Rúmlega 70 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem taka afstöðu, telja að sameina megi einhver sveitarfélög á svæðinu.

Þetta sýna niðurstöður nýrrar könnunar sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir Fréttablaðið.

„Mér finnst þessar niðurstöður ekki benda til þess að þetta sé mjög brýnt mál í hugum fólks. En íbúar á svæðinu virðast vera opnir fyrir því að þetta verði skoðað,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði og formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Hún segist ekki hafa fundið fyrir áhuga eða þrýstingi frá íbúum um sameiningu á svæðinu undanfarin ár, hvorki sem bæjarstjóri né formaður SSH.

„En þetta er kannski líka ákall um meiri samvinnu þar sem hægt er að hagræða og reka hlutina oft betur saman en í sundur. Það á ekki alltaf við, en á oft við. Slík samvinna hefur verið að aukast jafnt og þétt á undanförnum árum milli sveitarfélaganna innan SSH.“

Rósa segir að það sé merkilegt að áhuginn virðist vera meiri eftir því sem íbúafjöldi sveitarfélagsins er meiri.

Þeir sem svöruðu því játandi að sameina mætti einhver sveitarfélögin, voru einnig spurðir um hvaða sveitarfélög það ættu að vera. Flestir nefndu sameiningu allra sveitarfélaganna, eða tæpur helmingur hópsins.

„Það kemur engin afgerandi niðurstaða, finnst mér, hvaða sveitarfélög ættu að sameinast. Það yrðu alltaf að vera viðkomandi sveitarfélög og íbúar sem þyrftu að taka upp það samtal,“ segir Rósa.

Þótt fólk sé opið fyrir því að einhvers konar sameining verði rædd og skoðuð, segir Rósa ekki vera hreinar línur hvernig það ætti að gerast og af hverju.

„En þetta styður í raun við það sem hefur verið að gerast á vettvangi SSH. Það er að aukast samstarf í hinum ýmsu málaflokkum.“

Hlutfall íbúa í viðkomandi sveitarfélögum sem styðja einhverjar sameiningar.

Mismikill áhugi í sveitarfélögunum

Í­búar á lands­byggðinni eru enn frekar á því að sam­eina megi ein­hver þessara sveitar­fé­laga. Þar telja tæp 81 prósent að sam­eina megi ein­hver þeirra.

Hlut­falls­lega flestir í­búar í Reykja­vík eru á því að sam­eina megi ein­hver sveitar­fé­lög á höfuð­borgar­svæðinu. Rúmt 81 prósent er á þeirri skoðun, en hlut­fallið er rúm 73 prósent í Kópa­vogi, tæp 58 prósent í Hafnar­firði og rétt rúmur helmingur í Garða­bæ.

Á­huginn er öllu minni í Mos­fells­bæ og á Sel­tjarnar­nesi, þar sem um tveir af hverjum þremur vilja ekki sam­einingu á höfuð­borgar­svæðinu.

Ef að­eins er litið til íbúa á höfuð­borgar­svæðinu reynast karlar heldur spenntari fyrir sam­einingu en konur. Rúm 77 prósent karla telja að sam­eina megi ein­hver sveitar­fé­lög, en rúm 66 prósent kvenna.

Þá er eldra fólk nokkuð á­huga­samara um sam­einingu sveitar­fé­laga en yngra fólk.

Þannig eru á bilinu 77 til 81 prósent þeirra sem eru eldri en 45 ára á því að sam­eina megi ein­hver sveitar­fé­lög á höfuð­borgar­svæðinu. Hlut­fallið er hins vegar 55 prósent hjá þeim sem eru 18-24 ára. Í aldurs­hópnum 35-44 ára eru 70 prósent hlynntir ein­hverri sam­einingu, og litlu færri hjá 25-34 ára.

Hið sama gildir um tekju­hærri hópa sem eru lík­legri til að styðja sam­einingu en tekju­lægri hópar.

Rúm 79 prósent þeirra sem hafa 600 þúsund krónur í tekjur á mánuði telja að sam­eina megi ein­hver sveitar­fé­lögin. Hlut­fallið er um það bil tveir þriðju hjá þeim sem hafa lægri tekjur en 600 þúsund á mánuði.

Þeir sem svöruðu því að sam­eina mætti ein­hver sveitar­fé­laganna, voru einnig spurðir um það hvaða sam­einingu þeir vildu helst sjá. Svar­endur gátu þar merkt við fleiri en einn val­mögu­leika.

Af í­búum á höfuð­borgar­svæðinu svöruðu flestir, eða tæpur helmingur því, að sam­eina mætti öll sveitar­fé­lögin á svæðinu í eitt sveitar­fé­lag. Næst­flestir nefndu sam­einingu Reykja­víkur og Sel­tjarnar­ness, eða rúm 44 prósent.

Rúm 27 prósent svöruðu að sam­eina mætti Kópa­vog, Hafnar­fjörð og Garða­bæ og tæp 22 prósent að sam­eina mætti Reykja­vík og Mos­fells­bæ.

Þá nefndu rúm 15 prósent sam­einingu Hafnar­fjarðar og Garða­bæjar, tæp tíu prósent sam­einingu Kópa­vogs og Garða­bæjar og rúm átta prósent sam­einingu Reykja­víkur og Kópa­vogs.

Ef svör íbúa á lands­byggðinni eru skoðuð, kemur í ljós að tveir af hverjum þremur sem vilja sjá ein­hverja sam­einingu nefna sam­einingu allra sveitar­fé­laganna.

Könnunin sem var send á könnunar­hóp Zenter, var fram­kvæmd 16. til 28. júlí. Í úr­taki voru 2.600 manns 18 ára og eldri, en svar­hlut­fall var rúm 55 prósent. Gögnin voru greind eftir kyni, aldri og bú­setu.