BYKO skilgreindi um mitt árið 2019 hvaða heimsmarkmið væru mest viðeigandi fyrir reksturinn til að hafa að leiðarljósi og valdi þar fjögur svokölluð kjarnamarkmið til að vinna eftir, en styðja samt um leið við önnur mikilvæg markmið. Í gegnum umhverfisstefnu fyrirtækisins býður BYKO upp á valmöguleikann á að kaupa vistvænni byggingarefni og hjálpa viðskiptavinum sínum með því að útvega ýmis gögn, til dæmis vottanir á verkefni sem er verið að byggja eftir ákveðnum vistvottunarkerfum, eins og BREEAM. Þetta styður til að mynda við heimsmarkmiðið um ábyrga neyslu og framleiðslu.

„BYKO er að innleiða heimsmarkmiðin í sinn rekstur. Við fórum að skoða markmiðin um mitt síðasta ár og greindum öll 17 markmiðin og þessi 169 undirmarkmið til að finna út hvaða markmið væru mest viðeigandi fyrir fyrirtækið,“ segir Berglind Ósk Ólafsdóttir, verkefnastjóri umhverfismála BYKO. „Það eru fjögur kjarnamarkmið sem BYKO vill hafa að leiðarljósi. Auðvitað eru þau samt öll mikilvæg og við vinnum að fleiri markmiðum óbeint í gegnum áhersluna á þessi fjögur.

Markmiðin sem við völdum að setja í forgang eru númer 5; Jafnrétti kynjanna, númer 8; Góð atvinna og hagvöxtur, númer 9; Nýsköpun og uppbygging og númer 12; Ábyrg neysla og framleiðsla,“ segir Berglind. „Við höfum ráðist í fjölbreyttar aðgerðir til að styðja við hvert þessara markmiða á ýmsan hátt.“

Fara vel yfir reksturinn

„Í september skrifuðum við undir viljayfirlýsingu við Kópavogsbæ um innleiðingu á heimsmarkmiðunum,“ segir Berglind. „Þar með höfum við, ásamt nokkrum öðrum fyrirtækjum í Kópavogi, skuldbundið okkur til að gera það sem við segjumst ætla að gera. Við erum stolt af vinnu okkar með heimsmarkmiðin en þetta er einnig hvatning til annarra fyrirtækja um að gera það sama.

Innleiðingarferlið tekur tíma, helsta áskorun okkar er að breyta hugarfari bæði stjórnenda og starfsmanna. Til þess erum við með fræðslu til starfsmanna og tryggjum að þessi kjarnamarkmið séu sýnileg innan fyrirtækisins,“ segir Berglind.

BYKO er stór innflutningsaðili á timbri og vill auka notkun á endurnýjanlegum byggingarefnum og auðvelda fólki að kaupa byggingarvörur sem eru betri með tilliti til heilsu- og umhverfissjónarmiða. mynd/aðsend

Við erum að vinna í innleiðingunni enn þá og stór hluti af henni er fræðsla til starfsfólks. Starfsfólk þarf að máta markmiðin við það sem þau gera í sínu starfi og finnv a út hvort þau séu í takt við stefnuna,“ segir Berglind. „Stjórnandi sem sér um ráðningar þarf til dæmis að horfa til fimmta markmiðsins, um jafnrétti kynjanna, athuga hvort ráðningar fylgi stefnunni sem hefur verið sett. Eins þarf starfsmaður í innkaupum að hugsa um markmið tólf, ábyrga neyslu og framleiðslu, og skoða hvað má gera betur til að styðja það.“

Áhersla á umhverfismál

„Til lengri tíma litið er fullt sem við getum gert, en vegferðin er hafin, við vitum hvert við stefnum og erum sífellt að gera betur. En þetta er langhlaup,“ útskýrir Berglind. „Þessi hugsun er sífellt að verða meira áberandi í fyrirtækjum og við viljum vera leiðandi í þessari þróun, góð fyrirmynd og hvetja aðra til að líta í eigin rekstur og láta hann samræmast markmiðunum.

BYKO er leiðandi á þessu sviði og eftir því sem ég best veit erum við til dæmis fyrsta byggingarvörufyrirtækið til að gefa út samfélagsskýrslu, en við gerðum það fyrir síðasta ár og þar tilgreinum við einmitt heimsmarkmiðin,“ segir Berglind. „BYKO hefur haft áhuga á umhverfismálum og að sýna samfélagslega ábyrgð lengi, þannig að við erum ekki bara að hugsa um þetta núna vegna þess að þróunin almennt sé í þá átt, við erum bara að verða sýnilegri með þetta þetta allt.

BYKO hefur til dæmis stundað skógrækt í yfir 30 ár í eigin landi að Drumboddsstöðum í Bláskógabyggð. Við erum í samstarfi við Skógræktina sem er að framkvæma úttekt á vísindalegan hátt til að mæla kolefnisbindingu skógarins. Þetta rímar auðvitað við markmiðin og þykir merkilegt innan skógræktar, sérfræðingar sem við vinnum með vita ekki til þess að svona mæling hafi verið gerð áður,“ segir Berglind. „Lokaskýrslu er að vænta í lok þessa árs en við erum komin með bráðabirgðaniðurstöðu sem gefur til kynna að BYKO sé að binda að meðaltali meira árlega en það losar. Þessi ræktun hefur tífaldast að flatarmáli á þessum þremur áratugum og sýnir hversu mikil áhrif beitarfriðun getur haft á sjálfgræðslu birkis.“

Berglind segir að BYKO hafi haft mikinn áhuga á umhverfismálum og því að sýna samfélagslega ábyrgð allt frá upphafi og sé ekki bara að vakna til vitundar um þetta núna vegna þess að þróunin sé almennt í þá átt. mynd/aðsend

Umhverfisáhrif birtast í vöruframboðinu

„Allt sem við gerum skoðum við í gegnum linsu markmiðanna. Við erum til dæmis stór innflutningsaðili á timbri og styðjum við markmið tólf, ábyrga neyslu og framleiðslu, með því að auka notkun á endurnýjanlegum byggingarefnum. Það gerum við meðal annars með því að auðvelda fólki að kaupa byggingarvörur sem eru betri með tilliti til heilsu- og umhverfissjónarmiða,“ segir Berglind. „Þetta er á byrjunarstigi hjá okkur en við viljum auðvelda vistvænar umhverfisvottaðar framkvæmdir og vera skýr valkostur þegar kemur að umhverfisvænum lausnum.

Ríki og sveitarfélög eru farin að gera auknar kröfur um að byggingaraðilar byggi eftir ákveðnum vistvottunarkerfum,“ útskýrir Berglind. „Svona vistvottunarkerfi tekur á mörgum þáttum, en vægi byggingarefna er mismikið. Til að byggingaraðili fái umhverfisvottun þarf líka að afla ýmiss konar gagna, eins og umhverfisyfirlýsingar fyrir vöruna, ýmsar vottanir og svo framvegis en við erum byrjuð að bjóða viðskiptavinum okkar að sjá um að afla þessara gagna til að einfalda ferlið. Þetta er alveg nýtt og á eftir að hjálpa okkar viðskiptavinum mikið og stytta verktímann, því það getur verið flókið að finna út úr þessum gögnum.“

Sóttvarnir upp á tíu

„Sóttvarnir eru teknar mjög alvarlega hjá BYKO. Öll öryggis- og sóttvarnamál eru alveg upp á tíu hjá okkur,“ segir Berglind. „Ég heyrði meira að segja að Víðir hefði hrósað okkur sérstaklega í útvarpinu og við höfum unnið með almannavörnum til að vekja athygli á mikilvægi réttra sóttvarna. Hér er grímuskylda á ákveðnum stöðum og þær eru skaffaðar fyrir viðskiptavini. Við erum líka búin að hólfa fyrirtækið niður og leggjum mikla áherslu á að gera þessar ráðstafanir allar mjög sýnilegar.“


Nánari upplýsingar um aðgerðir BYKO til að styðja við markmiðin og röksemdir og álitamál um heimsmarkmiðin má finna á vef BYKO undir: www.byko.is/umhverfismal/heimsmarkmid.