Það er alþekkt að fyrirtæki og rekstrareiningar byggja á mannauði sem er drífandi krafturinn í starfi þeirra og það er viðurkennt að án hans eru þau lítils eða jafnvel einskis virði. Þá virðist engu skipta hversu stórar þessar einingar eru né heldur hver starfsemin er, „fólkið er fyrirtækið“ sagði einhver. Það er auðvitað mikill áherslumunur hvernig þessu er haldið fram og stjórnendur ekki allir jafn duglegir að flagga fólkinu sínu sem grunnstoð rekstrarins. Þá eru ekki öll fyrirtæki á sama stað hvað varðar heilsu- og vinnuvernd starfsmanna sem skiptir líka verulega máli í þessu samhengi.

En það er ekki nóg að hafa mikið af hæfu fólki, heldur þurfa einstaklingarnir að vera þátttakendur í hugmyndafræðinni og upplifa sig sem hluta af heild eða teymi sem er reiðubúið að ganga lengra í að ná markmiðum sínum. Starfsmenn þurfa að finna að þeir geti verið virkir og skapað þann árangur sem ætlast er til af þeim og á sama tíma að upplifa vellíðan á vinnustað og brennandi áhuga á að leysa verkefni dagsins. Þarna skilur á milli þeirra rekstrareininga sem ná raunverulegum árangri og hinna sem sitja eftir og virðist ekki skipta máli hvert eðli rekstrarins er.

Vinnustaðir eru margir með opin vinnurými, sameiginlega fundaraðstöðu og nálgun á samskipti innan fyrirtækisins. Aðrir eru enn að vinna með skrifstofur og er ákveðinn munur á því hvernig vinna er skipulögð. Álag er oft mikið og vinnan fer fram bæði innan sem utan veggja vinnustaðar. Ekki er til nein töfralausn varðandi þetta og rannsóknir til sem styðja báðar nálganir. Meginniðurstaðan er að samskipti og nálgun á heildina skipti meira máli en aðstaðan og getur munað allt að þriðjungi á framlegð þeirra sem hugsa vel um mannauð sinn og móral á vinnustað. Það er því eftir miklu að sækjast og sannarlega eitthvað sem allir stjórnendur þurfa að vera vökulir yfir.

Það eru vissulega nokkrar leiðir að þessu takmarki og vafalítið er þörf á því að staldra við og hugsa á leiðinni hvort rétt sé haldið á spilunum, en það má segja að nokkur atriði séu mikilvægari en önnur samkvæmt þeim gögnum sem liggja til grundvallar. Þar má nefna hluti eins og að hafa skýr markmið og stefnu, setja viðskiptavininn í öndvegi, vera reiðubúinn að mæta breytingum hratt og örugglega, deila upplýsingum og vera opinská gagnvart starfsfólki, hampa hæfileikum starfsmanna, sýna jákvæðni og hrósa reglubundið starfsfólkinu og hvetja það til dáða, hugsa vel um heilsu þess og síðast en ekki síst að skilgreina ábyrgð í verkum og verkferlum.

Þetta hljómar mjög vel á pappír en er öllu erfiðara í reynd og stjórnendur og starfsfólk eiga fullt í fangi með að uppfylla jafnvel bara eitt þessara atriða sem nefnd eru hér að ofan. Það er þó ljóst að þar sem tekst vel upp og samskipti eru jákvæð og uppbyggileg, auk þess sem verkefni eru hæfilega krefjandi, starfsfólkið hefur trú á þeim, stjórnendum sínum og samstarfsfólki, aukast líkurnar á að ná árangri til muna.

Það þurfa allir að róa í sömu áttina ef menn vilja komast leiðar sinnar og í síbreytilegu umhverfi getur verið þrautinni þyngra að ná að halda einbeitingunni við þau markmið sem stefnt er að. Góður mórall er því nauðsynlegur og hann byggist á mörgum þáttum, en líklega er sá stærsti að hver einstaklingur skiptir máli og að hann fái notið sín til fulls innan þess ramma sem skilgreindur er í þeirri rekstrareiningu sem hann tilheyrir. Það er mikil áskorun.