Í góðum ævintýrum þurfa söguhetjurnar gjarnan að gera þrjár tilraunir til að ná árangri. Auðvitað tekst það alltaf í síðustu tilraun. Við hjá UMFÍ höfum þurft að fresta Unglingalandsmóti tvö ár í röð, en nú stendur þriðja atrennan yfir og er allt útlit fyrir að okkur takist að halda glæsilegt mót í ár.

Unglingalandsmót UMFÍ hafa farið fram reglulega frá árinu 1992 og árlega frá árinu 2002 um verslunarmannahelgina, og spanna þau því nú 30 ára sögu.

Að þessu sinni er Unglingalandsmótið haldið á Selfossi. Mótin hafa vaxið og sannarlega sannað gildi sitt sem glæsilegar fjölskyldu- og íþróttahátíðir, þar sem saman koma börn og ungmenni ásamt fjölskyldum sínum og taka þátt í fjölbreyttri dagskrá.

Unglingalandsmót UMFÍ er vímulaus fjölskylduhátíð þar sem börn og ungmenni á aldrinum 11–18 ára reyna með sér í fjölmörgum íþróttagreinum en samhliða er boðið upp á fjölbreytta afþreyingu, leiki og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Þátttakandi þarf ekki að vera í íþrótta- eða ungmennafélagi til þess að geta tekið þátt; allir geta verið með og lögð er áhersla á að keppendur taki þátt á sínum forsendum og hafi gleðina að leiðarljósi.

Lýðheilsan í fyrsta sæti

Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá því í vor kemur fram að yfir 60% Evrópubúa glíma við offitu og um þriðjungur barna er í sömu stöðu, þar sem hlutfallið fer hækkandi. Óheilbrigður lífsstíll hefur leitt til aukningar á langvinnum sjúkdómum í Evrópu og leiðir það til verulegs kostnaðar og álags á heilbrigðiskerfi Evrópuþjóða. Ljóst er að góð lýðheilsa er grundvöllur að farsælu lífi. UMFÍ leggur áherslu á öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf og vill með því leggja sitt af mörkum til þess að búa komandi kynslóðum sem best heilsusamleg uppvaxtarskilyrði.

Markmið UMFÍ með Unglingalandsmótum er að bjóða upp á hefðbundnar íþróttagreinar en auk þess að kynna nýjar eða lítt þekktar greinar til leiks. Þannig viljum við stuðla að því að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi, sem hvatt getur til þátttöku og aukinnar hreyfingar.

Fjölskyldan nýtur lífsins saman

Unglingalandsmót UMFÍ er fjölskylduhátíð. Þar fá þátttakendur tækifæri til þess að njóta hreyfingar á heilbrigðum forsendum. UMFÍ er landssamband 26 sambandsaðila og 400 aðildarfélaga þeirra um land allt. Hlutverk UMFÍ er að efla, styrkja og byggja upp fólk, með skipulögðu íþrótta-, félags- og æskulýðsstarfi. Við viljum að allir geti tekið þátt í íþróttum og hreyfingu og verið hluti af öflugri liðsheild í samfélaginu. Þannig vinnum við saman að því að bæta heilsu landsmanna og samfélagið um leið. Fram undan er tími þátttakendanna þar sem mestu máli skiptir að mæta, vera með og reyna eitthvað nýtt. Á milli keppnisgreina njótum við þess að vera saman með fjölskyldunni og fylgjast með öðrum viðburðum sem í boði eru. Þannig virkjum við Ungmennafélagsandann sem felur í sér að bæta sjálfan sig og samfélagið um leið, en hann endurspeglast í gildum UMFÍ: Gleði – Traust – Samvinna.

Mestu skiptir að vera með

Unglingalandsmót UMFÍ er stór viðburður. Undirbúningur þess og framkvæmd kalla á samvinnu og mörg handtök. Hornsteinninn í mótahaldinu er góður vilji sveitarfélaga til að starfa með héraðssamböndum og íþróttafélögum í heimabyggð. Á móti veitir það þeim tækifæri til að laða að þátttakendur sem kynnast sveitarfélaginu og nýta þá þjónustu sem það hefur upp á að bjóða. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka Sveitarfélaginu Árborg og starfsmönnum þess, sem að mótinu koma, sem og starfsmönnum og sjálfboðaliðum á vegum HSK og UMFÍ, sem hafa lagt hönd á plóg til að gera landsmót UMFÍ að þeim vinsæla viðburði, sem það jafnan er.

Góða skemmtun á Unglingalandsmóti UMFÍ um verslunarmannahelgina.

Jóhann Steinar Ingimundarson, formaður UMFÍ