Úrræðið miðar að því að greina og koma einstaklingum í réttan farveg til betri heilsu, sama hvort um er að ræða stoðkerfiseinkenni, andlega líðan eða önnur einkenni sem hafa áhrif á getu til starfs og þátttöku í daglegu lífi.

„Við finnum vel að það er almennt mikill vilji hjá fyrirtækjum að hlúa sem best að starfsfólki sínu. Hins vegar vantar oft viðeigandi úrræði sem ná utan um einstaklinginn heildrænt,“ segir Gunnlaugur Már Briem, sjúkraþjálfari hjá Vinnuvernd. Hann hefur mikla reynslu af því að starfa með fyrirtækjum og mannauðsteymum að heilsufarslegum málum starfsmanna og fyrirtækja í heild sinni.

„Úrræði sem í boði eru geta verið dreifð á milli margra mismunandi staða og eins getur verið erfitt að komast að til að fá svör vegna biðlista. Það getur haft veruleg áhrif og tafið fyrir því að einstaklingar fái viðeigandi aðstoð sem fyrst. Þar af leiðandi lenda þeir í meiri hættu á að missa atvinnugetu eða detta alveg út af vinnumarkaði,“ segir Gunnlaugur.

Öll þjónustan veitt á sama stað og sama tíma

Vinnuvernd hefur búið til nýja þjónustuleið sem byggir á þverfaglegri nálgun. Þar er tengd saman sérfræðiþekking sjúkraþjálfara, lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga sem mynda atvinnuteymi Vinnuverndar.

„Sjúkraþjálfari sinnir skoðun og greiningu stoðkerfiseinkenna ásamt fræðslu um hreyfingu og æfingaval. Sérstök áhersla er á stoðkerfiseinkenni sem geta haft áhrif á getu til atvinnuþátttöku, sama hvort um ræðir verki eða aðrar hreyfiskerðingar,“ upplýsir Gunnlaugur.

Sálfræðingur með mikla reynslu í almennri sálfræði og atvinnutengdum málum annast greiningu og mat á andlegri líðan og styður við einstaklinginn á því sviði.

„Þá sér hjúkrunarfræðingur eða læknir um að meta aðra heilsufarsþætti og hvort frekari rannsókna sé þörf. Einnig er farið yfir svefn og næringu þar sem lögð er áhersla á að ná heildrænt utan um einstaklinginn og aðstoða hann við að koma málum í góðan farveg,“ útskýrir Gunnlaugur.

Hann segir óvissu geta haft mikil áhrif á einstaklinginn, ekki síst andlega.

„Til að lágmarka óvissu leggjum við áherslu á hraða og góða þjónustu. Því er miðað við að einstaklingur hitti atvinnuteymi Vinnuverndar í einni heimsókn og má því segja að öll þjónustan sé á sama tíma á sama stað,“ segir Gunnlaugur.

Aukin þörf á úrræðum

Úrræðið Aðstoð til atvinnugetu er hugsað sem snemmbær íhlutun þar sem megináhersla er lögð á greiningu og fræðslu með möguleikum á eftirfylgd eftir þörfum hvers og eins. Þá er sama hvort aðalvandamálið tengist andlegum þáttum eða líkamlegum.

„Að lokinni greiningu og mati fer teymið saman yfir stöðu einstaklingsins og metur áframhaldandi þarfir og hvað muni gagnast honum best. Þar sem Aðstoð til atvinnugetu er ekki hugsað sem langtíma meðferðarúrræði munum við styðja og mæla með slíkum úrræðum fyrir einstaklinginn, sé þess þörf,“ segir Gunnlaugur.

Í starfi sínu hefur hann fundið fyrir aukinni þörf á úrræðum fyrr í ferlinu þar sem hægt er að aðstoða einstaklingana áður en vandamálin þarfnast þungra inngripa.

„Það er að miklu að keppa þar sem langvarandi fjarvera af vinnumarkaði hefur sýnt sig að geta haft verulega neikvæð áhrif á atvinnugetu til lengri tíma. Það er mikilvægt að fyrirtæki og einstaklingar hafi verkfæri til að bregðast fljótt og vel við. Því að því fyrr sem við bregðumst við, því betur gengur að leysa vandamálin. Það er markmið okkar að úrrræðið Aðstoð til atvinnugetu geti hjálpað fyrirtækjum að fækka veikindadögum og draga úr óvissu í starfsmannamálum,“ segir Gunnlaugur.

Vinnuvernd er í Holtasmára 1. Sími 578 0800. Allar nánari upplýsingar á vinnuvernd.is og á netfanginu vinnuvernd@vinnuvernd.is