Í upphafi síðasta árs ákvað stjórn Íslandspósts ohf. (ÍSP) að greiða starfsmönnum fyrirtækisins launauppbót í ljósi góðrar afkomu fyrirtækisins. Rétt rúmu hálfu ári síðar fékk fyrirtækið 500 milljóna króna neyðarlán frá ríkissjóði til að forðast gjaldþrot. Um svipað leyti lagði stjórn ÍSP það til að hækka laun sín. Þetta er meðal þess sem lesa má úr fundargerðum stjórnar.

Á fundi stjórnar 29. janúar 2018 viðraði Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri ÍSP, hugmyndir framkvæmdastjórnar fyrirtækisins um að greiða starfsfólki þess launauppbót. Langt væri liðið síðan slíkt hefði verið gert en áætlaður rekstrar­afgangur ársins 2017 gæfi tilefni til þess. Árið 2017 hagnaðist ÍSP um 216 milljónir og hafði árið áður skilað rúmlega 120 milljóna afgangi. Árin þrjú á undan hafði samanlagt tap á móti verið 280 milljónir króna.

Á fundinum samþykkti stjórn að greiða starfsmönnum, sem voru á launaskrá á föstum mánaðarlaunum 1. nóvember 2017 og störfuðu enn þar 1. febrúar 2018, 20 þúsund krónur miðað við fullt starf. Hlutastarfsfólk fékk greiðslur í samræmi við starfshlutfall en þó aldrei minna en 10 þúsund krónur. Áætlaður kostnaður nam 14,3 milljónum króna.

Á fundi stjórnar tæpum mánuði síðar, eða þann 23. febrúar, gerði stjórn tillögu um að laun hennar myndu hækka. Laun almennra stjórnarmanna myndu hækka úr 140 þúsund krónum á mánuði í 165 þúsund krónur. Laun formanns stjórnar eru tvöföld laun stjórnarmanns og fór hann því úr 280 þúsund krónum á mánuði og upp í 330 þúsund krónur. Hækkunin nam því tæpum átján prósentum.

Sé litið aftur til ársins 2014 þá hafa laun stjórnarmanna ÍSP hækkað ár hvert. Hækkunin hefur verið á bilinu ellefu til tólf prósent ár hvert. Hafi tillaga stjórnar um hækkun launa sinna verið samþykkt á aðalfundi ÍSP í fyrra þá hafa laun stjórnarmanna hækkað um 65 prósent frá árinu 2014. Formaður stjórnar er Bjarni Jónsson, varaþingmaður Vinstri grænna, og meðal stjórnarmanna er Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðar­maður fjármálaráðherra.

Framkvæmdastjórn ÍSP mynda auk forstjóra fimm framkvæmdastjórar. Af ársreikningum áranna 2014-2017, en ársreikningur 2018 liggur ekki fyrir fyrr en eftir tæpar þrjár vikur, má sjá að laun forstjóra hafa hækkað um tæp 43 prósent á tímabilinu. Þá hafa laun og hlunnindi framkvæmdastjóra hækkað um rúm tólf prósent. Að auki nýtur framkvæmdastjórn bifreiðahlunninda frá fyrirtækinu.

Forstjóri heyrði undir kjararáð til 1. júlí 2017 en síðan þá hefur það verið í verkahring stjórnar að ráða kjörum hans. Í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn Þorsteins Víglundssonar, frá maí í fyrra, kemur fram að laun Ingimundar hafi hækkað um 25 prósent við það. Af áðurnefndri fundargerð í janúar 2018 má sjá að til ósættis hefur komið en þá lagði Ingimundur fram bókun um að hann teldi að afgreiðsla stjórnar á fjárhæð launagreiðslna hans væri ekki í samræmi við ráðningarsamning frá nóvember 2014.