„Við í OR-samstæðunni erum í vegferð um að breyta fyrirtækjamenningunni okkar. Heimurinn breytist nú á meiri hraða en nokkru sinni, þar á meðal störf og atvinnulíf. Því þarf fólk að þróa með sér nýja hæfni til að eiga möguleika á að takast á við verkefni framtíðarinnar,“ segir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, mannauðsleiðtogi hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR).

Árið 2018 var hafin vinna við að greina hvernig störf innan OR-samstæðunnar myndu breytast í framtíðinni.

„Markmiðið var að starfsfólk yrði betur í stakk búið til að mæta kröfum framtíðar. Við einblíndum á ákveðin störf og hópa sem við sáum fyrir okkur að gætu breyst mikið, fórum í verkefnið með jákvæðu hugarfari um að þróast saman en viðbrögðin voru önnur og margir hópar urðu óöruggir um sig og sína framtíð. „Hvað verður um mig?“ var viðkvæðið. Við sáum því fljótt að við þyrftum að nálgast viðfangsefnið á annan máta og í staðinn fyrir að einblína á ákveðna hópa og segja: „Þú verður að breytast“, sáum við að breytingarnar yrðu að koma frá fólkinu sjálfu. Við fórum því að hugsa hvernig vinnustað við þyrftum að skapa og sem gæti tekist á við verkefni framtíðarinnar. Við vildum skapa eftirsóknarverðan vinnustað sem laðar að sér stórhuga fólk.“

Vaskir vaxtarspotar

Næsta skref var að endurskoða lykiláherslur í mannauðsmálum OR.

„Í dag vinnum við eftir fjórum lykiláherslum: Við vinnum saman, Sveigjanlegu starfsumhverfi, Við vöxum saman og Við erum leiðtogar,“ útskýrir Ólafur Kári Júlíusson, mannauðsleiðtogi hjá OR.

„Við fórum úr því að leggja áherslur á einstaka hópa yfir í að leggja áherslu á að breyta fyrirtækjamenningunni okkar. Við vildum búa til menningu þar sem stórhuga fólk getur þróað getu sína og þekkingu. Menningu þar sem við virkjum fólkið okkar til að samstæðan nái eftirtektarverðum árangri fyrir samfélagið. Menningu sem þarf að byggja á sameiginlegum tilgangi; því öll erum við leiðtogar og höfum aðbúnað sem styður við menninguna og endurspeglast í því hvernig við tölum saman.“

Ólafur Kári greinir frá því að mannauðsleiðtogar OR hafi sett af stað prógramm til að þjálfa fólk í nýrri færni og innleiða vaxandi hugarfar.

„Við köllum prógrammið Vaxtarsprota, eða „Growth agents“. Tilgangurinn er að fá fólk til að vinna saman þvert á samstæðu, ná auknum hraða í ákvarðanatöku, að við vinnum í takt við stefnu okkar og setjum viðskiptavininn og hans þarfir í fyrsta sæti.“

Valdir voru átta aðilar, fjórar konur og fjórir karlmenn, til að hefja vegferðina.

„Vaxtarsprotarnir fóru í gegnum nokkurra mánaða þjálfun þar sem lögð var áhersla á að þjálfa þá upp í að leiða teymi, fá fólk til að vinna saman og tala saman á árangursríkan hátt, leysa áskoranir hratt, segja sögur og vinna stefnumiðað. Hópurinn lærði einnig að nýta sér tæknina til að geta gert samstarf og vinnu auðveldari, hraðari og óháða staðsetningu,“ upplýsir Ólafur Kári.

Vaxtarsprotarnir fóru fljótt að hafa áhrif á fólk í kringum sig, veita öðrum innblástur og hjálpa teymum að ná meiri árangri og skapa virði.

„Hópurinn varð kyndilberi nýrra tíma og höfðu bein áhrif á menninguna okkar. Það skipti sköpum að hefja vegferðina á þennan hátt því það sem gerðist var að prógrammið fór að vekja athygli, fólk fór að rétta upp hönd og óska eftir að vera með. Nú höfum við útskrifað einn vaxtarsprotahóp og tveir aðrir eru í þjálfun. Í haust verðum við búin að útskrifa hátt í fjörutíu aðila héðan og þaðan úr samstæðunni, og við munum halda þessari þjálfun áfram, enda er eftirspurnin mikil innan samstæðunnar,“ segir Ólafur Kári.

Ein sterk liðsheild

Samhliða þjálfun vaxtarsprota vinna mannauðsleiðtogar OR með stjórnendum og starfsfólki sem vinnur þvert á skipurit samstæðunnar í að efla samvinnu og eina liðsheild, eða „one team spirit“ (OTS).

„Við höfum mælt árangur okkar á því sviði; það hvernig við mælum óáþreifanlegan þátt, eins og samvinnu, hvernig við vitum hvar við stöndum og hvað við þurfum að leggja áherslu á,“ upplýsir Erna Sigurðardóttir, mannauðsleiðtogi hjá OR.

„Við veðjuðum á að setja fókus á tíu þætti og ef við stæðum okkur vel í þeim öllum ynnum við í takt við markmiðið um eina sterka liðsheild. Við höfum tvisvar mælt OTS-skorið og erum að sjá jákvæða þróun á því þó enn séu tækifæri til úrbóta.“

Forysta og þátttaka stjórnenda hefur verið mikilvæg í verkefninu því stjórnendur ganga fram með skýru fordæmi og leggja áherslu á að leiða og styðja við menningu sem verið er að innleiða.

„Við erum staðföst í þeirri trú að því betur sem við vinnum sem ein sterk liðsheild, með rétt hugarfar, aga og lipur vinnubrögð, þá náum við að skapa meira virði fyrir samfélagið og styrkja grunn okkar sem eftirsóknarverður vinnustaður. Til að menningarbreyting eigi sér stað þurfum við aðbúnað og starfsaðstæður sem styðja við breytinguna. Þar hefur tæknin komið sterk inn og við vinnum mikið í forritinu Mural sem er stafræn vinnustöð þar sem hópar vinna saman við að leysa verkefni og áskoranir,“ útskýrir Erna og bætir við að Mural geri fólki kleift að vinna saman þótt ekki séu allir í sama landshluta eða sama landinu. Þar með fá allir tækifæri til að taka þátt og hafa áhrif.

„Við þurfum að vera forvitin og óhrædd við að láta tæknina auðvelda okkur störfin. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að þróast áfram með nýrri tækni. Það er krefjandi að breyta menningu eða þróast sem vinnustaður, erfitt að þróast nema hlustað sé á starfsfólkið og neisti þess kveiktur til að komast á nýjan stað. Á bak við allt sem við gerum og ákvarðanir sem við tökum – er fólk. Fólkið okkar er dýrmætasta auðlindin og til að ná árangri þurfum við að hlúa að því og virkja,“ segir Erna.

Orkuveita Reykjavíkur er á Bæjarhálsi 1. Sími 516 6100. Allar nánari upplýsingar á or.is