IKEA er með stærstu fyrirtækjum á landinu. Þar starfar fjölbreytt flóra starfsmanna. Listi starfa er langur og öll störf eru jafn mikilvæg.

Mannauðsstefna þar sem samfélagsábyrgð og umhyggja fyrir fólki og jörðinni gegnir lykilhlutverki, er vandlega studd af sterkri hugmyndafræði.

Hjá IKEA á Íslandi starfa 450 manns á aldursbilinu 17 til 75 ára en nýlega lauk elsti starfsmaður fyrirtækisins störfum eftir 35 ár í starfi, áttræður að aldri.

„Það er því óhætt að segja að starfsemin sé fjölbreytt þar sem hátt í 90 ólík störf eru innan fyrirtækisins,“ segir Fjóla Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri IKEA. „Störfin eru af margvíslegum toga og krefjast ólíkrar hæfni, menntunar, þekkingar og reynslu,“ bætir Fjóla Kristín við. Iðnmenntaðir eins og smiðir, rafvirkjar, hönnuðir, háskólamenntaðir mannauðssérfræðingar, þýðendur, markaðssérfræðingar, birgðasérfræðingar, viðskiptafræðingar, grafískir hönnuðir, bakarar, matreiðslumeistarar, snillingar í stafrænni þróun, þjónustuliprir einstaklingar í ráðgjöf og þjónustu og svo mætti lengi telja. Listi starfa er langur, öll jafn mikilvæg í að framfylgja hugmyndafræði fyrirtækisins: „að gera daglegt líf þægilegra fyrir sem flesta.“

Margbreytilegt er hvað hefur hvetjandi áhrif á starfsfólk og veitir því vellíðan og starfsánægju.
Hugmyndafræði IKEA er að gera daglegt líf þægilegra fyrir flesta.

Fjölmenning gefur fyrirtækinu alþjóðlegan blæ

„Fjölbreytnin er ekki einungis fólgin í aldri, menntun og reynslu, því innan veggja fyrirtækisins má finna einstaklinga af 39 þjóðernum og eru erlendir starfsmenn um fimmtungur alls hópsins,“ segir Fjóla Kristín. Fjölmenningin gefur fyrirtækinu alþjóðlegan og líflegan blæ, drifkraft og aukna víðsýni og gagnkvæma virðingu. IKEA veitir þessum dýrmæta hópi starfsfólks aðgengi að íslenskunámi á vinnutíma sem styður við aðlögun þeirra að íslensku samfélagi og eykur möguleika á starfsþróun.

Virðing fyrir störfum, heiðarleiki, traust og öryggi er öllum mikilvægt á vinnustað, og að eftir því sé tekið hvernig við stöndum okkur, segir Fjóla.
Fjóla segir gott að leita til skapandi einstaklinga sem hafa sérmenntað sig í skapandi greinum til að auðvelda undirbúning og hugmyndavinnu viðburða.

Hlúð að fjölbreyttum mannauði

„Að viðhalda hvata, vellíðan og ánægju þessa fjölbreytta hóps starfsfólks með ólíkar væntingar og þarfir, krefst stöðugrar endurskoðunar og nýsköpunar. Það er því margbreytilegt hvað hefur hvetjandi áhrif á starfsfólk og veitir því vellíðan og starfsánægju,“ segir Fjóla Kristín.

Hún nefnir að það þarf til dæmis að huga að fjölbreyttu úrvali af mat í mötuneyti starfsfólks. Í ólíkum hópi þarf að vera val um grænkerafæði, grænmeti, léttan mat og hefðbundinn heimilismat. Öll höfum við sterkar skoðanir á mat sem gefur okkur orku og stuðlar að vellíðan yfir daginn. „Við erum heppin að vera með alla þessa sérfræðinga í eldhúsinu okkar sem sjá til þess að úrvalið sé gott og eitthvað fyrir alla.“

„Eins þurfi að huga að fjölbreyttum viðburðum sem nái til allra. Fjóla nefnir að viðburðir á vegum fyrirtækisins þurfa að hæfa breiðu kynslóðabili, mismunandi þjóðerni, kyni, væntingum og viðhorfi. Öll höfum við skoðanir og öll viljum við njóta okkar og hafa gaman.

Þá sé gott að geta leitað til skapandi einstaklinga innan veggja fyrirtækisins sem hafi sérmenntað sig í skapandi greinum og auðveldi undirbúning og hugmyndavinnu viðburða.

Í IKEA er einnig komið til móts við ólíkar þarfir með því að bjóða upp á breitt námskeiðaúrval, námsstyrki, heilsufarsstyrki og velferðarþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtæki á borð við IKEA þurfa að axla samfélagsábyrgð á mörgum sviðum og það á að vera sjálfsagt.“ Hluti þess sé stuðningur við starfsfólk til persónulegrar þróunar og líkamlegrar og andlegrar vellíðunar, að sögn Fjólu.

Hugmyndafræði IKEA er að gera daglegt líf þægilegra fyrir flesta.

Að fylgja orðum í verki

Líðan starfsfólks, árangur og hvatning er meðal annars mæld með könnun sem framkvæmd er fyrir IKEA á heimsvísu. Fjóla segir það hafa verið mikla áskorun að viðhalda þessum þáttum undanfarin tvö ár vegna samkomutakmarkana og takmarkaðs frelsis til félagslegra athafna. „Það var því ánægjulegt að sjá niðurstöður síðustu könnunar, sem voru mjög jákvæðar og vel yfir meðaltali þegar litið er til samanburðarhóps.“

„Þegar upp er staðið erum við öll manneskjur sem eigum það sameiginlegt að tilgangur í starfi skiptir máli til að við þrífumst og viðhöldum hvata. Við viljum að það sé borin virðing fyrir okkur og störfum okkar, að það sé tekið eftir því hvernig við stöndum okkur og að við upplifum öryggi, traust og heiðarleika í samskiptum við samstarfsfólk,“ segir Fjóla Kristín.