Ég hef alltaf haft áhuga á því að vera í lifandi og krefjandi umhverfi,“ segir Kristín Gestsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar Isavia.

Hún segir forréttindi að fá tækifæri til að taka þátt í svo umfangsmiklu verkefni en á sama tíma mikil áskorun.

„Ég hef stundum verið spurð hvað þurfi til að byggja upp innkaupadeild hjá svo stóru fyrirtæki og svarið er meðal annars að átta sig á því að það er engin ein manneskja sem dregur vagninn heldur þarf til þess öflugt teymi. Auk þess er mikilvægt að átta sig á og viðurkenna að við höfum ekki alltaf svörin en það er lykilþáttur þegar kemur að því að læra og gera hlutina vel til framtíðar.“

Umfangsmikið starf

Innkaupadeild Isavia er hluti af fjármálasviði fyrirtækisins. Þar starfa sjö manns sem sinna innkaupaþjónustu fyrir öll félög innan Isavia-samstæðunnar.

„Rekstur Isavia er afar umfangsmikill og því spanna verkefni deildarinnar allt frá innkaupum á daglegri rekstrarvöru yfir í stór og flókin útboð á vöru, þjónustu og verkum. Þá er Isavia opinbert hlutafélag og fellur undir lög um opinber innkaup sem fylgja ýmsar áskoranir,“ upplýsir Kristín.

Innkaupadeildin var stofnuð haustið 2017. Markmiðið var að auka hagkvæmni og skilvirkni í innkaupum og nýta þær leiðir sem innkaupaumhverfi opinbers hlutafélags býður upp á.

„Á þeim tíma hafði orðið mikil aukning í innkaupum félagsins og flækjustig þeirra aukist til muna. Því var mikilvægt að bæta yfirsýn og styrkja innkaupainnviðina,“ segir Kristín sem leitt hefur uppbyggingu deildarinnar frá því hún var stofnuð.

Kristín er menntaður kennari en býr einnig að því að hafa lokið áföngum í lögfræði.

„Ég stefni að því að ljúka laganáminu, einfaldlega vegna þess að ég hef áhuga á þeim fræðum en ekki af því ég telji mig þurfa þess til að verða betri stjórnandi. Mitt nám hefur nýst mér afar vel síðustu árin en ég hef auðvitað þurft að viða að mér þekkingu á lagaumhverfi opinberra innkaupa. Ég hef fengið tækifæri til að sækja meðal annars þessa þekkingu og reynslu úr alþjóðlegu umhverfi sem á eftir að nýtast mér um ókomna tíð,“ segir Kristín.

Sem ung kona segist Kristín hafa þurft að hafa fyrir hlutunum og upplifa sig í aðstæðum sem reyna á. Hún eigi unga dóttur sem hún vilji að fái sömu tækifæri og möguleika í lífinu og sonur hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þurfti að hafa fyrir hlutunum

Kristín var ráðin til Isavia árið 2016, í starf innkaupasérfræðings á Keflavíkurflugvelli. Áður, frá árinu 2011, hafi hún starfað við innkaup hjá Alcoa Fjarðaáli. Hún segir þá reynslu hafa verið afar dýrmæta. Hjá Alcoa hafi innkaupaferlar verið mjög vandaðir og mikil áhersla lögð á að fylgja þeim.

„Ég var heppin að fá að kynnast flestum hliðum innkaupa í störfum mínum fyrir austan, allt frá þarfagreiningum til afhendingar á vörum eða þjónustu og rekstri samninga. Frá tíma mínum hjá Alcoa tók ég með mér ómetanlega þekkingu og reynslu sem styrkti mig og mun nýtast mér áfram,“ segir Kristín.

Segja má að Alcoa og Isavia eigi sameiginlegt að vera með starfsemi í karllægu umhverfi en það er þó að breytast hjá Isavia, segir Kristín.

„Auðvitað er það svo að ég sem ung kona hef alveg þurft að hafa fyrir hlutunum og upplifa mig í aðstæðum sem reyna á. Ég á unga dóttur og vil að hún fái sömu tækifæri og möguleika í lífinu og sonur minn. Þrátt fyrir að þjóðfélagið sé alltaf að verða meðvitaðra um jafnrétti þá er það því miður stundum einungis í orði en breytingum þarf að fylgja breyttur hugsunarháttur, aðgerðir og hugrekki. Hjá Isavia hef ég fengið mikinn stuðning og stjórnendur þess hafa lýst því yfir að þeir vilji mýkja ásýnd félagsins með fjölbreytileika. Ég er mjög stolt af því að vera hluti af þessum frábæra hóp starfsmanna hjá Isavia,“ segir Kristín.

Hefur stundum hlaupið hratt

Mikil uppbygging hefur átt sér stað hjá Isavia síðustu ár og fyrirhugaðar eru umfangsmiklar framkvæmdir við stækkun Keflavíkurflugvallar. Við slíkar aðstæður er lykilatriði að öll vinna við aðkeypta þjónustu, vöru og verk sé vönduð, skili tilætluðum árangri og uppfylli með því kröfur sem gerðar eru til félagsins.

„Aukin umsvif á Keflavíkurflugvelli hafa gerbreytt rekstrarumhverfi okkar og aukið flækjustig til muna. Á sama tíma höfum við byggt upp og styrkt innviði okkar en það tekur tíma. Við höfum gert okkur vel grein fyrir mikilvægi þess að sækja okkur þekkingu og reynslu annars staðar frá, meðal annars með aðkeyptri þjónustu. Þegar kemur að slíkum verkefnum er mikilvægt að vita hvað við erum að biðja um,“ segir Kristín.

Nýverið undirritaði Isavia langtímasamning við breska bygginga- og ráðgjafafyrirtækið Mace um verkefnastjórnun og verkyfirlit vegna fyrirhugaðra framkvæmda við stækkun Keflavíkurflugvallar. Kristín segir það hafa verið afar stórt og flókið innkaupaverkefni.

„Í tilfelli Mace vorum við í raun að sækja okkur samstarfsaðila til að vinna mjög náið með á næstu árum og þannig styrkja okkar eigin innviði til að takast á við og stýra jafn umfangsmiklum framkvæmdum og uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar gerir ráð fyrir. Við skulum ekki gleyma því að uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar hleypur á mörgum tugum, ef ekki vel á annað hundrað milljörðum króna, og því er mikið í húfi,“ upplýsir Kristín.

Sú innkaupaleið sem varð fyrir valinu var samningskaup að undangenginni útboðsauglýsingu.

„Ég fékk tækifæri til að verkefnastýra því verkefni sem var ofboðslega mikill lærdómur fyrir mig. Einn af lykilþáttum þess verkefnis var að átta okkur á hverju við værum í rauninni að leitast eftir, draga rétta hagsmunaaðila að borðinu og fá bestu mögulegu lausn til lengri tíma. Þessi innkaup tóku rúmlega ár og það voru fjölmargar hendur sem komu að því verkefni en eingöngu með samstilltu átaki allra tókst að sigla svo stóru verkefni í höfn,“ segir Kristín.

Síðustu misseri hafa verið annasöm hjá Kristínu sem segir það geta reynt á að finna jafnvægi milli allra hlutverka og áhugamála.

„Vissulega hef ég stundum hlaupið of hratt en ég brenn fyrir því sem ég geri. Það er styrkleiki sem getur unnið gegn mér ef ég gæti ekki að hvíldinni. Ég held stundum að klukkustundir í sólarhringnum séu fleiri en þær eru. Ég er að læra mikilvægi þess að stoppa og meðtaka líðandi stundir. Þannig finnur maður jafnvægi og fær tækifæri til að draga lærdóm af verkefnum, samferðamönnum og umhverfinu. Það er í góðu lagi að skipta niður langhlaupinu og hægja á hraðanum því markmiðið er alltaf að njóta ferðalagsins í átt að endatakmarkinu,“ segir Kristín og brosir.