Fagmennska og umhyggja eru þættir sem Stoð hefur að leiðarljósi í sinni starfsemi,“ segir Karen Bjarnhéðinsdóttir, sjúkraþjálfari og deildarstjóri hjá hjálpartækjadeild Stoðar.

„Vörur og þjónusta Stoðar snúast um heilsu og líkama fólks. Það skiptir öllu að þjónustan sem fyrirtækið veitir sé alltaf á faglegum grunni, unnin af starfsfólki sem hefur til þess þekkingu, reynslu og menntun,“ útskýrir Karen.

„Einnig er mikilvægt að hafa í huga að margir viðskiptavina Stoðar eru að ganga í gegnum erfiðleika og áföll vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða skertrar færni. Við reynum okkar besta til að þeir einstaklingar upplifi nærgætni og umhyggju í samskiptum sínum við starfsfólk Stoðar,“ segir Karen og heldur áfram:

„Okkur er einnig umhugað um öryggi og aðbúnað aldraðra sem þurfa oft að nota hjálpartæki sem gera þeim kleift að búa lengur heima, með því að veita aukið sjálfstæði og öryggi. Sem dæmi má nefna hjálpartæki á baðherbergi, sjúkrarúm, göngugrindur og hjólastóla.“

Hjálpartæki veita tækifæri

Hjálpartækjadeild Stoðar býður fjölbreytt úrval hjálpartækja, allt frá hækjum og sturtustólum til flókinna rafmagnshjólastóla. Stoð er með samninga við Sjúkratryggingar Íslands sem í mörgum tilfellum greiða kostnað við kaup á hjálpartækjum.

„Í hjálpartækjadeild Stoðar starfar hópur fagfólks, svo sem sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfi, þroskaþjálfi og heilbrigðisverkfræðingur, sem hafa mörg hver áralanga reynslu af ráðgjöf og þjónustu sem tengist hjálpartækjum,“ upplýsir Karen.

Hjá Stoð í Hafnarfirði er sýningarsalur þar sem hægt er að skoða og prófa flest þau hjálpartæki sem fyrirtækið selur og fá ráðgjöf fagfólks við val og útfærslu. Innan deildarinnar er einnig verkstæði sem sér um þjónustu og viðgerðir tækjanna.

„Hjálpartæki eru í margra huga vörur sem enginn vill þurfa að nota og senda þau skilaboð að eitthvað ami að. Þessu viðhorfi þarf að breyta því fyrir þann sem notar hjálpartækið skiptir sköpum að hafa hjálpartæki við hæfi. Eða eins og einn af okkar viðskiptavinum orðaði það: „Ég er ekki bundinn við hjólastól en ég væri hins vegar mjög bundinn ef ég hefði ekki hjólastólinn til að komast um.“ Hjálpartæki veita því í flestöllum tilfellum aukið sjálfstæði, aukin tækifæri og bæta lífsgæði þess sem nota þau,“ segir Karen.

Stoð er í Trönuhrauni 8 í Hafnarfirði og á Bíldshöfða 9 í Reykjavík. Sími 565 2885. Allar nánari upplýsingar á stod.is