Samningar RÚV við Sagafilm og aðra framleiðendur um fjármögnun verkefna eru í góðum farvegi, segir Birgir Sigfússon, framkvæmdastjóri miðla hjá RÚV. Á það einnig við um sjónvarpsþættina Ráðherrann með Ólafi Darra Ólafssyni í aðalhlutverki. Samningar um fjármögnun þáttanna af hálfu RÚV eru nú á lokametrunum.

Greint var frá því í síðustu viku að tökur á þáttunum væru í uppnámi vegna samningsskilmála RÚV. Samkvæmt lögfræðiáliti sem gert var fyrir Samtök íslenskra kvikmyndaframleiðenda og Samtök iðnaðarins stangast skilmálarnir á við reglur um Evrópustyrki og reglur um endurgreiðslur á Íslandi.

Birgir segir RÚV að sjálfsögðu fara eftir lögum og reglum. „Við kappkostum að tryggja að þegar RÚV leggur framleiðslu til fjármagn og verkefnið skilar hagnaði erlendis, þá renni allur ávinningur, sem RÚV á tilkall til, til frekari framleiðslu leikins efnis. Slíkt eflir íslenska kvikmyndagerð enn frekar, stuðlar að sjálfbærni og ábyrgri meðferð á opinberu fé.“

Segir hann það rangt í lögfræðiálitinu að framlag RÚV til kaupa eða meðframleiðslu á efni séu opinberir styrkir, samkvæmt lögum hafi RÚV ekki heimild til að veita slíka styrki. Framlag RÚV sé undir öllum kringumstæðum ýmist hrein kaup á sýningarrétti eða blanda af kaupum á sýningarrétti og frekara framlagi.

Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hugverkasviðs SI, segir samskiptin við RÚV erfið. „Við höfum síðastliðið ár leitað eftir svörum frá RÚV á útfærslu þeirra sem meðframleiðanda án þess að fá fullnægjandi svör við þeim álitaefnum sem við höfum sett fram. Samningagerðin, sem þjónar hagsmunum RÚV, er á kostnað sjálfstæðra kvikmyndaframleiðenda þar sem RÚV hefur krafist stærri hlutdeildar í verkefnum en þátttaka þeirra gefur tilefni til.“

Lögfræðiálitið sé skýrt um að útfærsla RÚV á hlutverki sínu sem framleiðanda geti sett fjármögnunarkerfi sjálfstæðra framleiðenda í uppnám. „Þá er umhugsunarefni hvort RÚV sé komið í auknum mæli í samkeppnisrekstur, líkt og á auglýsingamarkaði, og má því velta fyrir sér hvort þessi angi rekstursins eigi ekki heima í sérstöku dótturfélagi.“

RÚV fékk fimm ára frest árið 2013 til að setja samkeppnisrekstur í dótturfélög en ekkert bólar á þeim. Ríkisendurskoðun er nú að gera stjórnsýsluúttekt á RÚV, þá fyrstu í 24 ár, þar verður meðal annars litið til samkeppnisreksturs. Sigríður staðfestir að SI hafi óskað eftir því að þessi atriði verði tekin til meðferðar.

Samkvæmt þjónustusamningi RÚV og menntamálaráðuneytisins er það hlutverk RÚV að styrkja sjálfstæða sjónvarpsþátta- og kvikmyndagerð með því að kaupa efni eða gerast meðframleiðandi. Á RÚV að verja 11 prósentum af heildartekjum sínum til þess í ár. Athygli vekur að ekki er gert ráð fyrir því að RÚV hagnist á því að gerast meðframleiðandi, til dæmis ef þáttaröð er seld á erlendan markað og hagnaður myndast.

Sigríður telur að mestu skipti að greiða úr þeirri óvissu sem útfærsla RÚV á þessu hlutverki hefur skapað varðandi aðra fjármögnunarmöguleika sjálfstæðra framleiðenda. „RÚV er í mjög sterkri stöðu á þessum markaði og teljum við hlutverk þeirra sem meðframleiðanda ganga of langt miðað við að um er að ræða opinbert félag.“