Losun vegna urðunar dróst saman um 10 prósent milli áranna 2018 og 2019. Losun frá vegasamgöngum dróst saman um 2 prósent á þessum sama tíma og er það í fyrsta skipti frá 2014 sem má sjá samdrátt í þessum flokki.

Losun frá jarðvarmavirkjunum jókst hins vegar um 5 prósent á tímabilinu. Losun frá iðnaðarferlum og efnanotkun jókst umtalsvert en sú losun er að stærstum hluta annars eðlis þ.e., vegna kælimiðla sem hafa 7 ára líftíma og því er losun þeirra í beinu samhengi við innflutning þeirra 7 árum áður. Þá dróst losun frá landbúnaði saman um 2,5 prósent vegna færri húsdýra. Þetta er meðal þess sem kemur fram í bráðabirgðaniðurstöðum Umhverfisstofnunar um losun gróðurhúsalofttegunda sem eru á beinni ábyrgð Íslands fyrir árið 2019.

Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðunum, sem gætu átt eftir að taka breytingum, dróst losun á beinni ábyrgð Íslands saman um 0,3 prósent á milli áranna 2018 og 2019.

Skjáskot/umhverfisstofnun

Er þetta í fyrsta sinn sem slíkar bráðabirgðarniðurstöður eru gefnar út en fram til þessa hafa losunartölur verið gefnar út tveimur árum eftir að losunin á sér stað, þegar þeim er skilað inn til Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar.

Náð 6,7 prósent af 29 prósent

„Með Parísarsáttmálanum höfum við skuldbundið okkur til að ná 29% samdrætti í losun á beinni ábyrgð Íslands árið 2030, miðað við losun ársins 2005. Bráðabirgðaniðurstöðurnar benda til þess að við höfum nú náð 6,7 prósent af þeim 29 prósent . Stefnt er að a.m.k. 35 prósent samdrætti árið 2030 samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar," segir í niðurstöðum Umhverfisstofnunnar.

Samdrátt í losun má rekja til ýmissa þátta en þess ber að geta að fyrsta útgáfa aðgerðaáætlunar núverandi stjórnvalda í loftslagsmálum kom út í september 2018. Ríkisstjórnin gaf út uppfærða útgáfu hennar í júní á þessu ári. Í henni er að finna 48 aðgerðir sem stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og aukinni kolefnisbindingu.

Bráðabirgðatölurnar ná ekki yfir losun sem fellur undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS) né losun og kolefnisbindingu sem tengist landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt (LULUCF).

Umhverfisstofnun stefnir að birtingu ítarlegri talna fyrir lok árs.