„Lögfræði snýst kannski fyrst og fremst um náungakærleika og hjálpsemi. Í hugum margra er ímynd lögfræðinga harkan sex, og allt komið í voll þegar málin eru komin í lögfræðing, en í raun vilja lögfræðingar almennt koma góðu til leiðar og hjálpa náunganum. Við hjá Direkta erum til dæmis alls engin hörkutól og viljum vinna málin af mýkt og koma þeim í örugga höfn.“

Þetta segir Ásta Sólveig Andrésdóttir, lögfræðingur og einn eigenda Direkta lögfræðiþjónustu.

Ásta stofnaði Direktu í janúar 2016 ásamt Ástu Guðrúnu Beck og Sigríði Önnu Ellerup (Önnu Siggu) en meðeigendur hennar í dag eru lögfræðingarnir Bryndís Bachmann og Anna Sigga Ellerup.

„Direkta leggur áherslu á heiðarleika, traust og þekkingu í störfum sínum. Við höfum víðtæka reynslu af ýmsum sviðum lögfræðinnar, með þó sérstaka áherslu á eigna- og stjórnsýslurétt, en samanlögð starfsreynsla okkar á sviði þinglýsinga og fasteignaskráningar spannar áratugi.“

Frábærar viðtökur

Ásta Sólveig segir lögfræðina vera fjölskyldusjúkdóm í sínu tilviki og að henni hafi alltaf þótt lögfræði spennandi fag.

„Þegar ég var í lögfræðináminu ætlaði ég að sérhæfa mig á sviði mannréttindamála og umhverfismála og skrifaði lokaritgerð um mannréttindi. Síðan fór ég að vinna hjá hinu opinbera sem leiddi mig yfir í sérhæfingu á sviði fasteignaskráningar og eignaréttar, sem mér líkar einmitt svo vel að vinna við í dag,“ greinir Ásta frá.

Þær Bryndís og Anna Sigga hjá Direktu hafa eins og Ásta langa reynslu af lögfræðistörfum hjá hinu opinbera; hjá Þjóðskrá Íslands, Fasteignamati ríkisins og hinum ýmsu sýslumannsembættum.

„Við sem stofnuðum Direktu höfðum allar unnið saman áður og var orðið vel til vina, en vorum komnar á þann stað að langa til að breyta um starf. Við sáum þörf á markaðnum fyrir sérfræðinga sem sérhæfa sig í fasteignamálum og þótti verulega spennandi að stofna okkar eigið fyrirtæki. Við fórum því eina helgina saman í sumarbústað þar sem við lögðum drög að stofnun Direktu og létum slag standa við að skipta um starfsvettvang og stofna nýja lögfræðiþjónustu. Auðvitað blöstu við alls konar áskoranir sem við gerðum okkur enga grein fyrir í tengslum við stofnun fyrirtækis, en þetta hefur verið skemmtilegur og þroskandi tími og stofan okkar dafnað vel,“ segir Ásta um tilurð Direktu, en stofan á einmitt sex ára afmæli nú í janúar.

„Fram að þessu hafði engri okkar dottið í hug að stofna lögfræðiþjónustu á svo afmörkuðu sviði nema einmitt af því að við höfðum unnið lengi við þetta. Við erum í dag þakklátar fyrir að hafa tekið þessa ákvörðun. Við vissum af þörfinni og viðtökurnar voru í samræmi við það. Frá upphafi hefur verið mjög mikið að gera og nýlega réðum við til okkar unga konu, Sunnevu Reynisdóttur, til að létta á okkur við skrifstofustörfin.“

Persónuleg tilfinningamál

Direkta sinnir ekki hefðbundnum málflutningi heldur ráðgjöf og verkefnum fyrir ríki og sveitarfélög en líka fyrir einstaklinga og fyrirtæki, svo sem fasteignasölur og lögmannsstofur.

„Við þekkjum ferlana vel og oft eru þetta mjög flókin mál sem fólk gefst upp á. Þá er gott að geta sótt í reynslubanka Direktu þar sem við höfum allar sérþekkingu á þessu sviði. Verkefnin eru fjölbreytt og við vinnum talsvert mikið fyrir hið opinbera, ríki og sveitarfélög við ýmsa ráðgjöf tengda fasteignaskráningu í víðu samhengi. Þá sjáum við líka um einstök mál fyrir fólk varðandi skráningu fasteigna og landamerki, auk þess sem við gerum eignaskiptayfirlýsingar,“ upplýsir Ásta.

Eitt af skemmtilegri verkefnum Direktu er að ferðast um sveitir landsins til að hitta viðskiptavini og samstarfsaðila.

„Við erum í miklu sambandi við fólk á landsbyggðinni og erum í viðskiptum um land allt, enda eru landamerki og skráning fasteigna síður en svo bundin við höfuðborgarsvæðið. Við veitum ráðgjöf vegna útskiptinga lóða úr jörðum auk aðstoðar við ýmsa skjalagerð sem því tengist. Oft er fólk komið á þann stað með mál sín að við blasa dómsmál, sem geta verið góð og þörf út af fyrir sig, en stundum er mögulegt að komast hjá þeim. Því erum við líka oft í sáttamiðlun, því þetta eru persónuleg tilfinningamál sem snúast ekki eingöngu um steinsteypu og peninga, heldur það sem fólki er kært og hjartans mál, eins og húsið sem það ólst upp í eða jörðina sem það á. Einnig geta komið upp mál sem varða heiti jarða, húsa og fasteigna, og eru sömuleiðis gríðarleg tilfinningamál. Því er fagið hvorki þurrt né kuldalegt, heldur mannlegt og tilfinningaþrungið, og okkur er sannarlega annt um að hjálpa fólki,“ segir Ásta.

Markmið að liðsinna fólki

Starfsstöðvar Direktu eru í Hafnarfirði. Viðskiptavinahópurinn er traustur og hefur vaxið og dafnað síðan fyrirtækið var stofnað.

„Okkar leiðarljós er að geta liðsinnt fólki. Við höfum svo oft séð að margir rekast á vegg og klára ekki málin því formkröfur eru flóknar og stjórnsýslan þung. Því höfum við frá upphafi lagt upp með að gera gagn og hjálpa þeim sem til okkar leita að ljúka málum sínum og mér finnst okkur hafa tekist það vel,“ segir Ásta.

Hún bendir á að ráðgjöf á sviði fasteigna- og eignaréttar geti skipt sköpum fyrir fólk.

„Það geta verið ýmsar hindranir í veginum þegar fólk reynir að þoka áfram málum sem tengjast fasteignum og þá er gott að fá liðsinni þeirra sem þekkja þann vettvang út og inn. Það skiptir líka máli að hlutirnir séu gerðir í réttri röð því oft er byrjað á kolröngum stað. Þá komum við inn og reynum að greiða úr flækjunum og stundum byrjum við upp á nýtt eða beinum inn á réttar brautir svo mál nái mikilvægum endapunkti en séu ekki skilin eftir með lausa enda.“

Direkta hefur líka sérþekkingu í þinglýsingum og veitir nú ráðgjöf við nýtt verkefni ríkisins um rafrænar þinglýsingar.

„Margir þurfa aðstoð við að útbúa skjöl til þinglýsingar, svo allt fari í réttan farveg, því margs konar formskilyrði þarf að uppfylla sem ekki allir kunna skil á. Við vinnum því vítt og breitt innan þessa sviðs, auk þess að sinna ráðgjöf vegna erfðamála, svo sem við gerð erfðaskráa og uppgjör á dánarbúum.“

Hlakka til framtíðarinnar

Hjá Direkta ráða konur ríkjum og una hag sínum vel.

„Það var hvorki stefna né fyrirfram ákveðið að Direkta yrði kvennavinnustaður en það æxlaðist þannig í byrjun og gæti allt eins breyst í framtíðinni. Það er voðalega notalegt hjá okkur á stofunni og alltaf góð og sérstök stemning þar sem konur eru saman. Við leggjum mikið upp úr persónulegum samskiptum, förum mjúkum höndum um skjólstæðinga okkar og tökum hlýlega á móti fólki,“ segir Ásta, á gefandi og skemmtilegum vinnustað.

„Þetta er annasamt starf og þegar við opnuðum stofuna stefndum við að því að vinna aðeins minna, en það hefur ekki alveg tekist. Við erum þó mjög meðvitaðar um að vinna ekki um helgar og reynum að halda því. Á hverju ári gerum við eitthvað skemmtilegt saman með mökum og fjölskyldum okkar, því það eflir vinnuandann og gerir góðan vinnustað enn betri.“

Ásta hvetur konur til að fylgja draumum sínum úr hlaði.

„Já, og að láta reyna á góðar hugmyndir. Við vissum ekkert um fyrirtækjarekstur til að byrja með en höfum lært þetta á leiðinni og ef maður fær gott fólk með sér er þetta rosalega spennandi og skemmtilegt. Það er um að gera að prófa eitthvað nýtt, ekki síst ef mann er farið að langa að breyta til í vinnunni.“

Sjálf sér hún ótal áskoranir og tækifæri til framtíðar.

„Núna erum að taka þátt í nýsköpunarverkefninu Eignamörk þar sem fólk getur fært inn eignamörk sjálft með þægilegum hætti. Við komum þar inn sem eigendur og ráðgjafar. Það er gaman að færa út kvíarnar og spennandi að taka þátt í samstarfi með sérfræðingum og skapandi fólki. Við sjáum því leiðina beint upp á við, hlökkum til framtíðarinnar og erum sannarlega ánægðar með að hafa tekið skrefið og stofnað Direktu.“

Direkta er í Bæjarhrauni 22 í Hafnarfirði. Sími 571 8600. Sjá nánari upplýsingar á direkta.is

Þetta viðtal birtist fyrst í sérblaði Félags kvenna í atvinnurekstri sem fylgdi Fréttablaðinu fimmtudaginn 20. janúar 2022.