Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur nú birt leiðbeiningar um sóttvarnir í skólastarfi fyrir haustið 2021.

„Svona byrjum við skólaárið og viljum að skólastarf verði með sem eðlilegustum hætti. Rekstraraðilar og skólastjórnendur geta gripið til frekari ráðstafana, ef þeir telja þess þörf í sínum skóla,“ segir ráðherra um ráðstafanirnar en á myndinni hér að neðan má sjá samantekt um ráðstafanir á ólíkum skólastigum.

Samantekt á ráðstöfunum.
Mynd/Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að núgildandi reglugerð heilbrigðisráðherra um takmörkun á samkomum gildir til og með 27. ágúst næstkomandi og að hún taki nú einnig til skólastarfs. Með hliðsjón af henni veitir mennta- og menningarmálaráðuneyti nánari leiðbeiningar til skóla um áhrif gildandi sóttvarnaráðstafana á mismunandi skólastigum.

Þar segir enn fremur að markmið sóttvarnaráðstafana í skólum séu eins og áður til að stuðla að öryggi og velferð nemenda, kennara og annars starfsfólks en jafnframt að tryggja, eftir því sem kostur er, kraftmikið og fjölbreytt skólastarf á öllum skólastigum.

Ráðstafanir eftir skólastigum

Leikskólar:

 • Leikskólabörn eru undanskilin fjöldatakmörkunum, 1 metra fjarlægðarreglu og grímuskyldu.
  • Samanlagður hámarksfjöldi þeirra sem fæddir eru 2016 og fyrr er 200 í rými.
  • Þegar starfsfólk nær ekki að halda nálægðarmörk (1 m) sín á milli ber að nota andlitsgrímu.
  • Blöndun hópa er heimil, hvort sem um ræðir börn eða starfsfólk en starfsfólk skal gæta fyllstu varúðar og virða nálægðarmörk eftir því sem frekast er unnt.
  • Foreldrar, aðstandendur og aðrir utanaðkomandi sýni aðgát þegar þeir koma inn í skólabyggingar og gæti að sóttvörnum. Hvatt er til grímunotkunar gesta í skólabyggingum.
  • Við aðlögun barna skal viðvera foreldra skipulögð þannig að þeir þurfi sem minnst að nota hreinlætis- og mataraðstöðu í skólabyggingum og skulu þeir gæta að nálægðar¬takmörkun jafnt sín á milli og gagnvart starfsfólki.
  • Um viðburði á vegum leikskóla gilda sömu sóttvarnaráðstafanir og 200 manna fjöldatakmörkun fullorðinna.

Grunnskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar:

 • Grunnskólabörn eru undanskilin 1 metra fjarlægðarreglu og grímuskyldu, en þau skulu hvött til fyllstu varkárni og persónulegra sóttvarna.
  • Samanlagður hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými er 200.
  • Þegar starfsfólk nær ekki að viðhafa nálægðarmörk (1 m) sín á milli ber að nota andlitsgrímu.
  • Blöndun hópa er heimil, hvort sem um ræðir börn eða starfsfólk.
  • Foreldrar, aðstandendur og aðrir utanaðkomandi eiga að sýna aðgát þegar þeir koma inn í skólabyggingar og gæta að sóttvörnum. Hvatt er til grímunotkunar gesta í skólabyggingum, en skólum er jafnframt heimilt að takmarka enn frekar komu gesta í skólabyggingar.
  • Um viðburði á vegum grunnskóla gilda sömu sóttvarnaráðstafanir og 200 manna fjöldatakmörkun fullorðinna.

Tónlistarskólar:

 • Nemendur á grunnskólaaldri eru undanþegnir 1 metra fjarlægðarreglu og grímuskyldu, en þau skulu hvött til fyllstu varkárni og persónulegra sóttvarna.
  • Leyfilegur hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda er 200 í rými.
  • Þegar starfsfólk og nemendur fæddir árið 2005 og fyrr ná ekki að virða nálægðarmörk (1 m) ber að nota andlitsgrímu.
  • Blöndun hópa er heimil, hvort sem um ræðir nemendur eða starfsfólk.
  • Foreldrar, aðstandendur og aðrir utanaðkomandi eiga að sýna aðgát þegar þeir koma inn í skólabyggingar og gæta að sóttvörnum. Hvatt er til grímunotkunar gesta í skólabyggingum, en skólum er jafnframt heimilt að takmarka enn frekar komu gesta í skólabyggingar.
  • Um viðburði á vegum skóla gilda sömu sóttvarnaráðstafanir og 200 manna fjöldatakmörkun fullorðinna.

Framhaldsskólar og skólar sem kenna á framhaldsskólastigi:

 • Nemendur og starfsfólk skal bera grímu þar sem ekki er hægt að virða 1 metra nándarreglu.
  • Þó er heimilt að víkja frá grímuskyldu eftir að nemendur eru sestir niður inni í skólastofu.
  • Leyfilegur hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda er 200 í rými.
  • Blöndun hópa er heimil, hvort sem um ræðir nemendur eða starfsfólk. Umraða má í hópum milli kennslutíma og lesaðstöðu en mælst er til að sótthreinsað verði milli hópa.
  • Um viðburði á vegum framhaldsskóla eða nemendafélaga þeirra gilda sömu sóttvarnaráðstafanir og 200 manna fjöldatakmörkun fullorðinna.

Háskólar:

 • Nemendur og starfsfólk skal bera grímu þar sem ekki er hægt að virða 1 metra nándarreglu.
  • Þó er heimilt að víkja frá grímuskyldu eftir að nemendur eru sestir niður inni í skólastofu.
  • Leyfilegur hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda er 200 í rými.
  • Blöndun hópa er heimil, hvort sem um ræðir nemendur eða starfsfólk. Umraða má í hópum milli kennslutíma og lesaðstöðu en mælst er til að sótthreinsað verði milli hópa.
  • Um viðburði á vegum skóla eða nemendafélaga þeirra gilda sömu sóttvarnaráðstafanir og 200 manna fjöldatakmörkun fullorðinna.

Í reglugerð heilbrigðisráðherra er fjallað sérstaklega um þrif og sótthreinsun rýma. Skóla skal þrífa eins og oft og unnt er, sér í lagi algenga snertifleti. Auk þess skal minna á einstaklingsbundnar sóttvarnir, tryggja góða loftræstingu og lofta reglulega út. Við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og eins víða um rými og talin er þörf á.