Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að setja á fót tólf rýma sérhæfða hjúkrunardeild ætlaða heimilislausu fólki sem þarfnast hjúkrunar og umönnunar og glímir við langvarandi neysluvandamál, oft samhliða geðrænum vanda. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu.

Sérstakur verkefnahópur var skipaður í mars síðastliðinn, að frumkvæði ráðherra, til að fjalla um málið en að mati hópsins er mikil þörf fyrir sértækt úrræði sem þetta. Um sé að ræða viðkvæman hóp sem við núverandi aðstæður fær ekki fullnægjandi þjónustu. Verkefni hópsins var að kanna fýsileika þess að opna hjúkrunar- og búsetuúrræði fyrir aldraða með samþættan geð- og fíknivanda.

Niðurstaða hópsins er sú að hjúkrunarheimili sé hentugra úrræði en sambýli með aukinni heimahjúkrun kæmi einnig til greina.

Samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga 

Gengið er út frá því að sérhæft hjúkrunarheimili fyrir umræddan hóp verði samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga sem deili kostnaðinum. Heilbrigðisráðherra mun að fela Sjúkratryggingum Íslands að gera þjónustusamning við Reykjavíkurborg um reksturinn til tveggja ára. Áætlaður árlegur kostnaður er 233 milljónir króna á ári. Af þeim hluta leggur heilbrigðisráðuneytið til 160 milljónir króna, sem nemur daggjöldum fyrir tólf hjúkrunarrými.