Starfsmenn Reykjavíkurborgar brutu lög um skjalavörslu og skjalastjórn í tengslum við uppbyggingu Braggans í Nauthólsvík. Það er niðurstaða frumkvæðisrannsóknar Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Hringbraut greindi fyrst frá málinu.

Í skýrslu rannsóknarinnar, sem enn hefur ekki verið gerð opinber en Hringbraut hefur undir höndum, kemur meðal annars fram að fjölmörgum skjölum var bætt inn í skjalasafn borgarinnar eftir rannsókn Borgarskjalasafns hófst í árs byrjun 2019. Þessi skjöl voru því ekki aðgengileg þegar umfangsmikilli rannsókn Innri endurskoðanda stóð yfir í árslok 2018 og umfjöllun fjölmiðla um málið stóð sem hæst. Viðurlög við brotinu eru allt að þriggja ára fangelsi.

Nánast engin skjöl fundust

Uppbygging Braggans við Nauthólsveg 100 vakti mikið umtal og reiði í samfélaginu árið 2018 þegar í ljós kom að verkefnið hafði farið á þriðja hundrað milljónum króna fram úr fjárhagsáætlunum. Í kjölfarið gerði Innri endurkoðandi Reykjavíkurborgar úttekt á framkvæmdinni og leiddi hún í ljós að víða var pottur brotinn. Einn alvarlegasti liðurinn sneri að skjalastjórn verkefnis. Þegar á reyndi voru nánast engin skjöl né fundargerðir um verkefnið aðgengileg í skjalavörslukerfi borgarinnar. Eðli málsins samkvæmt torveldaði það rannsókn innri endurskoðanda sem gerði alvarlegar athugasemdir við verklagið. Í kjölfarið ákvað Borgarskjalasafn Reykjavíkur að hefja frumkvæðisrannsókn á verkefninu til þess að tryggja að ekkert þessu líkt gæti endurtekið sig. Skýrsla um niðurstöður rannsóknarinnar var tilbúinn í lok árs.

Mokuðu inn skjölum eftir að rannsókn hófst

Niðurstöður rannsóknarinnar eru afdráttalausar. Skjalavarsla og skjalastjórn skrifstofu eigna- og atvinnuþróunnardeildar Reykjavíkurborgar í tengslum við uppbyggingu Braggans í Nauthólsvík var ekki í samræmi við lög um opinber skjalasöfn og reglur settar á grundvelli þeirra. Sé um einbeittan brotavilja að ræða geta viðurlögin orðið allt að þriggja ára fangelsisdómur.

Þá er gert athugsemdir við að í ákveðnum tilvikum hafi fjöldi skjala verið vistaður í skjalavistunarkerfinu eftir að rannsókn Borgarskjalasafns hófst. Einnig voru skjöl ítrekað vistuð með þeim hætti að þau væru óaðgengileg. Það virðist hafa verið gert með ráðnum hug því í skýrslunni er birt skjáskot af tölvupóstssamskiptum aðila sem störfuðu við verkefnið. Þar viðrar aðili sem tengist verkefninu áhyggjur sínar um hvort að fjölmiðlar hafi rétt á tilteknum gögnum. Svarar starfsmaður Reykjavíkurborgar því að best væri að hann fengi gögnin send í pdf-skjali sem ekki væri hægt að opna.

Skýrslan verður rædd á Borgarráðsfundi síðar í dag.