Kópavogsbær hlaut alþjóðleg verðlaun UNICEF fyrir mælaborð barna, á fyrstu alþjóðlegu ráðstefnu UNICEF, sem haldin var í Köln haustið 2019. Verðlaunin eru veitt fyrir framúrskarandi lausnir og nýsköpun í flokknum góðir stjórnunarhættir, en mælaborðið tryggir betri yfirsýn yfir velferð og stöðu barna í bænum og skapar þannig grundvöll til að taka ákvarðanir byggðar á þörfum hverju sinni.

„Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti vorið 2018 að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna yrði innleiddur hjá bænum. Skipaður var stýrihópur sem hófst handa við umfangsmikla greiningarvinnu á stöðu barna í bænum. Það er nefnilega þannig að það er ekki hægt að fara í umbótaverkefni án þess að hafa upplýsingar um stöðu mála. Hjá okkur í Kópavogi er til mikið af gögnum en það vantaði upp á að halda kerfisbundið utan um þau,“ segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, sem segir að þessi staða hafi leitt til þess að farið var að þróa mælaborð barna.

Greiningarvinna mikilvæg

„Mælaborðið var þróað á grundvelli Barnasáttmálans og byggir á fimm víddum, sem taka mið af grunnstoðum Barnasáttmálans. Í framhaldinu var farið kerfisbundið í gegnum öll ópersónugreinanleg gögn sem til voru um börn í Kópavogi, mælingar Rannsókna og greiningar, Skólavogar, Embættis landlæknis og annarra innanhússgagna. Úr þessum gögnum völdum við mælingar sem áttu við grunnstoðir Barnasáttmálans og víddirnar í mælaborðinu. Þannig náðum við að fá yfirlit yfir stöðuna.“

Ármann segir að á grundvelli gagna úr mælaborðinu sé hægt að reikna vísitölu barnvænna sveitarfélaga. „Til að halda utan um gögnin og útreikningana þróaði upplýsingatæknideild Kópavogsbæjar nýjan hugbúnað sem við köllum Nightingale. Félags- og barnamálaráðuneytið er nú að þróa nýtt mælaborð á grundvelli mælaborðs okkar hér í Kópavogi. Sú vinna er unnin þvert á öll ráðuneyti með þátttöku Kópavogsbæjar.“

Bær barnanna

„Kópavogsbær hefur lengi stært sig af því að vera bær barnanna. Hér var mikill fjöldi barna þegar bærinn var að byggjast upp og málefni barnafjölskyldna hafa alltaf verið í forgangi í bænum. Innleiðing Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna var því rökrétt skref fyrir okkur að taka. Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi árið 2013 og því er það fagnaðarefni að UNICEF hafi nú kynnt til sögunnar aðferðafræði sem sveitarfélög geta nýtt sér til að innleiða Barnasáttmálann og gerast Barnvæn sveitarfélög.

„Ég er stoltur af því hvernig til hefur tekist hjá okkur í Kópavogsbæ, en auðvitað er þetta ekki búið, innleiðingin heldur áfram og við förum nú í nýja greiningarvinnu sem mun hjálpa okkur í ákvarðanatöku um framhaldið,“ segir Ármann að lokum.

Margar hendur vinna létt verk

Fjölmargir komu að innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Á myndinni má sjá hluta hópsins, starfsfólk Kópavogsbæjar, kjörna fulltrúa í Kópavogi auk þeirra Ásmundar Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra og Birnu Þórarinsdóttur, framkvæmdastjóra UNICEF, sem afhentu Kópavogsbæ viðurkenninguna. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs tók við henni fyrir hönd bæjarins ásamt Eiríki Erni Beck og Ingunni Sif Isorenu Þórðardóttur sem halda hér á viðurkenningarskildinum. Þau sátu í stýrihóp innleiðingarinnar.