Byggðakvóti vestursins hefur verið skertur um 179 þorskígildistonn. Var alls 4.623 úthlutað til 50 byggðarlaga, mest til Vestfjarða eða tæplega 40 prósentum. Mest var skerðingin á Þorlákshöfn, 88 af 158 tonnum, sem gerir rúmlega helmingsskerðingu. Skert var hjá átta öðrum byggðarlögum. Um 15 tonn á Súðavík, Árskógssandi, Þórshöfn, Stöðvarfirði, Breiðdalsvík og Patreksfirði, og mun Patreksfjörður þá ekki hafa neinn byggðakvóta í vetur. Þá var skorið niður um 1 tonn í Bolungarvík. Hvergi var byggðakvótinn aukinn.

Ástæða niðurskurðarins er samkvæmt upplýsingum frá Fiskistofu samdráttur í veiðum á botnfiski, rækju og skelfiski. Strandveiðimenn hafa þó bent á að allt að 800 tonn byggðakvótans yrðu ónýtt á síðasta ári. Strandveiðimenn hafa sóst eftir því að fá hluta byggðakvótans til sín, en í sumar þurftu þeir að hætta í miðri mokveiði. Þá hafa ýmis byggðarlög, svo sem Húsavík, sóst eftir að fá byggðakvóta en ekki orðið að ósk sinni.

Þrjú byggðarlög verða áfram með hámarks byggðakvóta upp á 300 tonn. Það eru Flateyri, Tálknafjörður og Djúpivogur. Þingeyri fær 281 tonn. Tólf byggðarlög fá byggðakvóta vegna rækjuvinnslu og Stykkishólmur fær 70 tonn vegna skelfisksvinnslu.