Embætti ríkislögreglustjóra furðar sig á yfirlýsingu frá Landssambandi lögreglumanna þar sem kom fram að mikil óánægja hafði ríkt meðal lögreglumanna um langt skeið. „Stjórn landssambandsins hefur ekki haft neitt samband við embætti ríkislögreglustjóra til að ræða áhyggjur sem hún kveðst hafa af stöðu mála né sett fram nokkur umkvörtunarefni,“ kemur fram í tilkynningu frá embætti Ríkislögreglustjóra.

Þá eigi Landssamband lögreglumanna á fulltrúa bæði í fata- og búnaðarnefnd og bílanefnd embættisins og hefur formaðurinn meðal annarra sjálfur setið í þeim. Eitt aðal umkvörtunarefni landssambandsins var að fata- og bílamál höfðu verið í ólestri til lengri tíma.

Heildarendurskoðun lögreglumála á landinu

Þegar liggur fyrir að bílamiðstöð verði lögð niður. Samkvæmt tilkynningunni hafði Ríkislögreglustjóri sjálfur frumkvæði að því að óska eftir því við ríkisendurskoðanda að fram færi úttekt á bílamiðstöð og áhrifum nýrra laga um opinber fjárlög á reksturinn.

Tímabært sé að hugað verði að framtíðarskipan lögreglu samkvæmt Ríkislögreglustjóra. „Skynsamlegt væri að stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðanda myndi beinast að heildarendurskoðun lögreglumála í landinu.“

Einelti, fata- og bílavandamál

í tilkynningu sem landssamband lögreglumanna sendi frá sér í gærkvöldi kom fram að stjórn Landssambands lögreglumanna (LL) teldi ákvörðun dómsmálaráðuneytis um að fara fram á alhliða stjórnsýsluúttekt á embætti ríkislögreglustjóra löngu tímabæra.

Kvartanir lögreglumanna undan einelti ríkislögreglustjóra hafa verið til meðferðar í dómsmálaráðuneytinu og hafa lögreglufélög um landið ályktað á fundum og skorað á formann Landssambands lögreglumanna að standa í lappirnar gagnvart ríkislögreglustjóra. Nú hefur LL sent frá sér opinbera tilkynningu.

„Um langt skeið hefur ríkt mikil óánægja meðal lögreglumanna með störf yfirstjórnar embættis ríkislögreglustjóra. Óánægja þessi er m.a. til komin vegna fatamála lögreglumanna sem hafa verið í ólestri en einnig vegna annarra mála s.s bílamála,“ segir í tilkynningunni.

Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna.
Vilhelm Gunnarsson

Bitnar á öryggi almennings

Landssamband lögreglumanna segir ljóst að lögregluembætti hafi þurft að greiða háar fjárhæðir til bílamiðstöðvar ríkislögreglustjóra vegna ökutækja lögreglu

„Stjórn Landssambands lögreglumanna telur að fái sá ágreiningur og sú gagnrýni sem beinst hefur að embætti ríkislögreglustjóra ekki skjóta úrlausn, muni það bitna á þjónustu við borgarana, öryggi þeirra og öryggi lögreglumanna á landsvísu. Slíkt ástand er til þess fallið að rýra traust almennings til lögreglu, sem lengi hefur haldist gott og dapurt væri að glata.“