Sigríður hefur starfað sem forstöðumaður mannauðsmála hjá Mosfellsbæ, Mannviti og Íslandspósti. Eins þjálfaði hún fólk í mannlegum samskiptum hjá Dale Carnegie í fimm ár. Hún hefur leitt og tekið þátt í umfangsmiklum og flóknum stjórnunarverkefnum sem felast í umbyltingu á rekstri og fyrirtækjamenningu og er því vön að takast á við þær síbreytilegu áskoranir sem stjórnendur og starfsfólk glíma við dag frá degi.

Sigríður vinnur markvisst með árangursstjórnun sem felur í sér uppbyggingu á öflugri og hvetjandi vinnustaðarmenningu sem stuðlar að vellíðan, vexti og árangri starfsfólks. Áhersla er lögð á hnitmiðaða þjálfun sem miðar að því að tryggja rétta hegðun á vinnustað í samræmi við þarfir skipulagsheildarinnar hverju sinni, stefnu og framtíðarsýn og stuðla þannig að varanlegum árangri. Sigríður hefur einnig sérhæft sig í því að þjálfa fólk í að greina og taka á meðvirkum aðstæðum sem geta skapast á vinnustöðum.

Annar vart eftirspurn

„Ég er fædd og uppalin á Akranesi og sleit þar barnsskónum – en ekki takkaskóm þó. Ég ólst upp við að spila á píanó og skrifa alls konar sögur, svo það er vel við hæfi að fyrirtækið mitt í dag heiti SAGA Competence þar sem ég vinn við að styðja við fyrirtæki og einstaklinga í að skrifa sínar eigin sögur, hvort sem það er frá upphafi eða byrjað á nýjum kafla.“

Sigríður stofnaði SAGA Competence fyrir tæpu ári og óhætt er að segja að síðan þá hefur verið mjög mikið að gera og annar hún vart eftirspurn.

„Ég hef verið mjög heppin frá því ég startaði rekstrinum síðasta sumar og í hverri viku hafa samband við mig dásamlegir viðskiptavinir sem óska eftir ráðgjöf, þjálfun eða námskeiðum. Á þessu fyrsta starfsári SAGA Competence hef ég unnið með á sjötta tug fyrirtækja og stofnana sem eru hvert öðru flottara. Og eiga það sameiginlegt að hafa öfluga og hugrakka stjórnendur sem leitast stöðugt við að gera gott betra.

Ég starfaði sem framkvæmdastjóri mannauðsmála í þremur ólíkum fyrirtækjum um margra ára skeið og í gegnum störf mín hef ég séð hvað atvinnulífið er í mikilli þörf fyrir fyrirtæki eins og SAGA Competence.“

Dýrmætasta auðlindin

Sigríður segist brenna fyrir öflugri liðsheild ánægðra starfsmanna og hvetjandi vinnustaðarmenningu. „Málið er að starfsfólk sem líður vel í vinnunni sinni og upplifir traust og sálfræðilegt öryggi er svo margfalt ánægðara og hamingjusamara og skilar miklu betra starfi út í samfélagið en fólk sem líður ekki vel. Ánægt starfsfólk skapar einfaldlega meiri verðmæti og býr til meiri árangur og það er því til svo mikils að vinna að byggja upp öfluga liðsheild og góða vinnustaðarmenningu.“

Að sögn Sigríðar er mannauðurinn dýrmætasta auðlind fyrirtækja. „Það sem ég áttaði mig hins vegar fljótlega á þegar ég fór að starfa við mannauðsmál fyrir fimmtán árum er að það eru alls konar hindranir inni í fyrirtækjum sem geta stuðlað að því að traustið minnkar eða jafnvel hverfur og fólk upplifir vanlíðan, streitu og óánægju sem augljóst er að verður aldrei til góðs. Ein af þessum hindrunum felst í meðvirknimynstrum sem hafa skapast inni á vinnustöðunum, þar sem frammistöðuvandi eða hegðunarvandi, sem ekki er tekið á jafnvel svo árum skiptir, fer að hafa neikvæð áhrif á líðan fólks, vinnustaðarmenninguna og heildarárangur fyrirtækisins.

Því miður er það oft þannig að stjórnendur upplifa að þeir hafi ekki verkfæri til að taka á slíku og mitt starf felst mikið til í að styðja við stjórnendur í að stíga inn í meðvirkar aðstæður og efla þá í að setja heilbrigð mörk og tækla málin á árangursríkan hátt. Slík vinna tekur tíma og krefst bæði hugrekkis og þrautseigju og ég hef séð stórkostlegar breytingar hjá stjórnendum sem eru tilbúnir að axla ábyrgð og vinna stöðugt í því að styrkja sig og efla til að tækla hvaða aðstæður sem er, byggja upp traust og vellíðan hjá fólkinu sínu.

Ég vinn mikið með framkvæmdastjórnum og forstjórum, sem vilja auka meðvitund bæði sjálfra sín og annarra starfsmanna um mikilvægi hvers og eins. Það skiptir mjög miklu máli að framkvæmdastjórn sé um borð þegar stór þjálfunar- eða menningartengd verkefni fara af stað í fyrirtækjum, því eftir höfðinu dansa limirnir og svo hríslast það út í gegnum allt fyrirtækið.“

Sigríður vinnur þannig mjög mikið með hegðun og frammistöðu og stöðuga þróun á starfshæfni. Þaðan kemur Competence heitið í nafni fyrirtækisins. „Ég lærði mannauðsstjórnun í háskólanum í Lundi í Svíþjóð og vann mastersritgerðina mína hjá Símanum. Mig langaði mjög að rannsaka hvað árangursríkir starfsmenn gera til að efla færni sína í starfi og ritgerðin mín heitir: „How successful employees at Corporate Market in Síminn develop their competence at work“.

Vinnan við ritgerðina hefur nýst mér mjög vel í störfum mínum sem forstöðumaður mannauðsmála í gegnum árin, og það má segja að starf mitt hjá SAGA Competence byggist að stórum hluta á niðurstöðum þeirrar rannsóknar.“

Lykill að samkeppnishæfni

Að sögn Sigríðar byggir samkeppnishæfni fyrirtækja sífellt meira á færni starfsfólks og þess vegna skiptir framlag þess stöðugt meira máli, og þar með þær aðferðir sem árangursríkt starfsfólk notar til að efla hæfni sína og þróa sig í starfi. „Ég kom auga á hátt í þriðja tug aðferða sem nýtast vel í þessu samhengi og kynni þær og verkfæri þeim tengd fyrir bæði starfsfólki og stjórnendum í gegnum SÖGU Competence. Það eru forréttindi að hafa fundið efni sem ég brann svona fyrir að skrifa um og hefur nýst mér jafn vel og raun ber vitni, en ég varði ritgerðina mína árið 2007.“

SAGA Competence býður upp á klæðskerasniðna þjónustu í samræmi við þarfir hvers viðskiptavinar hverju sinni. Slík þjónusta getur falið í sér greiningarvinnu, námskeiðahald, vinnustofur, starfsdaga, stjórnendamarkþjálfun, 360° mat og eftirfylgni. Eins býður SAGA Competence upp á ýmiss konar rafrænt fræðsluefni fyrir starfsfólk sem fyrirtæki geta keypt fyrir sína fræðsluvefi, ásamt því sem hluti af fræðsluefninu er til á hlaðvarpsformi þar sem starfsfólk getur hlustað á fræðslu samhliða störfum sínum hjá fyrirtækinu.

„Ég hef séð aukna þörf hjá fyrirtækjum fyrir rafrænt fræðslu- og þjálfunarefni í kjölfarið á Covid. Auðvitað þarf það að vera í bland að fólk geti komið saman og hist á námskeiðum, en gott getur verið að hafa rafræna fræðslu líka, bæði fyrir nýtt starfsfólk og eins sem eftirfylgni í kjölfar námskeiða eða vinnustofa. Einnig hentar það mjög vel fyrirtækjum sem eru með starfsemi úti um allt land, því það sparar dýrmætan tíma fólks við að koma sér á milli staða, sem og fjármagn sem annars færi í ferðalög og uppihald.“

Sigríður hefur líka unnið mikið með sveitarfélögum að ýmsum verkefnum, meðal annars við mannauðsráðgjöf í aðdraganda sameiningar sveitarfélaga þar sem að mörgu er að hyggja. „Ég þekki starfsemi sveitarfélaga út og inn sem nýtist mér vel í þeirri vinnu.

Ég er ótrúlega hamingjusöm með starfið mitt og það eru forréttindi að fá að starfa við það alla daga að byggja upp enn betri vinnustaði þar sem fólki líður vel. Þeir stjórnendur sem ég vinn með hafa fyrir löngu áttað sig á mikilvægi þess að starfsfólki líði vel og finni tilgang sinn í starfi, því það skilar sér ekki bara í betri árangri fyrirtækisins, heldur skilar það sér líka inn á heimili landsins í betri líðan og meiri hamingju. Það er því sannarlega samfélagslega ábyrgt af stjórnendum fyrirtækja að leggja áherslu á vellíðan starfsfólks,“ segir Sigríður Indriðadóttir, eigandi og framkvæmdastjóri SAGA Competence.

Vefsíða SAGA Competence er: www.sagac.is

Sigríður Indriðadóttir, eigandi og framkvæmdastjóri SAGA Competence. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR