Verið er að opna nýja og nútímavædda leikskóla og stöðugt er bætt við þá eldri svo aðstaðan sé í stakk búin til að mæta fjölbreyttum þörfum okkar yngstu barna og starfsmannahópsins. Góðar starfsaðstæður fyrir starfsfólk með viðeigandi stoðrýmum og góðri starfsmannaaðstöðu eru þar í forgrunni – í björtu og hagnýtu húsnæði.

Það er nóg að gera hjá Ólafi Brynjari Bjarkarsyni, en hann gegnir starfi skrifstofustjóra leikskólahluta fagskrifstofu á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Hægt er að segja að starfið sé ansi flókið, enda varla skrítið þegar starfsstöðvarnar eru 66, fjöldi starfsmanna telur hátt í 2.000 og ríflega 6.000 börn að jafnaði verja þar fyrstu árum skólagöngunnar.

Hátt í 2.000 starfsmenn, er ekki alltaf verið að tala um manneklu í leikskólum?

„Jú, það starfa margir í leikskólum enda börnin mörg og þurfa á góðum fyrirmyndum að halda til þess að dafna,“ segir Ólafur. „Uppeldi og menntun þeirra er samfélagslegt verkefni. Við viljum öll að börnin njóti velferðar í nútíð og framtíð og vaxi í sjálfstæða einstaklinga sem hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Stór hluti starfsmanna er jafnframt í hlutastarfi því dvalartími barnanna er langur. Við þurfum alltaf að vera á tánum til þess að tryggja öryggi þeirra, veita faglega umönnun og rétta örvun. Til þess þarf hæft, öflugt starfsfólk sem vill leggja sitt af mörkum. Foreldrar treysta okkur til að leysa verkefni okkar vel af hendi.“

Hvers vegna ákvaðst þú að vinna í leikskóla?

„Margir hafa nú spurt mig að því, en ef ég á að vera praktískur þá ertu gulltryggður í þínu fagi á meðan starfsævin endist ef þú leggur þetta starf fyrir þig. Flestir sem fara í leikskólakennaranám starfa eða hafa starfað áður í leikskólum. Margir hafa prófað að leggja ýmislegt annað fyrir sig en skila sér svo aftur hingað í leikskólann. Ef ég tala frá hjartanu, þá er bara eitthvað sem kallar. Það er svo gott að koma í vinnuna og fá knús frá börnunum, fylgja þeim í gegnum þroskastigin og svo eru það samskiptin við samstarfsmenn og foreldrana. Allt er þetta jákvætt og gefandi. Enginn dagur er eins. Þetta er krefjandi starf með fullt af áskorunum, en gefur mikið á móti.“

Hvað er fram undan?

„Áframhaldandi uppbygging. Þar leggjum við mesta áherslu á starfsmannahópinn, það skiptir mestu máli fyrir börnin. Hafa stöðugleika, tryggja mönnun með hæfu fólki. Nú þegar skortur er á leikskólakennurum í landinu, þá viljum við byggja upp hópinn. Við höfum verið að bæta starfsaðstæður; færri börn á starfsfólk, stytting vinnuvikunnar, fleiri undirbúningstímar og fjöldi tækifæra til starfsþróunar fyrir allt starfsfólk.“

Ólafur er á þeirri skoðun að starfsfólk leikskóla þurfi að hafa vilja til að leggja sitt af mörkum, búa yfir góðri samskiptahæfni, tala íslensku og vera tilbúið að læra og tileinka sér fagleg vinnubrögð. „Í leikskólunum leggjum við áherslu á gleði og jákvæðni, traust og samstarf. Við viljum að fólk geti elt draumana sína, nýtt styrkleikana og ræktað áhugamál sín og líði vel í starfi. Þannig tryggjum við besta hag barnanna í leikskólanum.“

Áherslur í mannauðsmálum í leikskólum Reykjavíkur

Ragnheiður Stefánsdóttir er mannauðsstjóri skóla- og frístundasviðs en hún hefur unnið hjá Reykjavíkurborg síðan hún var 16 ára. „Sjálf hef ég reynslu af því að koma ung inn í uppeldisstarf hjá Reykjavíkurborg og falla alveg fyrir starfinu,“ segir hún. „Á tímabili ætlaði ég aðra vegferð hvað varðar framtíðarstarf en Reykjavíkurborg togaði í mig þar sem ég upplifði mikinn stuðning og hvatningu í starfsumhverfinu og fékk tækifæri til að mennta mig og samtvinna nám og vinnu. Við leggjum gríðarlega mikla áherslu á þetta í leikskólum Reykjavíkur. Við viljum taka vel á móti ungu fólki sem er að taka sín fyrstu skref á atvinnumarkaðinum og starfsfólk talar um að hafa fengið tækifæri til að læra svo margt, vaxa og dafna í starfinu. Og við erum með fjölmargar reynslusögur af ungu fólki sem til dæmis kemur inn í sumarstörf í leikskólunum, fellur alveg fyrir starfinu og ákveður að fara í leikskólakennaranámið.“

Hvað segir starfsfólkið um störfin?

„Það sem kemur fram hjá starfsfólki er þetta með að enginn dagur er eins. Að vinna í leikskóla felur í sér fullt af áskorunum, en það er líka mjög gefandi, skemmtilegt og fræðandi. Þá talar starfsfólk um að vinnan með börnunum sé svo skapandi og svo mörg tækifæri til að flétta eigin styrkleika og áhugamál inn í verkefnin í skólanum. Þá talar starfsfólk um að það sé þægilegt og fjölskylduvænt að vinna í leikskóla þar sem starfið fer fram á dagvinnutíma á virkum dögum. Mörgum finnst vinnutíminn henta vel til að geta sinnt áhugamálum og hugðarefnum, til dæmis námi, íþróttum og að geta elt drauma sína á alls konar skapandi vettvangi.

Nálægð við heimili er líka stór kostur fyrir marga, en oft er hægt að fá vinnu í leikskóla í hverfinu sínu. Ýmis fríðindi fylgja starfinu, til dæmis góður hádegismatur, frítt í sund, heilsuræktarstyrkur, samgöngustyrkur, frítt á söfn og fleira. Þá jafnast ekkert á við það að fá knús þegar maður mætir í vinnuna.“

Hver eru helstu verkefni og áskoranir fram undan?

Ragnheiður fullyrðir að gríðarleg uppbygging sé fram undan. ,,Við erum að byggja nýja leikskóla og fjölga leikskólarýmum sem felur í sér að við þurfum að fjölga starfsmönnum í leikskólum um 400 næstu árin. Þess vegna er mikið átaksverkefni í gangi hjá okkur til þess að ná þessum markmiðum. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar að vekja athygli á störfunum og hvetja ungt fólk til þess að velja leikskólastarf sem framtíðarstarfsvettvang og hins vegar að hlúa að starfsumhverfinu og tryggja að starfsfólki líði vel í vinnunni. Við höfum verið í mikilli greiningarvinnu þar sem við viljum heyra frá okkar starfsfólki hvað við getum gert betur. Við viljum efla móttöku nýliða og styðja enn betur við þá strax í upphafi. Það gerum við til dæmis með innleiðingu á Torginu sem er nýtt fræðslukerfi sem Reykjavíkurborg er að innleiða, þar er markmiðið að efla enn frekar fræðslu fyrir starfsfólk og hafa hana rafræna svo starfsfólk geti nálgast hana hvenær sem er og hvar sem er. Stytting vinnuvikunnar hefur haft ákaflega mikið að segja fyrir starfsfólkið. Það munar miklu að vinna einungis 36 stundir en vera samt á sömu launum og áður. Fólk kann mjög vel að meta það og nýtur þess að eiga meiri tíma með börnum, vinum og fjölskyldu. En það hefur ekki verið auðvelt að innleiða styttinguna í leikskólunum og á starfsfólk leikskóla mikið hrós skilið fyrir að finna leiðir til þess að láta þetta ganga. En því verkefni er ekki lokið, við þurfum að rýna enn betur og fínpússa þær leiðir sem við erum að fara í þeim efnum.“