Áhersla Líflands er á fóðurframleiðslu og markaðssetningu á fóðri og annarri rekstrarvöru fyrir bændur. Auk þess er Lífland starfandi á smásölusviði og selur meðal annars allt fyrir hestamanninn, hvers kyns útivistarvörur og vörur fyrir gæludýraeigendur.

„Kjarnastarfsemi Líflands er framleiðsla á kjarnfóðri. Við erum að þjónusta stóran hluta markaðarins hér heima. Fóðurverksmiðjan okkar á Grundartanga var sett á laggirnar árið 2010 og er tæknilega vel búin. Við framleiðum þar og dreifum kjarnfóðri fyrir allar helstu búfjártegundir sem hér eru aldar. Til viðbótar má nefna að Lífland starfrækir jafnframt einu hveitimyllu landsins undir merkjum Kornax sem Íslendingar þekkja vel,“ segir Jóhannes Baldvin Jónsson deildarstjóri ráðgjafar og vöruþróunar hjá Líflandi.

„Við leggjum líka áherslu á þekkingarmiðaða þjónustu við landbúnaðinn og höfum beitt okkur með vísindalegum hætti í starfi okkar og erum í samstarfi við hollenska ráðgjafarfyrirtækið Trouw Nutrition.“

Gunnar Á. Gunnarsson framkvæmdastjóri Túns, afhendir Þóri Haraldssyni forstjóra Líflands, lífrænt vottunarskjal.

Jóhannes segir að Lífland hafi verið fyrst íslenskra fóðurfyrirtækja til að bjóða upp á fóðuráætlanir sem unnar eru í samvinnu við bændur og byggðar á niðurstöðum heysýna.

„Sýnin eru tekin úr gróffóðri bændanna en við ráðleggjum þeim með hliðsjón af sýnunum, til þess að hámarka skilvirkni og nýtingu allra aðfanga,“ útskýrir hann.

„Það er leiðarljós okkar og hefur verið síðustu ár, að hámarka arð bænda með því að bæta og auka sem best nýtingu þeirra fóðurefna sem til falla á bæjunum, en ekki síst að þeir fái sem mest út úr því kjarnfóðri sem við leggjum til.“

Lausn sem dregur úr metanlosun jórturdýra

Nýverið kom Lífland með á markað nýja lausn sem heitir Vistbót. Fyrirtækið hefur verið í samstarfi við erlendan aðila við að koma henni inn á íslenskan markað.

„Þetta er lausn sem dregur úr metanlosun frá jórturdýrum um 10%. Metan er öflug gróðurhúsalofttegund þannig að þarna erum við að stíga skref með íslenskum bændum til að minnka umhverfisfótspor landbúnaðar,“ segir Jóhannes.

„Þessi vara hefur líka þann kost að hún getur aukið nýtingu fóðurs um 6%, þannig að það er ekki bara verið að draga úr metanlosun, það er líka verið að auka nýtingu gróffóðurs. Það er okkar hugmyndafræði, að auka skilvirkni og bæta nýtingu.“

Vistbót er ný metan-minnkandi lausn frá Líflandi.

Alltaf að nást meiri árangur

Lífland hefur einnig unnið að ýmsu fleiru tengdu því að bæta nýtingu aðfanga. Fyrirtækið býður til dæmis upp á íblöndunarefni í vothey sem bætir varðveislu þess og eykur fóðurgæðin.

„Við erum jafnframt stærsti innflytjandi sáðvöru fyrir íslenska bændur, það er að segja sáðkorns og grasfræja. Við erum í nánu samstarfi bæði við Landbúnaðarháskólann hérna heima og erlenda aðila og fylgjumst með því sem er að gerast í kynbótum og nýjungum á þessum markaði. Það eru stöðugar erfðaframfarir í helstu tegundum sem hér eru ræktaðar og alltaf að nást meiri árangur með uppskerumagn og fóðurgildi,“ segir Jóhannes.

Vottun fyrir meðhöndlun á lífrænu fóðri

Lífland hlaut nýlega vottun frá Vottunarstofunni Túni fyrir meðhöndlun á lífrænt vottaðri fóðurvöru. „Við erum í dag innflytjandi að lífrænt vottuðu fóðri bæði frá Hollandi og Danmörku. Við höfum lagt heilmikla rækt við það undanfarin ár að þjónusta lífræna geirann vel varðandi lífrænt vottaða fóðurvöru og höfum verið að stíga fleiri skref í átt að því að það sé gulltryggt að allir angar þeirrar keðju séu samkvæmt lífrænum stöðlum. Vottunin var í raun bara staðfesting á því,“ útskýrir Jóhannes og bætir við að möguleikarnir á framleiðslu á lífrænt vottaðri fóðurvöru standi opnir. Hann telur þó að það verði ekki á næstunni því markaðurinn er smár og því hefur hingað til verið rökrétt að flytja vöruna inn.