Stéttarfélagið Efling hefur fengið vitneskju um tilfelli þar sem atvinnurekendur á félagssvæði Eflingar hafa haft óeðlileg afskipti af þátttöku félagsmanna í atkvæðagreiðslum um verkfallsboðun. 

Um er að ræða tilfelli bæði á hótelum og í hópbifreiðafyrirtækjum, að því sem fram kemur í fréttapósti frá stéttarfélaginu. 

Þar kemur jafnframt fram að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hafi sent almennt erindi til hótelrekenda og forsvarsmanna hópbifreiðafyrirtækja vegna þessa.

Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Eflingar, hefur haft samband við framkvæmdastjóra nokkurra fyrirtækja í hótel- og hópbifreiðageiranum vegna kvartana frá félagsmönnum og minnt á réttindi þeirra. „Við höfum því miður fengið ítrekaðar fregnir af því að á vinnustöðum séu fulltrúar atvinnurekenda að beita félagsmenn þrýstingi, bæði með því að letja þá til þátttöku og senda þeim bein og óbein skilaboð um að þeim sé hollast að greiða atkvæði á ákveðin háttt,“ segir Viðar í samtali við Fréttablaðið. Stéttarfélagið mun safna saman upplýsingum um slík tilvik. „Mín tilfinning er sú að okkar félagsmenn, sem betur fer, hafi sem komið er ekki látið skilaboð af þessu tagi hafa áhrif á sig.“ 

Segja yfirmenn boða fundi og hræði starfsfólk

Samkvæmt frásögnum félagsmanna hafa yfirmenn boðað til funda og látið frá sér skrifleg skilaboð þar sem því er hótað að verkfallsaðgerðir og jafnvel kosningaþátttaka ein geti hafi skaðlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir starfsmenn. 

Slíkt er að mati Eflingar brot á lögum nr. 80 frá árinu 1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Brot á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur varða skaðabótum og sektum og áskilur Efling sér allan rétt til málshöfðana fyrir Félagsdómi vegna slíkra brota.

„Rétturinn til verkfallsaðgerða er lögvarinn og er einn af hornsteinum íslenskrar vinnumarkaðslöggjafar. Að atvinnurekendur beiti starfsmenn þrýstingi í verkfallskosningu gengur í berhögg við lög um stéttarfélög og vinnudeilur en samkvæmt 4. grein þeirra laga er skýrt kveðið á um að atvinnurekendum sé óheimilt að reyna að hafa áhrif á afskipti verkafólks af vinnudeilum eða annarri starfsemi stéttarfélaga. Auk þess er rétturinn til þátttöku í stéttarfélögum, þar með talið atkvæðagreiðslum, varinn af stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu,“ segir í tilkynningunni.

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hafði þetta að segja vegna málsins: „Það er sorglegt að atvinnurekendur skuli standa í vegi fyrir því að félagsmenn Eflingar geti tekið afstöðu í löglega boðaðri atkvæðagreiðslu. Við höfum lagt mikið á okkur við að kynna atkvæðagreiðslur okkar fyrir félagsmönnum og stuðla að sem mestri þátttöku þeirra. Þetta er lýðræðislegur og lögvarinn réttur þeirra. Efling tekur allar tilraunir til að beita félagsmenn okkar óeðlilegum þrýstingi mjög alvarlega.“