Þrír starfsmenn flugfélagsins Play sem boðaðir voru til skýrslutöku í Héraðsdómi Reykjaness á mánudaginn í síðustu viku mættu ekki. Þess í stað lagði lögmaður þeirra fram kröfu um að beiðni félagsins USAerospace Partners Inc. um vitnaskýrslurnar yrði hafnað.

USAerospace Partners Inc. er félag Michelle Ballarin, sem keypti ýmsar eigur úr þrotabúi WOW air, þar með taldar verðmætar flugrekstrarhandbækur, sem lögmaður félagsins segir ekki hafa fylgt með því sem síðar var afhent úr búinu.

Hefur hann sagt grunsemdir uppi um að bækurnar hafi verið teknar til handargagns af flugfélaginu Play, þar sem margir fyrrverandi lykilstarfsmenn WOW starfa í dag. Vildi hann af þeim sökum kalla þá til að gefa vitnaskýrslu.

Þórir Júlíusson, lögmaður þremenninganna, vildi ekkert láta hafa eftir sér að lokinni fyrirtöku málsins í héraðsdómi. Í greinargerð sem hann lagði fyrir dóminn bendir hann hins vegar á að beiðni USAerospace Partners grundvallast öðru fremur á meintum grun félagsins um að fyrrum starfsmenn flugfélagsins WOW air hf. hafi tekið flugrekstrarhandbækur WOW ófrjálsri hendi og nýtt þær til að afla flugrekstrarleyfis fyrir Play.

„Vert er taka fram að varnaraðilar hafna alfarið ávirðingum sóknaraðila sem virðast ekki byggja á neinu öðru en að flugfélaginu Fly Play ehf. hafi tekist vel upp við að sækja um flugrekstrarleyfi,“ segir í greinargerð Þóris. USAerospace Partners hafi viðrað þær fyrirætlanir að höfða mál og að vandséð væri hverjir aðrir yrðu til varnar í slíku máli en þremenningarnir. Því hafi beinlínis verið lýst yfir að tilgangurinn sé að ákvarða hvort tilefni sé til að höfða dómsmál á hendur vitnunum. Hins vegar sé bæði lagaregla og dómafordæmi fyrir því að aðila sé ekki skylt að gefa skýrslu í eigin máli.

„Þrátt fyrir að sóknaraðili bersýnilega vissi eða mátti vita að hann hefði ekki slíka heimild, afréð hann engu að síður að höfða þetta mál líkt og svo væri og neyða þar með varnar­aðila til þess að taka til varna með tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn,“ segir áfram í greinargerð Þóris. Vitnamálið sé bersýnilega höfðað að þarflausu og að auki sé byggt á málsástæðum og lagatilvísunum sem USAerospace Partners hafi vitað, eða mátt vita, að voru rangar og haldlausar.

„Grundvallast öll beiðnin í raun á þeirri augljóslega röngu forsendu að sóknaraðila sé unnt að höfða vitnamál á hendur væntanlegum gagnaðilum hans,“ segir í greinargerðinni. Eini mögulegi tilgangurinn með málshöfðuninni hafi „verið að halda áfram þeim leikþætti sem sóknaraðili og fyrirsvarsmenn hans hafa haldið uppi með reglubundnum hætti allt frá stofnun meints samkeppnisaðila hans og vinnuveitanda varnaraðila, Fly Play ehf.“