Markmiðið með hraðlinum er að veita einstaklingum sem hafa brennandi áhuga á bættu samfélagi, vettvang til þess að þróa hugmyndir sínar áfram og finna þeim sjálfbæran farveg svo þær geti blómstrað og dafnað.

Lausnir við áskorunum samtímans

„Við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum í dag, hvort sem við lítum til umhverfismála, aukinnar tæknivæðingar eða breytinga á aldurssamsetningu þjóða, en í þessum breytingum felast jafnframt tækifæri,“ segir Auður Örlygsdóttir, verkefnastjóri Höfða friðarseturs. „Það skiptir því máli að hafa vettvang sem gengur gagngert út á það að virkja hugvitið og styðja við öfluga einstaklinga sem eru með hugmyndir að nýjum lausnum.“

Í fyrra komu inn afar öflug og fjölbreytt verkefni. Meðal annars Bergið Headspace sem er móttökusetur fyrir ungt fólk, á forsendum ungs fólks. Það hóf starfsemi sína með formlegum hætti í liðinni viku. Farsæl öldrun þekkingarmiðstöð kom líka inn í fyrra og tekur þátt í Lýsu, rokkhátíð samtalsins, um helgina. Farsæl öldrun hlaut nýverið styrk félags- og barnamálaráðherra til atvinnumála kvenna.

Auk þeirra voru áhugaverð verkefni sem sneru að öðrum samfélagshópum, svo sem innflytjendum og flóttafólki, hvernig virkja megi kraft borgarbúa í þágu samfélagsins og nýjum umhverfislausnum. Þar var nálgunin mjög fjölbreytt og sneri meðal annars að því hvernig nýta megi sveppi til þess að hreinsa menguð landsvæði, hvernig megi byggja upp bíllaus hverfi í borginni eða hvetja fólk til þess að nýta græna samgöngumáta í meira mæli.

Þátttakendur í Snjallræði 2018.

Teymin í Snjallræði 2018

„Verkefnin sem taka þátt í Snjallræði geta verið afar ólík og umsóknarferlið er opið öllum. Hugmyndirnar mega vera ferskar og hráar en líka flóknar og fullmótaðar. Þeir sem sækja um sem einstaklingar geta fengið aðstoð frá okkur við að mynda teymi í kringum sína hugmynd en að þessu sinni getum við tekið inn átta teymi,“ segir Auður.

Teymin munu fá vinnuaðstöðu í Setri skapandi greina við Hlemm, stuðning við að þróa hugmyndina áfram og koma henni í framkvæmd ásamt þjálfun frá fremstu sérfræðingum á sviði samfélagslegrar nýsköpunar og aðgang að neti mentora sem leiðbeina frumkvöðlunum, miðla af reynslu sinni og styðja einstök verkefni áfram.

Sprettur undir handleiðslu Svöfu Grönfeldt og MIT designX

Hraðallinn fer fram frá 7. október til 28. nóvember og byggist upp á vinnusmiðjum. Í annarri viku hraðalsins, frá 14. til 18. október býðst þátttakendum einstakt tækifæri til þess að vinna undir handleiðslu Svöfu Grönfelt og samstarfsfélga hennar frá MIT designX. Svafa Grönfeldt er fulltrúi í ráðgjafaráði Snjallræðis, stjórnarformaður og ein stofnenda nýjasta viðskiptahraðalsins við MIT, designX.

Á viku tímabili munu teymin í Snjallræði fá að kynnast nýjustu nálgunum á sviði samfélagslegrar nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi og öðlast tækifæri til þess að sannreyna eigin hugmyndir og kryfja þær til mergjar í krefjandi vinnustofum sem byggðar verða á fjórum grunnstoðum MIT DesignX, Understand – Solve – Envision – Scale. Spretturinn er styrktur af MIT Industrial Liaison Program (ILP), í gegnum samstarf Háskólans í Reykjavík við Snjallræði.

Frá undirritun samstarfssamnings í Höfða á síðasta ári. MYNDIR/KRISTINN INGVARSSON

Öflugir bakhjarlar og samstarf við atvinnulífið

Snjallræði er ekki einungis vettvangur fyrir samfélagslega nýsköpun og aukna umræðu um mikilvægi samfélagsábyrgðar. Snjallræði skapar einnig vettvang fyrir aukið samstarf við atvinnulífið um nýjar lausnir með aukinni áherslu á umhverfi og samfélag.

Að baki hraðlinum standa afar framsækin fyrirtæki sem eiga það öll sammerkt að vilja leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Össur er eitt þeirra en fyrirtækið stefnir í síauknum mæli í átt að hringrásarhagkerfi og hefur um árabil unnið markvisst að því að draga úr sóun og neikvæðum umhverfisáhrifum sínum.

Í samstarfi við viðskiptavini og samstarfsaðila, umbreytir Marel matvælaframleiðslu á heimsvísu með sjálfbærni, hagkvæmni og rekjanleika að leiðarljósi. Árlega fjárfestir Marel um 6% tekna í öflugri vöruþróunarstarfsemi við að hanna lausnir sem hámarka nýtingu verðmætra auðlinda og draga úr hvers konar sóun, meðal annars vatns-, orku- og matarsóun.

Deloitte er afar framarlega á sviði samfélagsábyrgðar en hefur einnig verið að feta sig áfram á sviði samfélagslegrar nýsköpunar með þróunarverkefni um íslenska málheild og máltæknilausnir með það að markmiði að tölvur og tæki framtíðarinnar muni skilja og tala íslensku svo vel sé.

Icelandair leggur síaukna áherslu á samfélagsábyrgð í starfsemi sinni. Félagið vinnur meðal annars markvisst að umhverfis- og jafnréttismálum og vill leggja sitt af mörkum á þeim sviðum.

Að lokum má nefna að Landsvirkjun skrifaði nýverið undir fyrsta sjálfbærnitengda lánið hér á landi sem hvetur fyrirtækið enn frekar til þess að ná eigin markmiðum í jafnréttismálum, heilsu- og öryggismálum og loftslagsmálum.

Öllum þessum öflugu bakhjörlum gefst kostur á að senda eitt teymi til þátttöku í MIT designX sprettinum með það að markmiði að vinna að tiltekinni umbótahugmynd innan fyrirtækisins á sviði samfélagslegrar nýsköpunar.

Heimsmarkmiðin

Snjallræði leggur ríka áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hvernig nýta megi þau til grundvallar við mótun nýrra hugmynda og þróun stefnu fyrirtækja á sviði samfélagslegrar nýsköpunar. Teymin sem sækja um þátttöku munu þurfa að sýna fram á það með hvaða hætti hugmyndir þeirra styðja við heimsmarkmiðin og lita stefnumótun þeirra til frambúðar.

Framtíðarsýn

Snjallræði verður hluti af Vísindagörðum Háskóla Íslands en görðunum er ætlað að tengja saman frumkvöðla, fyrirtæki og háskóla og stórefla þar með hagnýtingu rannsókna, nýsköpun og viðskiptaþróun. Snjallræði verður því hluti af öflugu samfélagi Vísindagarða og kemur til með að hafa aðsetur í Grósku, hugmyndahúsi og suðupotti nýsköpunar í Vatnsmýrinni.

Höfði friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Háskóli Íslands, Reykjavíkurborg, Listaháskóli Íslands, Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Háskólinn í Reykjavík og Icelandic Startups standa að Snjallræði en framkvæmd hraðalsins er í höndum Höfða friðarseturs og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, í samstarfi við aðila frá MIT designX.


Frekari upplýsingar er að finna á síðu Snjallræðis, www.snjallraedi.is. Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra Snjallræðis, Auði Örlygsdóttur, audurorl@hi.is / 866-5269 eða sérfræðing frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Huldu Birnu Baldursdóttir, hulda@nmi.is / 660-1973.