„Við erum með alla flóruna af sérfræðistörfum,“ segir Brynjar Már Brynjólfsson, mannauðsstjóri Isavia. „Hjá okkur er öflugt teymi af verkfræðingum með það verkefni að byggja upp flugvöllinn í einhverjum þeim stærstu framkvæmdum sem ráðist hefur verið í á landinu. Við erum með sérfræðinga sem bera ábyrgð á að auka gæði Keflavíkurflugvallar með því að tryggja fjölbreytt úrval verslana og veitingastaða. Þá er annað starfsfólk sem sinnir öryggis- og gæðamálum, sem tryggir að allt gangi eins og vera ber í rekstrinum. Við erum með fjármálasérfræðinga, þrautreynt fólk í innkaupamálum og svo mætti lengi telja. Það má segja að öll menntun og reynsla nýtist við störf hjá Isavia.“

Brynjar segir að markmið Isavia sé að vera í forystu fyrir flugvallarsamfélagið á Keflavíkurflugvelli sem samanstendur af Isavia og þeim aðilum sem eru í rekstri í flugstöðinni og á flugvallarsvæðinu. „Við vinnum náið með öllum á vellinum. Við lítum svo á að þótt fólk sé á launaskrá hjá Isavia sé það að starfa með mörgu öðru starfsfólki ólíkra félaga og fyrirtækja í þessu lifandi og síkvika umhverfi sem Keflavíkurflugvöllur er. Sama á auðvitað við um aðra flugvelli landsins.“

Þrjár konur og þrír karlar í framkvæmdastjórn Isavia

Brynjar segir að Isavia hafi sett sér það markmið að tryggja fjölbreytileika starfsfólks. „Við leitumst eftir því að hafa hjá okkur fólk með eins fjölbreyttan bakgrunn og hægt er þegar litið er til kyns, aldurs, menntunar og reynslu. Við vinnum til að mynda að því að jafna kynjahlutföll í stjórnendastöðum hjá okkur.“

Flugvallarþjónusta er ríkur þáttur í starfi Isavia.

Brynjar bendir á í þessu samhengi að í framkvæmdastjórn Isavia sitji sex manns, þrír karlmenn og þrjár konur. Þá séu dótturfélög Isavia þrjú, Isavia ANS, sem annast flugleiðsöguþjónustu, Isavia innanlandsflugvellir, sem rekur innanlandsflugvelli og lendingarstaði á Íslandi, og Fríhöfnin. Til viðbótar er hugbúnaðarfyrirtækið Tern Systems sem heyrir undir Isavia ANS. Framkvæmdastjórar tveggja þessara félaga eru konur og framkvæmdastjórar hinna tveggja karlar. „Skiptingin í æðsta stjórnendalaginu hjá Isavia og dótturfélögum gæti því ekki verið jafnari,“ segir Brynjar. „Þetta er öflugt fólk með mikla reynslu og svo skemmtilega vill til að kynjaskiptingin er þessi.“

Menningarsáttmáli sem allir geta tengt við

Isavia uppfærði stefnu félagsins nýverið. Tilgangur félagsins var þá skilgreindur þannig að Isavia leiði flugvallarsamfélag sem auki lífsgæði og velsæld á Íslandi. Framtíðarsýnin er að tengja heiminn í gegnum Ísland. „Stefnuhringurinn er síðan áttavitinn um áherslur fyrirtækisins til framtíðar,“ segir Brynjar. „Hann tengir ólíkar áherslur í stefnunni saman og leiðir okkur þannig að framtíðarsýninni.“ Brynjar segir að í þessari vinnu hafi verið tekin sú ákvörðun að setja hefðbundin gildi til hliðar um sinn. „Við settum okkur þess í stað menningarsáttmála.“

Miklar framkvæmdir standa yfir á Keflavíkurflugvelli.

Isavia innleiðir kjörmenningu

„Menningarsáttmálinn er leiðarljós og leiðarstef okkar í hegðun og á að lýsa þeirri kjörmenningu sem við erum að innleiða,“ segir Brynjar. „Það er ótrúlega gefandi fyrir allan mannauðinn okkar að sú ákvörðun hafi verið tekin af stjórnendum að greina þá vinnustaðamenningu sem var áður hjá félaginu og í framhaldinu ákveða hvert við vildum stefna í þeim efnum.“

Brynjar segir að í fyrra hafi verið lagt af stað í mikla vegferð til að greina þá vinnustaðamenningu sem var til staðar hjá Isavia, ákveða hvaða menning hentaði félaginu best og innleiða hana síðan. Menningin er miðuð út frá einstaklingnum og horft er til þess að greina hegðun fólks, hvernig hegðun byggi upp samskipti og bæti þau og hvernig hegðun brjóti þau niður og skemmi fyrir. „Þannig gefum við okkur einstaklingunum og fyrirtækinu tækifæri til að vaxa og dafna.“

Á skrifstofu Isavia er nóg að gera alla daga.

Síðan verkefninu var hrundið af stað hefur verið unnið í stórum og smærri hópum með vinnustofum í hverri einingu og þvert á fyrirtækið, til að greina það sem telst vera uppbyggjandi, drottnandi og óvirk eða passíf menning. „Markmiðið er að þróa hvetjandi hegðun meðal starfsfólks, auka sjálfsþroska þess og efla tengsl milli fólksins í fyrirtækinu. Þannig náum við árangri saman.

Við hjá Isavia erum afar ánægð með og stolt af því að ákveðið hafi verið að ráðast í þetta verkefni,“ segir Brynjar. „Við erum í sameiningu að móta og innleiða heilbrigða og uppbyggjandi fyrirtækjamenningu sem verða á öllum til góðs.“