Sumir hverjir kannast við slík óþægindi en vita ekki hvers vegna. Ástæðan gæti verið sú að óþægindi geti tengst skorti á meltingarensímum, sem er algengt vandamál.

Meltingarensím eru af mörgum tegundum og hafa þau öll mismunandi hlutverk. Í munninum hefst meltingin og koma þar fram fyrstu ensímin sem fæðan kemst í snertingu við og hefja þau niðurbrot á kolvetnum. Í maganum taka svo við fleiri tegundir af ensímum og brjóta meðal annars niður prótein, fitu og laktósa. Þegar við borðum of mikið og/eða samsetning matarins sem við neytum er slæm getur komið fyrir að líkaminn nái ekki að „lesa skilaboðin rétt“ eða geti ekki framleitt nægilega mikið af ensímum. Kvillar sem slíkir geta valdið ýmsum vandamálum á borð við magaónot, þreytu eða fæðuóþol, en að auki getur það gerst að við fáum ekki þá næringu sem fæðan á að skila okkur.

Orkumeiri og nærist vel

Kristín Sif Björgvinsdóttir íþróttakona hugsar bæði vel um hreyfingu og mataræði. Hún er sannkallaður orkubolti og tveggja barna móðir sem starfar sem útvarpskona á K100 sem og þjálfari í CrossFit Reykjavík, ásamt því að vera meðlimur í landsliði Íslands í boxi. Magaónot í kringum máltíðir hafa háð henni um tíma en eftir að hún fór að neyta Digest Gold meltingarensímanna frá Enzymedica hafa lífsgæðin aukist til muna. Kristín Sif segir okkur frá sinni reynslu.

„Ég fann mikið fyrir orkuleysi í kringum hádegið og fékk oft á tíðum illt í magann eftir máltíðir. Ég fór að taka inn Digest Gold meltingarensím og fann strax mikinn mun, meltingaróþægindi hurfu bókstaflega og orkan kom til baka. Ég borða hollan og góðan mat og vanda mig mjög mikið við að fá rétt hlutföll af næringarefnum yfir daginn. Með því að taka inn Digest Gold veit ég einnig að líkaminn minn nær að nýta næringarefnin til fulls, ég er orkumeiri og get borðað áhyggjulaus því magaónotin eru horfin“.

Einkaleyfisvarin meltingarensím

Ensím í bætiefnaformi hafa það að markmiði að draga úr einkennum fæðuóþols og geta haft margvísleg jákvæð áhrif á líkamsstarfsemina, umfram bætta meltingu. Með inntöku ensíma getur fólk skilað meira frá sér en áður og hungurtilfinning minnkar eða hverfur þar sem næringin úr fæðunni nýtist líkamanum mun betur. Digest ensímin eru einstök að því leyti að þau eru gerð með einkaleyfisvarinni aðferð sem heitir Therablend, en við slíka aðferð er blandað mörgum stofnum ensíma sem vinna á mismunandi pH-gildum og ná þau þar af leiðandi að melta hvert orkuefni fyrir sig mun betur og hraðar. Ensím sem unnin eru með slíkri aðferð hafa mælst á bilinu 5 til 20 sinnum öflugri og vinna meira en sex sinnum hraðar en önnur leiðandi meltingarensím. Af fjórum tegundum er Digest Gold þróaðasta varan og hentar afar vel fyrir fólk með fjölþætt meltingarvandamál. Aðeins 1 hylki með mat getur skipt sköpum.

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og heilsuhillur verslana.

Meltingarensím eru ávallt tekin rétt fyrir eða með mat.