Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar um skil ársreikninga staðfestra sjóða og stofnana fyrir árið 2021 vantar 290 ársreikninga. Alls bar 693 sjóðum og stofnunum að skila ársreikningi og höfðu 403 uppfyllt þessa skyldu

Höfðu því um 58 prósent ársreikninga borist tæpum sex mánuðum eftir eindaga skila. Þá vekur athygli að 42 virkir sjóðir hafa aldrei skilað ársreikningi til embættisins þrátt fyrir árvissar ítrekanir þar um.

„Í nýjasta áhættumati Ríkislögreglustjóra vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, sem gefið var út í mars árið 2021, er sérstaklega fjallað um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og ófullnægjandi skil þeirra á ársreikningum síðustu ár.

Í áhættuflokkun Ríkislögreglustjóra er áhættan af því að slíkar stofnanir eða sjóðir verði notaðar til að þvætta ólögmætan ávinning metin veruleg,“ segir í skýrslunni.

Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að brugðist verði við sem allra fyrst og allra leiða leitað til að bæta skil ársreikninga þessara aðila.

Á undanförnum árum hefur Ríkisendurskoðun margoft bent stjórnvöldum á að virkari lagaúrræði þurfi til að knýja fram skil á þessum ársreikningum án þess að brugðist hafi verið við þeim ábendingum.