Þriðjungur kvenna hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi í námi eða starfi. Þar af hafa um sjö prósent orðið fyrir slíku ofbeldi eða áreitni í núverandi starfi. Þetta, og annað, kemur fram í fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar Áfallasaga kvenna. Niðurstöðurnar verða kynnta í hádeginu í dag, á alþjóðlegum baráttudegi kvenna, í húsi Íslenskrar erfðagreiningar.

Fram kemur í tilkynningu að hættan á því að verða fyrir áreitni sé breytilega eftir starfsumhverfi og að konur í flug- og ferðaþjónustu séu í meiri hættu en konur í öðrum starfsstéttum.

„Við erum komin skammt á veg í þessari greiningu en fyrstu niðurstöður gefa til kynna að hátt hlutfall kvenna verður fyrir slíkri áreitni í námi eða starfi,“ segja Unnur Anna Valdimarsdóttir og Arna Hauksdóttir, prófessorar við Læknadeild Háskóla Íslands og aðstandendur rannsóknarinnar.

Fimmtungur með merki um áfallastreituröskun

Fimmtungur þátttakenda í rannsókninni er með sterk einkenni áfallastreituröskunar. Vísbendingar eru um að slík röskun geti haft með í för með sér langvarandi heilsubrest.

Konur sem hafa orðið fyrir kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi á lífsleiðinni eru í mestri hættu á að þróa með sér áfallastreituröskun en einnig eru konur sem lent hafa í öðrum félagslegum áföllum á borð við einelti eða framhjáhaldi í töluvert aukinni áhættu.

„Tíðni áfallastreituröskunar mælist nokkuð hærri í okkar þátttakendahópi en í fyrri rannsóknum. Ástæðan er margþætt en hana má meðal annars rekja til þess að við einskorðum okkur ekki við áföll sem ógna beint lífi einstaklinga heldur tekur rannsóknin einnig til félagslegra áfalla og áhrifa þeirra á einkenni áfallastreitu. Við erum virkilega þakklát fyrir hversu góðar viðtökur rannsóknin hefur fengið og það er sérstaklega ánægjulegt að sjá hversu vel núverandi þátttakendahópur endurspeglar íslensku kvenþjóðina með tilliti til aldurs, búsetu, menntunar og tekna.“ segir Unnur Anna.

Eins og staðan er í dag hafa um 30 þúsund konur tekið þátt í rannsókninni. Hún er þó enn opin og stendur konum til boða að taka þátt í henni þar til 1. maí á þessu ári á vefnum afallasaga.is

Í tilkynningu segir að þátttaka hverrar einustu konu skipti máli. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á heilsufar kvenna í kjölfar áfalla. Rannsóknin er unnin í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu.

Niðurstöður kynntar í hádeginu

Fyrstu niðurstöður verða kynntar í dag, á alþjóðlegum baráttudegi kvenna í húsi Íslenskrar erfðagreiningar í Reykjavík. Fundurinn hefst klukkan 12 og er öllum opinn.

Streymt verður beint frá fundinum á Facebook-síðu Íslenskrar erfðagreiningar hér.