Neyslurými verða með nýrri reglugerð lagalega verndað umhverfi þar sem neytendur sem eru 18 ára og eldri geta sprautað ávana- og fíkniefnum í æð undir eftirliti.

Heilbrigðisráðherra hefur staðfest reglugerð um stofnun og rekstur neyslurýma og verður rekstur þeirra á hendi sveitarfélaga. Forsenda fyrir rekstrinum er að embætti landlæknis hafi veitt sveitarfélaginu leyfi til að stofna og reka slíkt rými að fenginni umsókn. Til dæmis eru skilyrði um eftirlit starfsfólks og hreinlætis, öryggi og sýkingavarna, s.s. förgun úrgangs, s.s. sprauta. Sveitarfélög mega láta félagasamtökum eftir reksturinn.

Lagalega verndað umhverfi

Heimild til reksturs neyslurýma var leidd í lög með breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni sem samþykkt var á Alþingi í fyrra en þau skulu rekin með svonefndri skaðaminnkun að leiðarljósi. Markmið reglugerðarinnar er að setja ramma um rekstur þeirra og starfsemi en samkvæmt skilgreiningu er neyslurými; „lagalega verndað umhverfi þar sem neytendur sem eru 18 ára og eldri geta sprautað ávana- og fíkniefnum í æð undir eftirliti starfsfólks og gætt er fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingavarna.“

Neyslurýmin undanþegin í lögum

Varsla og meðferð ávana- og fíkniefna, er óheimil á íslensku forráðasvæði samkvæmt lögunum en þrátt fyrir það segir í nýju ákvæði laganna: „... getur embætti landlæknis veitt sveitarfélagi leyfi til að stofna og reka neyslurými þar sem varsla og meðferð ávana- og fíkniefna“ og „Notanda neyslurýmis er heimilt að hafa í vörslu sinni það magn ávana- og fíkniefna sem hann ætlar að neyta í neyslurýminu“. Þá skal sveitarfélag sem hefur fengið opinbert leyfi til að halda úti neyslurýmum heimilt að gera samkomulag við lögrelu að hún grípi ekki til aðgerða gegn notendum neyslurýmis á tilteknu svæði í kringum húsnæði neyslurýmis, eins og það er orðað.

Samkvæmt reglugerðinni skal sveitarfélag sem rekur neyslurými veita embætti landlæknis upplýsingar um reksturinn með ársskýrslu, s.s. um staðsetningu þess, umfang þjónustunnar, fjölda, aldur, kyn og búsetu skráðra notenda, fjölda skipta sem lyf við ofskömmtun á ávana- og fíkniefnum hefur verið notað og fleiri atriði sem tilgreind eru í reglugerðinni.