Menntamálastofnun er með opið hús nokkrum sinnum á ári. Opið hús í byrjun skólaárs er nýjung, en markmiðið er að ná til kennara og annarra áhugasamra og kynna námsefni sem komið hefur út á síðastliðnu ári.

„Aðsókn að viðburðum hjá okkur er oftast nær góð, undanfarin ár höfum við haldið „útgáfudag“ tvisvar ári þar sem allra nýjasta efnið er kynnt. Þeir viðburðir hafa mælst vel fyrir og aðsókn verið góð. Þá er starfsfólk Menntamálastofnunar til skrafs og ráðagerða og kennarar geta fengið góð ráð um notkun nýs námsefnis,“ segir Erling Ragnar Erlingsson sviðsstjóri.

„Á sýningunni munum við leggja áherslu á efni sem komið hefur út síðastliðið ár og þá munu ritstjórar stofnunarinnar verða með örnámskeið um nýtt efni og hvaða hugmyndafræði liggur að baki. Af mörgu er að taka hvað nýtt efni varðar. Má þar t.d. nefna námsefni í íslensku, stærðfræði, dönsku, samfélagsfræði, myndlist, náttúrufræði, ritun og síðast en síst þá erum við stolt af samstarfi okkar við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra um útgáfu á efni á táknmáli, sem er nýmæli og í raun einsdæmi í heiminum eftir því sem við komumst næst. Megnið af efni okkar er gefið út á prenti en auk þess er nær allt okkar efni aðgengilegt á rafrænu formi á vef stofnunarinnar mms.is,“ segir Erling enn fremur.

„Námsgögn eru smám saman að breytast með tilkomu snjalltækja, en enn sem komið er er bókin samt sem áður sá miðill sem flestir kjósa. Við fylgjumst vel með þróuninni en sökum smæðar landsins getum við ekki verið í fararbroddi heldur verðum við að fylgjast með og taka upp það sem best virkar. Þá verðum við hafa í huga að þróun námsefnis sérstaklega fyrir snjalltæki er afar dýr og fjármagn er af skornum skammti.

Erling Ragnar Erlingsson, sviðsstjóri hjá Menntamálastofnun.

Á opnu húsi sem stendur yfir frá klukkan 10-16 í dag verða örkynningar á nýju námsefni og notkunarmöguleikum þess. Um er að ræða um það bil 30 mínútna fyrirlestra þar sem ritstjórar og höfundar fara í gegnum nýtt námsefni og segja frá efninu og hvaða hugmyndafræði býr að baki. Kennarar geta þá spurt spurninga og fengið með sér sýniseintök ef áhugi er fyrir því,“ greinir hann frá.

„Kynningarstarf Menntamálastofnunar er margþætt. Við notum samfélagsmiðla, sendum tölvupósta, kynningareintök eru send í skólana, við tökum þátt í kennararáðstefnum, höldum opin hús, heimsækjum skóla og gerum í raun allt sem í okkar valdi stendur til að koma námsefninu okkar á framfæri, því útgáfuferlinu er í raun ekki lokið fyrr en efnið er komið í notkun.

Starfsemi Menntamálastofnunar er miklu víðfeðmari en starfsemi Námsgagnastofnunar. Menntamálastofnun varð til við sameiningu Námsmatsstofnunar og Námsgagnastofnunar og því eru verkefni afar fjölbreytt, má þar nefna auk námsgagnaútgáfunnar, Þjóðarsáttmála um læsi, samræmd próf, innritun í framhaldsskóla, greiningar á menntakerfi þjóðarinnar og ýmsa þjónustu við skólasamfélagið, nemendur kennara, skóla og foreldra.

Menntamálastofnun er til húsa í Víkurhvarfi 3 og er húsnæðið vel til þess fallið að taka á móti gestum, við erum vel búin fundarherbergjum og einnig eigum við góða nágranna sem kippa sér ekki upp við fjölda gesta á göngum hússins,“ segir Erling Ragnar.