Velferðarráð Reykjavíkurborgar tvöfaldaði í gær gistináttagjald til annarra sveitarfélaga fyrir gistingu í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar. Það er nú 46 þúsund vegna gistingar í eina nótt í einhverju af gistiskýlum borgarinnar en hefur hingað til verið um tuttugu þúsund krónur fyrir nóttina. Um er því að ræða verulega hækkun.

Á næstu mánuðum verður opnað áfangaheimili fyrir karla sem hafa glímt við heimilisleysi. Heimilislausir karlmenn hafa mótmælt reglulega síðustu mánuði vegna úrræðaleysis innan hópsins en enginn samastaður er fyrir þá á daginn.

Í tilkynningu frá borginni kemur fram að hækkunin sé meðal áfangatillagna stýrihóps um endurskoðun aðgerðaáætlunar með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem samþykktar voru á fundinum.

Kalla til ábyrgðar

Á fundi velferðarráðs í gær var lögð mikil áhersla á að fleiri sveitarfélög komi að þjónustu við heimilislaust fólk og skorað á ríkið að koma með sama hætti að fjármögnun og skipulagi málaflokksins og tíðkast erlendis. Heilbrigðisráðherra tilkynnti í upphafi mánaðar að ráðstafa eigi 30 milljónum króna til að tryggja fólki sem er heimilislaust og með flóknar þjónustuþarfir betra aðgengi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem Heimaþjónusta Reykjavíkur annast en þau hafa gert samningar við Sjúkratryggingar Íslands.

„Það er á ábyrgð okkar allra að koma í veg fyrir heimilisleysi og styðja þau sem í þeim aðstæðum lenda þannig að þau nái fótfestu á ný. Við erum hér að leggja til grundvallarbreytingu á þjónustu við heimilislaust fólk, bjóða uppá tímabundið áfangahúsnæði sem gerir okkur kleift að styðja betur við hvern og einn. Þetta er í anda velferðarstefnu borgarinnar. Þar er grundvallarnálgun að leiðir til lausna og þjónustu séu sniðnar að hverjum og einum og unnar í samstarfi við notanda,“ segir Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs, í tilkynningunni.

Fjölga plássum á áfangaheimilum

Á fundinum var einnig samþykkt að vinna að útfærslu á þrepaskiptri þjónustu. Í því felst að takmarka þann tíma sem einstaklingar þurfa að reiða sig á neyðarskýli en leggja meiri áherslu á tímabundið áfangahúsnæði, þar sem einstaklingsmiðaður stuðningur, endurhæfing og mat á þjónustuþörfum á sér stað.

Eftir dvöl í áfangahúsnæði liggi fyrir hvaða búsetuform og / eða stuðningur henti og viðkomandi fái stuðning inn í þá búsetu. Kostnaðarmetin útfærsla á þessu fyrirkomulagi verður hluti af endanlegri tillögu að aðgerðaáætlun sem lögð verður fyrir ráðið í maí.

Þá segir í tilkynningunni að sex konum verði á næstu vikum úthlutað plássi á áfangaheimili fyrir konur sem hafa glímt við heimilisleysi en endurbætt húsnæði tók nýverið til starfa. Þar eru fimm konur eins og er. Þá er einnig stefnt á að opna áfangaheimili fyrir karlmenn en gert er ráð fyrir því að átta karlmenn muni geta verið þar.

Á fundinum var jafnframt lagt til að velferðarsviði verði falið að leita liðsinnis Eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar með að finna húsnæði sem gæti hentað fyrir hjúkrunarrými fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir.

Nánar er fjallað um málið á vef Reykjavíkurborgar.