„Isavia var áður með aðskildar stefnur um annars vegar samfélagsábyrgð og hins vegar umhverfisstefnu. Við höfum nú sameinað þessar tvær stefnur í eina sjálfbærnistefnu og um leið uppfært fimm ára aðgerðaáætlun okkar í málaflokknum. Við sameinuðum stefnurnar á grundvelli þeirrar þróunar sem orðið hefur í málaflokknum undanfarin ár í bæði innra og ytra umhverfi félagsins,“ segir Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni hjá Isavia. „Þar tökum við loftslagsmálin inn enn skýrar en áður.

Stefnan skiptist í fjóra áhersluþætti sem eru einmitt loftslagsmál sem tilheyra umhverfishlutanum auk áherslu á góða auðlindanýtingu, horft er á lífsgæði í samfélagsþættinum og svo undir efnahagsþættinum er horft á virðissköpun. Við sjáum að með skýrri stefnu náum við árangri hraðar og náum að koma betur til skila inn í fyrirtækið hvert við erum að fara.

Sjálfbærnistefnan tengist beint inn í heildarstefnu fyrirtækisins því fyrirtækið endurskoðaði líka heildarstefnu sína á síðasta ári. Sjálfbærni er alltumlykjandi í öllu sem við gerum og er ein af stefnuáherslum félagsins.

Grundvöllurinn fyrir því að árangur náist í þessum málaflokki er að yfirstjórn hafi skilning á honum. Ekki er sjálfgefið að sú sé staðan, jafnvel ekki árið 2022, en hjá Isavia styðja stjórnendur vel við vegferðina.“

Kolefnislaus árið 2030

Hrönn segir að varðandi loftslagsmál sé lögð áhersla á að fyrirtækið verði kolefnislaust árið 2030.

„Við gerðum greiningu á því hvernig við kæmumst á þann stað; við vorum búin að skrifa undir það að fyrirtækið yrði orðið kolefnislaust árið 2050 samkvæmt yfirlýsingu Alþjóðasamtaka flugvalla en svo fóru flugvellir að færa sig nær í tíma og margir treystu sér í að þetta yrði mögulegt árið 2030. Okkur fannst það vera áhugavert en við vildum vera viss um að við réðum við það þannig að við létum gera ítarlega greiningu á ökutækjaflota Isavia sem telur yfir 140 tæki hjá móðurfélaginu.

Kolefnisspor reksturs hjá okkur kemur að mestu frá eldsneytisnotkun. Það sem verður erfiðast fyrir okkur er að skipta út sameykjunum sem hreinsa flugbrautirnar því þar er tæknin komin styst.

Við vildum vera viss um að við gætum þetta, þannig að þetta markmið, að verða kolefnislaus árið 2030, er byggt á ítarlegum greiningum.“

Auðlindanýting

Hvað auðlindanýtingu varðar segir Hrönn að lögð sé áhersla á sjálfbær innkaup og að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif.

„Við erum að vinna að aðgerðum til að tryggja hringrásarfyrirkomulag hjá Isavia. Síðan horfum við á að byggja upp innviðina okkar á sjálfbæran hátt en það er mikil uppbygging fram undan á Keflavíkurflugvelli. Við viljum gera það á sem umhverfisvænastan máta og fá BREEAM-umhverfisvottun. Við erum þar í samvinnu við erlenda ráðgjafa sem aðstoða okkur. Í öllum svona framkvæmdum er líka mjög mikilvægt að vera í góðu samstarfi við alla hagaðila innan og utan Keflavíkurflugvallar.“

Samvinna

Þegar kemur að samfélagsþættinum, lífsgæðum, segir Hrönn að Isavia vilji vera til fyrirmyndar í sjálfbærni á Íslandi.

„Við erum að auka sjálfbærni í flugvallarsamfélaginu á Keflavíkurflugvelli. Starfsfólk er í góðu samstarfi við viðskiptafélaga okkar og vinnur með rekstraraðilum á flugvellinum að ýmsum umbótum á þessu sviði. Félagið deilir sinni þekkingu og lærir af þeim. Við viljum ná árangri sem heild og erum þannig að ná öðrum með okkur því að það er líka á okkar ábyrgð, þótt við rekum ekki nema hluta af flugvellinum, að öðrum gangi vel. Við vinnum líka með nærsamfélaginu. Isavia er hluti af samstarfi sem kallast Suðurnesjavettvangur þar sem við vinnum mjög markvisst og náið einmitt með sveitarfélögunum fjórum á Suðurnesjum, Kadeco og Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum að úrbótaverkefnum.“

Langtímavirðisauki

Svo er það efnahagsþátturinn og í því sambandi segir Hrönn að Isavia vilji að reksturinn sé sjálfbær.

„Við viljum skapa langtímavirðisauka inn í hagkerfið. Sem flugvöllur ber Isavia ákveðna ábyrgð á því sviði og við viljum taka ákvarðanir með sjálfbærni að leiðarljósi. Hún er alltumlykjandi í stefnunni okkar og hugsun. Svo er þetta vegferð og það sem við þurfum að muna er að stuðla að framþróun og stöðugum umbótum. Það eru nýir straumar og stefnur á þessu sviði og maður þarf alltaf að fylgjast með og reyna að gera betur. Árangur næst ekki á einum dagi.“

Mikilvægi starfseminnar

Isavia er að hefja metár í framkvæmdum og þá er nauðsynlegt að þau áform rími við sjálfbærnistefnuna.

„Tilgangur Isavia er að leiða flugvallarsamfélag sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi og það gerum við með því að tengja heiminn í gegnum Ísland. Með því að fjölga flugtengingum erum við líka að auka hagvöxt á Íslandi og það er sagt að 10% fjölgun nýrra flugtenginga auki hagvöxt um 0,5%. Þannig að í því samhengi erum við í rauninni að stækka til að uppfylla það og geta tekið á móti viðskiptavinum okkar. Það er í sjálfu sér ekki umhverfisvænt að byggja en við viljum gera það á sem sjálfbærastan hátt, til dæmis með efnisvali á vörum með lægra kolefnisspori.

Við hlutum nýverið ISO14001 umhverfisvottun. Það skiptir okkur afar miklu máli að hafa vottað umhverfisstjórnunarkerfi sem nær yfir starfsemina. Vottunin staðfestir áherslur okkar í sjálfbærni. Starfsfólk okkar hefur fengið fræðslu um kerfið, vottunina og sjálfbærnistefnu félagsins. Það skiptir höfuðmáli að fólkið okkar viti hvert við erum að fara og hvernig við komumst þangað. Saman náum við árangri.“

Sjá nánar á isavia.is