Hugbúnaðarfyrirtækið Kvikna er tólf ára gamalt og sérhæfir sig í tæknilegum hugbúnaði. Fyrir tveimur árum var Kvikna skipt upp í tvö fyrirtæki: Kvikna Medical og Kvikna Consulting, þar sem starfsemi fyrirtækisins var í raun tvíþætt, segir Erling Brynjólfsson, framkvæmdastjóri Kvikna Consulting.

„Kvikna Medical vinnur að þróun og sölu á skýjalausn fyrir heilaritsupptökukerfi. Kerfið gerir sjúklingum kleift að vera heima hjá sér meðan heilarit er tekið upp, á meðan læknar fá aðgang að öllum gögnum með skýjalausninni. Kvikna Consulting einbeitir sér hins vegar að þróun hugbúnaðar fyrir önnur fyrirtæki, þá helst norsk tæknifyrirtæki sem eru tengd olíuiðnaðinum, en einnig fyrirtæki í heilbrigðisgeiranum.“

Þær lausnir sem hann og aðrir starfsmenn Kvikna Consulting eru að vinna að, eru oft og tíðum að meðhöndla stóra gagnastrauma, til dæmis af myndböndum og sónarmyndum. Þá þarf að beita sérhæfðum aðferðum við geymslu og greiningu gagnanna segir hann.

„Aðkoma okkar hefur verið að þróa hugbúnað sem notaður er til samskipta við tæki og gagnasöfnunar frá þeim. Dæmi um vörur sem við höfum komið að, er búnaður til myndunar á olíuborholum að innan, neðansjávarsónar og upplýsingakerfi til að ná tökum á olíuleka á sjó. Einnig má nefna að við erum í nánu samstarfi við norskt fyrirtæki, Norbit, sem þróar og framleiðir rafeindatækni, en vörur á þeirra vegum eru t.d. neðansjávarfjölgeislasónar og vegatollamerki fyrir bíla.“

Kvikna hannar sérhæfð rafeindatæki til stýringar og gagnaöflunar.

Árangursríkt samstarf

Hann segir að þeir geirar sem fyrirtækið starfi í leggi mikið upp úr áreiðanleika og gæðum og til að mynda hafi verið byggt upp gæðakerfi í fyrirtækjunum, til að uppfylla staðla um þróun og framleiðslu á lækningatækjum.

„Við leggjum mikið upp úr því að byggja upp langtímasamband við viðskiptavini og tryggja samfellu í þekkingu á verkefnum sem við vinnum að, þannig að viðskiptavinir geti leitað til okkar aftur þegar kemur að viðhaldi og frekari þróun á eldri kerfum.“

Fyrir ári síðan hófst samstarf Kvikna Consulting og Trefja í Hafnarfirði.

„Samstarfið hefur verið mjög árangursríkt og er gott dæmi um það þegar tvö fyrirtæki úr ólíkum geirum leggja saman reynslu sína. Afraksturinn er heitapottsstýring fyrir snjalltæki sem kemur á markað bráðlega, en einnig stærra þróunarverkefni fyrir sjálfvirkan andveltitank fyrir báta en saman fengu fyrirtækin úthlutað styrk frá Tækniþróunarsjóði í vor vegna þess verkefnis.“

Mörg tækifæri ónýtt

Erling segist sjá fram á fjölgun íslenskra viðskiptavina á næstu árum, með því að vinna með þeim hugbúnaðarlausnir sem krefjast tækniþekkingar á háu stigi. Um er að ræða verkefni sem krefjast gæðahugbúnaðar, skilnings á líkönum og reikniritum, sem og sérhæfðri rafeindatækni.

„Tækniframfarir hafa átt sér stað á síðustu árum, ekki bara sem auðvelda skýjalausnir hvers konar, heldur einnig á sviði rafeindatækni. Nú er unnt að búa til stýringar og gagnasöfnunartæki sem hafa miklu meira reikniafl en áður, eru mun minni og þurfa mun minni orku. Með því að samþætta þessa nýju tækni er hægt að gera hluti sem voru aðeins draumur fyrir bara fimm árum síðan. Mjög mörg tækifæri eru ónýtt á þessu sviði og við munum virkja þá reynslu og sérþekkingu sem safnast hefur hjá starfsmönnum fyrirtækisins til þróunar á nýjum vörum og tækni. Hjá okkur starfar vel menntað fólk og með mikla reynslu af hugbúnaðargerð, líkanagerð, gagnagreiningu og gervigreind, auk þess að vera með bakgrunn í verkfræði, eðlisfræði og stærðfræði.“

Hugbúnaður sem safnar og greinir mikið magn af sónarmyndum.

Áskoranir fram undan

Erling segir mörg íslensk fyrirtæki eiga eftir að laga sig að breyttum heimi samfara fjórðu iðnbyltingunni.

„Í heimi sem er samtengdur er möguleiki á að safna miklu magni gagna víða að á einn stað, til dæmis um framleiðsluferli eða rekstur. Gögnunum er síðan breytt í upplýsingar með nýjustu gagnagreiningaraðferðum og skýrri framsetningu, til að bæta ferla og auka hagkvæmni. Þetta verður áskorun fyrir atvinnulífið og hugbúnaðargeirann hér á landi á næstu misserum.“

Margt vel gert

Erling er nokkuð ánægður með starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi.

„Þar má nefna framboð af vel menntuðu starfsfólki, aukin framlög í styrkjasjóði Rannís og það nýjasta, hækkað endurgreiðsluhlutfall af þróunarkostnaði í gegnum skattkerfið, sem munar mikið um. Það sem er verst í starfsumhverfinu er óstöðugur gjaldmiðill. Tæknifyrirtæki hafa flest stærstan hluta tekna sinna erlendis frá, á meðan kostnaðurinn er í íslenskum krónum, sem skapar óvissu í rekstrinum og mikinn kostnað sem kemur ekki síst fram í glötuðum tækifærum og minni samkeppnishæfni.“

Sjá nánar á kvikna.com.