„Með vísan til framangreinds er þess hér með krafist að þér fjarlægði án  tafar framangreind ummæli,“ segir í niðurlagi bréfs sem lögmaður kraftajötunsins Hafþórs Júlíusar Björnssonar hefur sent ungri konu. Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að Hafþór hafi látið senda að minnsta kosti einni annarri konu áþekkt bréf.

Samkvæmt bréfi lögmannsins sagði konan í athugsemdum á samfélagmiðlum að Hafþór Júlíus væri níðingur (abuser).

Í bréfinu segir að Hafþór hafi að ósekju mátt þola mikla umfjöllun af þessu tagi. Viðtal við barnsmóður hans hafi verið birt í Fréttablaðinu 24. júní 2017. Í því viðtali greindi kona frá því að hún hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu Hafþórs Júlíusar.

Í bréfinu segir að við vinnslu þess viðtals hafi aldrei verið leitað eftir afstöðu Hafþórs. „Þá eru engin gögn til sem styðja þær fullyrðingar og ásakanir sem þar koma fram. Á sínum tíma tók umbjóðandi minn þá ákvörðun að aðhafast ekki vegna viðtalsins og þeirra ummæla sem hann mátti þola í kjölfarið. Umbjóðandi minn mun hins vegar ekki lengur sitja undir þessum ásökunum.“

Þá segir að um sé að ræða ærumeiðandi aðdróttanir, sem varði refsingu og jafnvel bótaskyldu. „Með vísan til framangreinds er þess hér með krafist að þér fjarlægið án tafar framangreind ummæli og öll önnur ummæli sem þér kunnið að hafa viðhaft um umbjóðanda minn. Þá er þess enn fremur krafist að þér látið af framangreindri háttsemi.“

Að öðrum kosti gæti komið til málshöfðunar og skaðabótakröfu. Viðbragða er krafist innan sjö daga.

Konan segir í samtali við Fréttablaðið að hún sé búin að eyða ummælunum. Bréfið sé hins vegar síst til þess fallið að auka álit sitt á Hafþóri. Hún segist vera að undirbúa að leita sér lögfræðiaðstoðar vegna málsins. Henni sé kunnugt um að önnur kona hafi fengið álíka bréf.