Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Bláa Lónsins, segir ávinninginn af fjölbreytileika á vinnustað mikinn hvort sem litið er til starfsanda, reksturs eða afkomu. „Bláa Lónið leggur mikið upp úr því að tryggja að hver og einn starfsmaður sé metinn á eigin forsendum, óháð kyni, kynþætti eða öðrum viðmiðum.“

Hún nefnir í því samhengi að félagið starfi eftir metnaðarfullri jafnréttisáætlun en Bláa Lónið hlaut lögbundna jafnlaunavottun Jafnréttisstofu, fyrst árið 2018, og hefur síðan þá unnið samkvæmt vottuðu jafnlaunakerfi.

Hjá Bláa Lóninu er starfsfólk af 28 þjóðernum sem eykur enn á fjölbreytileikann. „Við erum afar stolt af því og teljum það mikinn styrk fyrir okkur sem þjónustufyrirtæki, en ekki síður sem vinnustað, að búa við slíkan fjölbreytileika en mismunandi menntun, reynsla og bakgrunnur skilar sér ekki síst í aukinni fagmennsku og gæðum gagnvart gestum okkar,“ segir Sigrún.

Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Bláa Lónsins.

Mannauðsmál hafa jafnan verið talin til mjúku málanna í rekstri fyrirtækja. Sigrún er ósammála þeirri skoðun. „Mannauðsmál eru í grunninn rekstrarlegs eðlis – öflug liðsheild, fagleg fræðsla og árangursdrifin menning skilar sér ekki bara í aukinni starfsánægju starfsfólks heldur endurspeglast einnig í beinum fjárhagslegum ávinningi fyrirtækja. Ég er með gráðu í rekstrarverkfræði og meistaragráðu í mannauðsstjórnun en sú námsblanda hefur reynst mér afar dýrmæt í starfi mínu hjá Bláa Lóninu því þar spilar saman þekking á mannlegri hæfni og hæfni til þess að greina og meta verkefni og ákvarðanir út frá rekstrarlegum ávinningi. Við í framkvæmdastjórn horfum til að mynda til mælikvarða mannauðs til jafns við fjárhagslega mælikvarða og nýtum mælingar og niðurstöður sem leiðarljós í ákvörðunartökum.“

Gera má ráð fyrir að síðustu mánuðir og misseri hafi verið krefjandi á mannauðssviði félagsins. Um 95 prósent gesta eru alla jafna erlendir ferðamenn og þegar landinu er „lokað“ eða flugtíðni til landsins minnkar eins og raun ber vitni hefur eflaust þurft að bregðast hratt við.

Elísabet Lovísa Björnsdóttir, forstöðumaður á mannauðssviði.

Elísabet Lovísa Björnsdóttir og Lóa Ingvarsdóttir, á mannauðssviði Bláa Lónsins, taka undir það og nefna meðal annars að Covid hafi haft mikil áhrif á vinnustaðinn. „Við þurftum að bregðast skjótt við og styðja stjórnendur þegar til stóð að fara í ýmsar sársaukafullar aðgerðir í byrjun faraldursins og aðlaga fyrirtækið hratt og örugglega nýjum aðstæðum,“ segir Elísabet. Lóa samsinnir því. „Mannauður fyrirtækisins er mikill og það tók gríðarlega á að þurfa að segja upp 85 prósentum af starfsmannafjölda félagsins. Við erum þó svo lánsöm að stór hluti starfsmanna kaus að snúa aftur um leið og aðstæður leyfðu en félagið réð 450 starfsmenn til sín á síðasta ári – þar af voru 65 prósent endurráðningar sem okkur þykir mjög vænt um.“

Stöðugar breytingar á regluverki og aðstæðum hljóta að hafa kallað á mikla aðlögunarhæfni starfsfólks?

Sigrún jánkar því. Hún segir að verkefni flestra hafi breyst mikið, sér í lagi þegar starfsmönnum hafði fækkað sem mest en þá lögðust allir á eitt til að láta hlutina ganga upp sem hafi verið magnað að upplifa.

En það hlýtur að vera krefjandi verkefni að þurfa að segja upp hundruðum og síðan ráða aftur 450 manns ekki svo löngu síðar?

„Já, það hefur reynt á þrautseigju, skipulag og fagmennsku allra stjórnenda og starfsmanna,“ segir Sigrún. „Á sama tíma og við höfum ráðið 450 starfsmenn til starfa, boðið upp á nýliðaþjálfun og aðra viðeigandi þjálfun og fræðslu þá höfum við lagt okkur mikið fram við að hlúa vel að þeim mannauði sem hefur verið með okkur í gegnum allan þennan óvissutíma og lagt okkur sérstaklega fram við að huga vel að vinnustaðamenningunni. Samstarfsfólk mitt á mannauðssviði hefur staðið sig frábærlega, aðlagað sig fljótt nýjum aðstæðum hverju sinni, sýnt ómetanlega fagmennsku og jákvæðni í gegnum allt þetta lærdómsríka ferli.“

Sigrún bendir á að tíminn sem fyrirtækið var lokað vegna Covid hafi verið vel nýttur til að bæta ýmsa ferla, upplifunarsvæði og innviði á öllum sviðum félagsins. „Eins erum við til dæmis á fleygiferð í stafrænni vegferð en erum á sama tíma meðvituð um hvar mannlegi þátturinn er ómissandi. Í því samhengi er gaman að nefna að í deildinni okkar, Stafræn, þróun, eru 60 prósent starfsmanna konur,“ bendir hún á og bætir við að þessar fjárfestingar hafi meðal annars gert fyrirtækinu kleift að halda í þá 150 starfsmenn sem héldu störfum sínum meðan á lokunum stóð.

„Ég hef mikla trú á að við komum enn sterkari út úr þessu tímabili en áður,“ segir Sigrún. „Það er einstakur baráttuandi sem býr í starfsmannateymi Bláa Lónsins.“

Arndís Huld Hákonardóttir er forstöðumaður markaðsmála hjá Bláa Lóninu.

Markaðssókn aldrei mikilvægari

Arndís Huld Hákonardóttir er forstöðumaður markaðsmála hjá Bláa Lóninu. Hún hefur leitt markaðsmál fyrirtækisins í gegnum bæði breyttan veruleika og ferðahegðun ferðamanna um allan heim síðustu misseri. „Síðustu misseri höfum við þurft að vera stöðugt vakandi fyrir breytingum á erlendum mörkuðum og ferðamynstri,“ segir Arndís. „Í minni deild starfar öflugt teymi sem hefur sýnt af sér mikinn þrótt og þrautseigju í gegnum krefjandi tíma. Við höfum þurft að breyta hratt og örugglega þeim skilaboðum sem við viljum koma á framfæri til gesta og viðskiptavina og laga þau að þróun á markaði. Á óvissutímum er mikilvægt að vita hvaða birtingarform eru mikilvægust, miða á rétta hópa, með réttum skilaboðunum og á réttum tímum. Á óvissutímum eins og þeim sem við höfum verið að upplifa hefur aldrei verið jafn mikilvægt að gefa í hvað varðar markaðsmál, enda mikilvægt að halda athygli til að tryggja viðspyrnuna þegar að henni kemur, þrátt fyrir tímabundnar lokanir og mikla óvissu.“

Arndís bendir á að á sama tíma hafi Bláa Lónið lagt sitt af mörkum til að ná betur til innlenda markaðarins, styrkja samband sitt við heimamenn og efla enn frekar og styðja við nærsamfélagið. „Innlendi markaðurinn er okkur einnig gríðarlega mikilvægur og okkur þykir vænt um að finna fyrir aukinni aðsókn Íslendinga og auknum áhuga þeirra á húðvörum Bláa Lónsins. Ljósmyndir og myndbönd á samfélagsmiðlum frá gestum hafa veitt okkur mikla gleði og verið eins og vítamínsprauta fyrir okkur starfsfólkið. Í ár horfum við svo fram á mjög spennandi tíma, bæði hér heima og erlendis og hlökkum til að hrinda öllum þeim spennandi verkefnum sem við erum með á teikniborðinu í framkvæmd á næstu mánuðum,“ segir hún og brosir.

Fanney Ösp Finnsdóttir

Breytt ferðahegðun eftir faraldurinn

Fanney Ösp Finnsdóttir tók nýlega við sem hótelstjóri á Silica hóteli Bláa Lónsins eftir að hafa starfað í móttöku, sem móttökustjóri og sérfræðingur á viðskipta- og rekstrarsviði. Fanney þekkir fyrirtækið því vel. „Með því að fá að þróast og þroskast í starfi innan Bláa Lónsins hef ég öðlast mikla þekkingu á mörgum og mismunandi sviðum fyrirtækisins,“ segir hún. „Það hefur hjálpað mér mikið eftir að ég tók við starfi hótelstjóra í vetur.“ En skyldi hótelstjórinn greina mikinn mun á ferðamynstri gesta eftir að heimsfaraldurinn skall á? „Já, það er að breytast. Maður finnur fyrir því að gestir koma spenntari til okkar núna. Þeir hafa haft meiri tíma til að undirbúa dvölina. Ég vil meina að gestir komi afslappaðri, dvelji jafnvel lengur og geri betur við sig nú en áður,“ svarar Fanney og heldur áfram: „Til að geta aðlagað þjónustuna breyttum þörfum hefur reynt á sveigjanleika, þrautseigju og samstarfsvilja starfsfólks, bæði innan og milli deilda.

Ég hef verið svo lánsöm að í mínu teymi eru gríðarlega öflugir einstaklingar, víðs vegar að úr heiminum, sem allir eru af vilja gerðir til að sinna starfi sínu af fagmennsku og gestrisni, þrátt fyrir óvenjulega tíma frá því að Covid hófst. Þá skemmir auðvitað ekki fyrir að vera umkringd stórkostlegri náttúru sem veitir okkur svo sannarlega innblástur í daglegu amstri.“

Hulda Saga Sigurðardóttir er forstöðumaður reikningshalds hjá Bláa Lóninu.

Umhverfisfyrirtæki ársins

Hulda Saga Sigurðardóttir er forstöðumaður reikningshalds hjá Bláa Lóninu. Hulda Saga hefur yfir tuttugu og fimm ára reynslu í uppgjörsvinnu og reikningshaldi og vann í fjármálageiranum áður en hún kom til starfa í Bláa Lóninu. „Ég held að þessi reynsla frá bankaárunum hafi kennt manni ýmislegt, að vinna undir álagi og tímapressu og þurfa að takast á við alls konar áskoranir með jafnaðargeði. Hún kemur sér vel núna,“ svarar Hulda Saga, þegar hún er spurð út í þær áskoranir sem fyrirtæki í ferðaþjónustu standa nú frammi fyrir á Covid-tímum. Þess má geta að fyrir utan lónið sjálft rekur Bláa Lónið tvö glæsileg hótel, heilsulind og nokkra veitingastaði. Rannsóknar- og þróunarstarf fer einnig fram í Bláa Lóninu þar sem hinn einstaki jarðsjór er notaður sem lykilhráefni í húðvörur Bláa Lónsins, en að auki rekur Bláa Lónið fjórar verslanir og heldur úti vefverslun. Þá eru innan Bláa Lóns-samstæðunnar fjölmörg dótturfélög.

„Það sem kom mér fyrst í opna skjöldu er hvernig allur rekstur Bláa Lónsins er samofinn hugmyndafræði um sjálfbærni, sem kemur fram í framleiðslu á húðvörunum, hönnun á byggingum og nýtingunni á jarðsjónum. Með hliðsjón af því kom hins vegar ekki óvart að Bláa Lónið skyldi vera valið Umhverfisfyrirtæki atvinnulífsins 2021. Ég held að þessi nálgun fyrirtækisins og virðing fyrir umhverfinu setji einfaldlega sérstakan tón inn í vinnustaðamenninguna. Það greinir Bláa Lónið frá öðrum vinnustöðum. Allir gera sér grein fyrir hversu einstaka upplifun, þjónustu og vörur Bláa Lónið hefur fram að færa.“

Eyrún Sif ­Eggertsdóttir

Einstakur mannauður

Það hefur sömuleiðis mætt mikið á Eyrúnu Sif Eggertsdóttur, forstöðumanni baðstaða og verslana Bláa Lónsins, og hennar fólki síðustu misseri. Hver er mesti lærdómurinn eftir þessi tvö Covid ár? „Mig langar fyrst að nefna þrautseigju og þolinmæði en fyrir utan það stendur upp úr hvað við eigum ótrúlega flottan mannauð sem hefur staðið þétt við fyrirtækið í gegnum þennan öldugang – allir sem einn tilbúnir að leggja sitt af mörkum með það að markmiði að hámarka upplifun og ánægju gestanna okkar með gleðina að vopni,“ segir Eyrún. Löng reynsla Eyrúnar í smásölu hefur reynst henni vel hvort sem er við rekstur á verslunum Bláa Lónsins eða á baðstöðunum.

„Þetta snýst jú allt um að koma til móts við mismunandi þarfir, lesa í óskir hvers og eins, standast væntingar og tryggja að gesturinn eða viðskiptavinurinn fari ánægður frá okkur og komi sem oftast aftur,“ bendir hún á.

Hverjar eru ástæður þess að Bláa Lónið hefur skilað jafn góðum árangri í þjónustu og raun ber vitni?

„Fyrsta sem kemur upp í hugann eru þau sterku gildi sem fyrirtækið byggir á,“ segir Eyrún. „Allir starfsmenn þekkja gildin, sem í grunninn snúast öll um að skapa einstakar minningar og ganga alltaf skrefinu lengra þegar kemur að þjónustu við gesti og viðskiptavini okkar. Hjarta Bláa Lónsins er sterkt eins og sést bara af einstakri samheldni starfsfólksins og því trausti og þeirri virðingu sem það ber hvert fyrir öðru, viðskiptavinum okkar, umhverfinu og fyrirtækinu.“

Bryndís Björnsdóttir forstöðumaður sölu- og vöruþróunar.

Töfrandi samspil hönnunar, náttúru og vísinda

Bryndís Björnsdóttir þekkir sölu- og markaðsmál félagsins vel en hún starfaði í markaðsdeild Bláa Lónsins áður en hún tók við sem forstöðumaður sölu- og vöruþróunar. Fyrri reynsla Bryndísar og menntun hafa nýst vel við þróun vöruframboðs og sölu á óvissutímum síðustu mánaða. „Eitt er reynsla en annað er öflugt teymi. Með mér í liði eru einstakir fagmenn og reynsluboltar. Saman höfum við stigið ölduna þar sem ytri aðstæður hafa breytt öllu; meðal annars kaup- og neysluhegðun viðskiptavina okkar. Sú reynsla að geta tiltölulega auðveldlega sett sig í spor mismunandi markhópa og mótað vöruframboðið í takt við nýjar þarfir viðskiptavina með skömmum fyrirfara hefur reynst okkur dýrmæt.

Þá er virkt samtal og samstarf við þá sem starfa í framlínunni afar mikilvægt. Í því samhengi má ekki gleyma að við rekum meðal annars tvö hótel, Silica og Retreat, og tvo baðstaði, Retreat spa og Bláa Lónið sjálft, sem höfða til mismunandi markhópa. Þessi vegferð síðustu mánaða hefur verið krefjandi en líka skemmtileg og lærdómsrík fyrir okkur öll.“ Aðspurð hvað hafi komið Bryndísi skemmtilega á óvart varðandi Bláa Lónið sem vinnustað nefnir hún hversu mikil áhersla lögð er á hönnun og arkitektúr innan fyrirtækisins.

„Það er mjög eftirtektarvert að sjá hversu mikið vægi hönnun, arkitektúr og ekki síst upplifunarhönnun fær í tengslum við allar ákvarðanir sem eru teknar innan fyrirtækisins,“ nefnir Bryndís og segir að þessar áherslur skili sér vel til gestanna. „Upplifunin sem við erum að bjóða upp á er heillandi og það er gefandi að sjá viðskiptavini eignast ógleymanlegar minningar.“

The Retreat, annað af tveimur hótelum Bláa Lónsins, hefur vakið verðskuldaða athygli á heimsvísu.
Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar.