Í nýju fjárlagafrumvarpi er aukið við fjármagn til að efla eftirlit með fiskeldi á Íslandi og nýtt hafrannsóknarskip fjármagnað.

Frumvarpið var kynnt á þingi í síðustu viku. Í tilkynningu frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í dag kemur fram að þar sé alls mælt fyrir um 750 milljón króna framlagi til rannsókna og fjárfestinga.

Nýtt hafrannsóknarskip

Annars vegar er um að ræða 600 milljóna króna framlag í byggingu nýs hafrannsóknarskips sem er ætlað að efla grunnrannsóknir. Alls hefur þá 900 milljónum verið varið í verkefnið. Fram kemur í tilkynningunni að Hafrannsóknarstofnun og Ríkiskaup hafi í síðustu viku undirritað samning um útboðsvinnu fyrir skipið.

Hins vegar er svo um að ræða 150 milljóna króna framlag til Hafrannsóknarstofnunar vegna samdráttar á framlögum úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins til stofnunarinnar.

Í tilkynningu segir að umræða um stofnunina hafi að undanförnu varpað skýru ljósi á það hvernig stofnunin hefur verið háð þeim framlögum og tekjur hennar lækkað mikið á síðustu árum. Í fjárlögum næsta árs er þessu fyrirkomulagi breytt og stofnuninni þannig tryggðar fastar tekjur.

Á þessu ári fær stofnunin einnig aukin fjárframlög til húsnæðismála, en á næstu mánuðum mun stofnunin koma sér fyrir í nýju húsnæði í Hafnarfirði, þar sem öll starfsemin verður þá undir sama þaki.

175 milljónir í bætta stjórnsýslu og eftirlit með fiskeldi

Einnig er lagt til að 175 milljónum verði farið til bættrar stjórnsýslu, eftirlits og heilbrigðiskrafa í fiskeldi. Framlaginu er ætlað að styrkja bæði eftirlit og stjórnsýslu Matvælastofnunar með fiskeldi.

Sett verður á stofn rafræn gátt sem á að nota til að birta opinberlega ákveðnar upplýsinga um fiskeldisgreinina. Segir í tilkynningu að slíkt þekkir í bæði Færeyjum og Noregi.

Þá er einnig innan þessa framlags gert ráð fyrir auknu fjárframlagi til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis en sjóðurinn hefur það meginmarkmið að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis.

Kristján Þór Júlíusson er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Fréttablaðið/Ernir

Aðgerðaráætlun um bætta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu

Í júní síðastliðnum samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun í því skyni að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Þessi aðgerðaáætlun hefur verið í vinnslu í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu frá því í byrjun síðasta árs og þar er unnið af krafti að framgangi hennar. Helstu áherslur fjárlagafrumvarps næsta árs þegar að kemur að landbúnaðarmálum snúast um að treysta framgang þessara aðgerða sem allar hafa verið fjármagnaðar.

Stjórnsýsla landbúnaðarmála efld

Um næstu áramót taka gildi lög sem samþykkt voru í vor og fela í sér breytingu á stjórnsýslu landbúnaðarmála. Verkefni Búnaðarstofu, sem nú heyrir undir Matvælastofnun, færast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins með breytingunni.  Þetta mun efla stjórnsýslu og stefnumótun á sviði landbúnaðar- og matvælamála með fjölgun starfsmanna sem þeim málum sinna í ráðuneytinu. Með þessu er ábyrgð á framkvæmd verkefna í tengslum við framkvæmd búvörusamninga færð á einn stað og leitast við að þróa stjórnsýsluna með skilvirkum hætti. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs eru gerðar ráðstafanir í samræmi við þessa breytingu.

Tilkynning er í heild aðgengileg hér á heimasíðu ráðuneytisins.