365 miðlar hf. skiluðu 1.027 milljóna króna tapi á árinu 2018. Skýrist tapið að stærstum hluta af einskiptisleiðum sem tengjast aflagðri starfsemi félagsins í kjölfar sölu á ljósvaka-, fjölmiðla- og fjarskiptarekstri, eða 591 milljón króna.

Þá nam álagður og reiknaður tekjuskattur vegna fyrri ára 537 milljónum króna og gangvirðisleiðréttingar af hlutabréfum 294 milljónum króna. Samtals höfðu framangreindir liðir því neikvæð áhrif á afkomu síðasta árs að fjárhæð 885 milljónir króna.

Eigið fé móðurfélagsins nam 1.409 milljónum króna í árslok 2018 og var eiginfjárhlutfall félagsins 41 prósent. Ákveðið hefur verið að auka hlutafé um 1.200 milljónir króna á árinu 2019.

„Afkoma ársins 2018, sjóðstreymi og breytingar á efnahagsreikningi litast mjög af eftirfylgni sölu á rekstri 365 í árslok 2017 ásamt áhrifum af því að ágreiningsmál við skattayfirvöld hafa verið til lykta leidd. Eftir þetta tiltektarár hjá félaginu og hlutafjáraukningu hefur eignasafn og fjárhagur 365 styrkst til muna og mun félagið halda áfram að nýta þau tækifæri sem gefast og vera virkur þátttakandi í fjárfestingarverkefnum,“ segir Ingibjörg S. Pálmadóttir, forstjóri og aðaleigandi 365 miðla.

365 miðlar hf. er eigandi helmingshlutar í Torgi ehf., útgáfufélagi Fréttablaðsins.