Brynhildur S. Björnsdóttir er stjórnarformaður GG verks, en ásamt henni skipa stjórnina Brynja Blanda Brynleifsdóttir, fjármálastjóri fyrirtækisins, og Helgi Gunnarsson, núverandi framkvæmdastjóri og stofnandi.

Brynhildur starfaði sem framkvæmdastjóri GG verks á árunum 2014-2019. „ Á þeim árum öðlaðist félagið alþjóðlega ISO9001-gæðavottun með tilheyrandi innleiðingu ferla, samþættingu og virku eftirliti. Um leið óx félagið hratt úr grasi. Fór úr 20 starfsmönnum í 90 og samstæðan margfaldaðist í veltu. Mikið líf og fjör,“ segir hún.

„Þá hafði ég hafið framhaldsnám í Harvard Business School og lét af störfum í lok ársins 2019 á meðan Helgi tók aftur við keflinu en hann hafði verið framkvæmdastjóri frá stofnun þess árið 2006.“ Þess má geta að Helgi og Brynhildur eru hjón en þó með ólíkan bakgrunn og áhugasvið. Helgi starfaði við hlið föður síns í uppslætti húsa frá blautu barnsbeini. „Ég hafði meiri áhuga á bóklegu námi og litakóðuðum excel-skjölum,“ segir Brynhildur og hlær. „Ég hef aldrei kunnað neitt fyrir mér í að byggja hús.“

Brynja Blanda Brynleifsdóttir er fjármálastjóri hjá GG verki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Byggingariðnaðurinn heillandi vettvangur

Brynja kom inn í félagið í upphafi árs 2020, sem fjármálastjóri og aðstoðarframkvæmdastjóri. Hún var hokin af reynslu þegar kemur að fjármálum og stjórnun og hafði meðal annars starfað við stjórnunarstörf hjá A4/Egilsson, Sjöstjörnunni/Subway, Uniconta Ísland og Latabæ, en aldrei hjá byggingarfyrirtæki. „Mig langaði að reyna fyrir mér á nýjum vettvangi og læra eitthvað nýtt. Ég hafði áður öðlast reynslu af nytjaleyfissamningum (e. licensing), smásölu og upplýsingatækni og hafði áhuga á að læra inn á fleiri viðskiptageira. Svo hef ég alltaf haft mikinn áhuga á arkitektúr og byggingum og fannst því byggingariðnaðurinn heillandi vettvangur.“

Ári síðar, í febrúar 2021, var Brynja orðin hluthafi og um leið tók hún sæti í stjórn. Á sama tíma steig Brynhildur aftur inn í rekstur GG sem starfandi stjórnarformaður. Þar með skipuðu konur 2/3 af stjórn félagsins.

Hefur þessi óvenjulega kynjaskipting einhver áhrif á reksturinn sem slíkan?

„Já, ég held að við getum öll verið sammála um það,“ segir Brynja og Brynhildur bætir við: „Allar rannsóknir sýna að fjölbreytileiki í stjórnun fyrirtækja er ákjósanlegur. Ekki bara út frá jafnréttissjónarmiðum, eins og gjarnan er einblínt á, heldur einfaldlega út frá árangri fyrirtækja og stofnana. Við höfum öll ólíka styrkleika og veikleika.“

Brynja tekur fram að það sé þó varasamt að alhæfa um eða staðla styrkleika og veikleika stjórnenda út frá kyni. „Fyrir utan að kynin eru auðvitað fleiri en þessi tvö,“ bætir Brynhildur við og heldur áfram: „En við Brynja njótum þess allavega mjög vel að vera í þessu karllæga umhverfi og fá að „mýkja“ það aðeins, en um leið vera grjótharðar. Við leggjum okkur fram við að setja fólk í fyrsta sæti alla daga, af því að á endanum snýst þetta allt um fólkið sem vinnur við framkvæmdirnar og fólkið sem vill búa í húsunum sem við byggjum, iðka íþróttir eða vinna í. Allt eftir því hvernig mannvirki við erum að byggja hverju sinni.“

Glæsileg Íþróttamiðstöð Fram í Úlfars­árdal, eins og hún mun líta út.

Gagnkvæm virðing á vinnustaðnum

Hvernig er svo að vinna í svona karllægu umhverfi sem stjórnendur?

„Við höfum ekki fundið fyrir neinu öðru en gagnkvæmri virðingu,“ segir Brynhildur. „Við Brynja kunnum auðvitað akkúrat ekkert að byggja hús. En við teljum okkur kunna að reka fyrirtæki, aðgreina það á markaði, setja okkur metnaðarfull en raunhæf markmið, mæla árangur reglulega og fá alla í lið með okkur í sömu átt. Og það kunna allir að meta. Það er auðvitað svolítið gert grín að okkur innanhúss, en bara í góðu. Og kannski gerum við það mest sjálfar. Erum svolitlar „Gyður sólir“. Enda báðar dálítið ákveðnar og vitum alveg hvert við erum að fara. En þó með eindæmum mjúkar líka en með fókusinn á fólkinu um leið og markinu.“

Byggingarbransinn á mikið inni

Brynja segist telja að byggingarbransinn eigi mikið inni. „Og ég held að konur geti bætt heilmiklu við þar. Af því að saman erum við einfaldlega best. Við skulum líka ekki gleyma því að konur hafa heilmikið um það að segja hvar fjölskyldur ákveða að skjóta niður rótum og hvaða kostum heimilin þurfa að búa yfir. Af hverju ættu þá karlar einir og sér að vera best til þess fallnir að skipuleggja og stýra öllu er viðkemur framkvæmdum á heimilum og öðrum mannvirkjum? Það sjá það held ég allir sem pæla í því.“

En hvað er fram undan hjá GG verki?

„Ja. Hvað er ekki fram undan?“ segia þær stöllur brosandi. „Við erum til að mynda á síðasta fasa í framkvæmdum á nokkurra ára verkefni fyrir Reykjavíkurborg, sem er okkur afar dýrmætt, og mun vonandi efla gleði og lýðheilsu Reykvíkinga til framtíðar. Það er glæsileg Íþróttamiðstöð Fram í Úlfarsárdal, en það er ein stærsta byggingarframkvæmd sem borgin hefur farið í undanfarin ár. Hjarta okkar slær líka sérstaklega mikið með Fram, en Helgi spilaði sjálfur með þeim fótbolta á sínum sokkabandsárum,“ segir Brynhildur.

Mikill uppgangur er hjá GG verki, bæði er verið að byggja upp alls kyns mannvirki sem og íbúðir. MYNDIR/AÐSENDAR

Brynja heldur áfram: „Við erum líka að bygga um 130 íbúðir í Gufunesi fyrir frumkvöðlana í Spildu Fasteignaþróun, nokkra reiti í Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ og þar fram eftir götunum. Þá erum við að fara af stað með þrjú ný verkefni í þessum töluðu orðum og sjáum fram á 50% stækkun á árinu.

Íþróttamiðstöðin séð frá öðru sjónarhorni.

Svo að við erum bara á fullu í áætlanagerð, hönnunarrýni, skipulagi, ráðningum, markmiðasetningu og fleiru til að tryggja að fólk sé ávallt í fyrsta sæti hjá okkur.“ Brynhildur samsinnir því. „Hvort sem það varðar öryggi starfsfólks, þroska og þróun í starfi eða ánægju viðskiptavina. Af því að á endanum snýst þetta allt um fólk. Og það er akkúrat það sem við brennum fyrir. Fólk.“