Gerður verður samanburður á kjörum og launakerfum sjómanna í norrænum ríkjum. Verkefnið er að frumkvæði Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra með tilliti til umfjöllunar síðastliðið haust um verðmun á uppsjávarafla hér á landi og í Noregi. Kristján Þór gerði grein fyrir verkefninu á fundi ríkisstjórnarinnar í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu.

Kristján Þór lagði fram tillöguna á vettvangi norræns samstarfs í fiskimálum síðastliðið haust en nú í janúar ákvað Norræna ráðherranefndin um sjávarútveg og fiskeldi að veita styrk til rannsóknar á launakerfi í sjávarútvegi í norrænu ríkjunum.

Kristján Þór segir umræðuna einkennast af tortryggni um kjör sjómanna.
Fréttablaðið/Anton Brink

„Ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé nauðsynlegt að leiða í ljós skýringar á þeim verðmun sem hefur verið í umræðunni enda hefur sú umræða einkennst af tortryggni um kjör sjómanna,“ segir Kristján Þór.

„Það er mikill styrkur fyrir þetta verkefni að öll norrænu ríkin koma að því og því verður hægt að bera saman upplýsingar milli landa. Það er fyrirhugað að niðurstöður liggi fyrir í haust og vonandi munum við í kjölfarið hafa betri mynd af þeim mun sem kann að vera milli landa.“

Í verkefninu verður leitast við að greina og lýsa launakerfi í sjávarútvegi í norrænu ríkjunum, þróun þess og skiptingu fiskveiðirentu milli sjómanna, eigenda skipa og handhafa aflakvóta.

Norræna hugveitan um fiskveiðar, Nordic Marine Think Tank, ber ábyrgð á verkefninu en verkefnisstjóri er Carl-Christian Schmidt, ráðgjafi og fyrrverandi skrifstofustjóri sjávarútvegs- og fiskeldisskrifstofu OECD. Þátttakendur í verkefninu er fræðimenn í Danmörku, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og Noregi.

Með samanburðinum verði hægt að taka ákvarðanir um hagræna þætti og sjálfbærni á sviði fiskveiðistjórnar að sögn ráðuneytisins. Niðurstöður verkefnisins verða kynntar á norrænni fiskimálaráðstefnu í Færeyjum næsta haust.