Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli sem BHM höfðaði gegn ríkinu vegna ákvörðunar ríkisins árið að skerða laun ljósmæðra sem stóðu vaktir á Landspítalanum í verkfalli Ljósmæðrafélags Íslands árið 2015. 

Ríkið var þar dæmt til að greiða ljósmæðrunum fjárhæðir sem námu hinni ólögmætu skerðingu ásamt dráttarvöxtum. Auk þess er ríkinu gert að greiða allan málskostnað.

Ljósmæðrafélagið fagnar niðurstöðu

Áslaug Íris Valsdóttir, formaður Ljósmæðrafélagsins, segir í samtali við Fréttablaðið að hún fagni þessari niðurstöðu sem hún hefur beðið í heil þrjú ár. Hún segir að hún hafi ekki komist í að skoða dóminn nánar vegna þess að hún sé stödd erlendis en hún vonist til þess að nú verði gert upp við þær tæplega tvö hundruð konur sem fengu ekki öll laun sín greidd vegna skerðingar ríkisins.

„Ég er mjög glöð með þennan dóm. Í mínum huga var það eina vitið að dæma á þennan veg. Maður hlýtur að eiga að fá laun fyrir þá vinnu sem maður sannarlega innir af hendi,“ segir Áslaug.

Í fréttatilkynningu frá BHM kemur fram að niðurstaða Hæstaréttar hafi fordæmisgildi gagnvart öðrum stéttum sem vinna vaktavinnu og þurftu að sæta sömu skerðingum og ljósmæður í verkfallinu árið 2015. Þar segir að BHM og önnur hluteigandi stéttarfélög muni fylgja því fast eftir að félagsmenn sem brotið hafi verið á fái sinn hlut leiðréttan.

Vegna verkfalls árið 2015

Forsaga málsins er sú að í byrjun apríl 2015 efndu átján stéttarfélög innan BHM til verkfallsaðgerða, þar með talið Ljósmæðrafélag Íslands sem boðaði til ótímabundins verkfalls meðal félagskvenna sinna sem störfuðu á Landspítalanum. Verkfallið hófst þann 7. Apríl og var ætlað að standa í lotum þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga þar til samningar næðust. Þrátt fyrir verkfallsaðgerðirnar náðu margar ljósmæður að skila fullri vinnuskyldu. Engu að síður hélt ríkið eftir stórum hluta launa þeirra. Horft var til mánaðarlegrar vinnuskyldu þeirra við útreikning og laun sem samsvöruðu verkfallsdögum dregin frá.

Dómur héraðsdóms kveðinn upp í maí 2017

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur var kveðinn upp 30. maí 2017 en ríkið ákvað að áfrýja þeim dómi í ágúst sama ár. Héraðsdómur taldi að aðferð ríkisins við að reikna út laun ljósmæðranna hefði hvorki staðist ákvæði kjarasamnings né meginreglur vinnuréttar. Ríkinu hafi borið að reikna þeim laun út frá því hversu hátt hlutfall vinnuskyldu sinnar þær inntu af hendi á verkfallstímanum. Fimm hæstaréttardómarar komust í dag einróma að þeirri niðurstöðu að dómur Héraðsdóms skuli standa óraskaður.

Í tilkynningu segir formaður BHM, Þórunn Sveinbjarnardóttir, að bæði BHM og Ljósmæðrafélag Íslands fagni því að búið sé að leiðrétta þá framkvæmd sem hafi viðgengist í nokkra áratugi hjá ríkinu að draga af launum fólks í verkfalli óháð raunverulegu vinnuframlagi.

„Með dómi Hæstaréttar í dag er staðfest að ljósmæður sem unnu utan lotuverkfalls eiga að fá greitt fyrir vinnuframlag sitt. Niðurstaðan er í samræmi við meginreglu vinnuréttar um gagnkvæmni ráðningarsambands. Um leið felst í dómnum staðfesting á því að lotuverkföll eins og þau sem um ræðir í þessu tilviki hafa þá virkni sem þeim er ætlað að hafa,“ segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM.

Tilkynningu BHM má lesa hér og dóm Hæstaréttar hér.