Mismunandi skilningur er á milli skólastjórnenda og fjárveitingarvaldsins hjá Reykjavíkurborg um hversu mikið fjármagn þarf til að reka grunnskóla í borginni. Lítið svigrúm er til hagræðingar innan skólanna og því er helst lagt til að sameina skóla, er þá nefnt sérstaklega að loka Korpu­skóla. Þetta kemur fram í skýrslu Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, IE, um rekstur grunnskóla sem lögð verður fram á fundi borgarráðs í dag.

Fjárúthlutanir til grunnskóla eru um 25 milljarðar króna á ári og eru rúmlega einn fimmti af heildarfjárúthlutunum borgarinnar. Alls rekur borgin 36 grunnskóla. Í skýrslunni voru þó aðeins teknir fyrir níu skólar, þar af 1. til 7. bekkur í tveimur og 8. til 10. bekkur í tveimur. Einnig var rætt við fjölda skólastjórnenda og starfsmenn Skóla- og frístundasviðs, SFS.

IE setur fram alls 24 ábendingar en vegna engra þeirra er krafist tafarlausra úrlausna. Helsta niðurstaðan sé að skólastjórnendur og SFS hafi annan skilning á hvað sé nauðsynlegt fjármagn til að reka grunnskóla en fjárveitingarvald borgarinnar. SFS fær fjármuni úthlutaða frá borginni sem er síðan úthlutað á skóla. SFS hefur skorið niður fjármagn og þar af leiðandi fari margir skólar ítrekað fram úr fjárheimildum. „Í raun standa skólarnir almennt frammi fyrir því að nánast allir rekstrarliðir fá of knappt fjármagn,“ segir í skýrslunni. Sumir skólar fari ítrekað fram úr fjárheimildum á meðan aðrir skili iðulega afgangi.

Í skýrslunni er vikið að sérstöku Excel-vinnuskjali sem hefur verið notað í nær tuttugu ár til að úthluta fjármunum. Er talað um þetta skjal sem „plástrað“ og „úrelt“. „Aðstæður grunnskólanna eru mismunandi að mörgu leyti og það er tæpast hægt að ákvarða fjárhagsramma í Excel-skjali án þess að taka tillit til sérstakra aðstæðna,“ segir í skýrslunni. Aðeins einn starfsmaður hefur þekkingu til að vinna með skjalið, mun það hafa valdið vandræðum þegar viðkomandi hafi forfallast við úthlutun fjármuna. Í skýrslunni er þó tekið fram að búið sé að skipa vinnuhóp til að skoða málið.

Í viðtölum við skólastjórnendur kemur fram að þeir telji sig almennt hafa litla aðkomu að úthlutun fjárhagsramma. „Sumir kváðust þó reyna að koma sínum sjónarmiðum á framfæri en töldu það raunar skila litlum árangri,“ segir í skýrslunni. Í dag fær skólinn 2 prósent af afgangi og halla milli ára, leggur IE til að þessu verði hætt til að hvetja skólastjórnendur til að reka skólana með sem hagkvæmustum hætti.

Fram kemur í skýrslunni að eftir samtöl við skólastjórnendur og skoðun tölulegra gagna séu fá tækifæri til hagræðingar. Helst liggi þeir möguleikar í sameiningum skóla, er þá sérstaklega nefnt að miðað við að kostnaður við hvern nemanda sé minni í skólum sem hafa aðeins nemendur frá 8. til 10. bekkja, þá þurfi færri kennara á hvern nemanda og möguleikar opnist á fleiri valgreinum.

Aðeins er þó mælt með að einn skóli sameinist á næstunni, Korpu­skóli í Grafarvogi verði lagður niður og skólastarfið að fullu sameinað Kelduskóla. Aðeins 67 börn voru í Korpuskóla árið 2017. „Það er verulega óhagkvæmt að reka svo litla starfsstöð þar sem það kallar á aukinn mannafla og kostnað við rekstur húsnæðis,“ segir í skýrslunni um Korpuskóla. Fram kemur í athugasemd frá SFS og borgarstjórn að þetta sé þegar í skoðun. „Sparnaður af slíkri sameiningu er verulegur,“ segir í athugasemdinni.