Trackwell hefur verið starfandi í tæpan aldarfjórðung og sérhæft sig í hugbúnaðarlausnum sem auka hagkvæmni í rekstri fyrirtækja. Áherslan er á lausnir sem tengja saman mannauð og notkun tækja og búnaðar við starfsemi fyrirtækja og stofnana.

Lækkaður rekstrarkostnaður með Trackwell

Lausnir Trackwell eru aðallega sniðnar að stærstu atvinnugreinum Íslands, sjávarútvegi, byggingariðnaði, verslun, þjónustu og ferðaþjónustu. Helstu viðskiptavinir eru framsækin fyrirtæki sem hafa lagt áherslu á að einfalda ferla og lækka rekstrarkostnað með nýjustu aðferðum upplýsingatækni. Þá er lögð áhersla á að bjóða upp á lausnir sem henta öllum gerðum og stærðum fyrirtækja. Trackwell er með yfir 600 viðskiptavini. Kerfi frá Trackwell sjá daglega um tíma- og verkskráningar 40 þúsund starfsmanna, rauntímavöktun staðsetninga og ferla um 1.500 farartækja og yfir 10 þúsund skipa.

Fjórar vörur

„Vörurnar sem við bjóðum upp á eru fjórar í grunninn. Það eru mannauðslausnir Tímon, Floti, sem snýr að almennri vöktun á farartækjum, Hafsýn er með lausnir fyrir útgerðarfyrirtæki og fjórða varan, Trackwell VMS, er þróuð út frá samstarfi við fiskveiðiyfirvöld og Landhelgisgæsluna,“ segir Þórunn K. Sigfúsdóttir, yfirmaður mannauðslausna hjá Trackwell.

Sérstaðan er samþætting gagna í samþætt kerfi

Trackwell gerir stjórnendum fyrirtækja kleift að nýta rauntímagögn úr daglegum rekstri til að taka betri rekstrarákvarðanir. „Sérstaðan sem Trackwell býður upp á er söfnun upplýsinga um alla rekstrarþætti, samþætt í gagnagrunnskerfi. Kosturinn við að hafa allar upplýsingar á einum stað er sá að fyrirtækið öðlast betri yfirsýn yfir reksturinn en ella. Auk þess felast heilmikil verðmæti í sögulegum gögnum, sem meðal annars hjálpa stjórnendum að greina frávik og koma í veg fyrir þau í framtíðinni. Einnig gefa söguleg gögn vísbendingar um hvort reksturinn sé á réttri leið og hvað má bæta“ segir Steingrímur Gunnarsson, sölustjóri Hafsýnar.

Trackwell hefur til dæmis gengið mjög vel að selja lausnir sínar til fiskveiðiyfirvalda víða um heim. Þetta sýnir að Trackwell lausnirnar eiga fullt erindi á fleiri markaði en Ísland.

Sprottið úr þörf markaðarins

Meirihluti viðskiptavina Trackwell eru innlend fyrirtæki, en þó kemur tæpur helmingur af tekjum Trackwell erlendis frá. „Nýsköpun okkar er sprottin úr þörfum íslensks markaðar og hafa lausnir okkar verið þróaðar í samstarfi við, og fyrir, kröfuharðan, innlendan markað. Íslensk fyrirtæki eru smá með dreifða starfsemi um allt land. Þau gera jafnframt kröfu um góða þjónustu og sveigjanleika og það höfum við haft í huga. Við höfum byggt upp mikla þekkingu á íslensku atvinnulífi og umhverfinu sem þau búa við. Þar má nefna kjarasamninga, reglugerðir og persónuverndarlög. Útkoman er hugbúnaðarlausnir í fremstu röð í heiminum,“ segir Guðjón Ýmir Lárusson, viðskiptastjóri flotalausna.

„Okkur hefur gengið mjög vel að selja lausnir okkar til fiskveiðiyfirvalda úti í heimi, meðal annars í Ástralíu og á Kyrrahafssvæðinu. Þetta sýnir að Trackwell lausnirnar eiga fullt erindi á fleiri markaði en Ísland. Lausnirnar frá okkur eru alla jafna það vel hannaðar að þær henta flestum fyrirtækjum í staðlaðri útgáfu. Annars erum við í beinum viðskiptum við viðskiptavini okkar án tilkomu þriðja aðila. Því getum við boðið upp á sérsniðnar lausnir ef þarf,“ segir Steingrímur.

Kynntu þér lausnina á trackwell.com Sími: 5100 600 Tölvupóstur: info@trackwell.com