Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skipulagsráði Reykjavíkurborgar gengu af fundi ráðsins sem hófst í morgun. Hildur Björnsdóttir, einn af þremur fulltrúum flokksins í ráðinu, segir að Sjálfstæðismenn efist um að fundurinn hafi verið boðaður með löglegum fyrirvara. Þá hafi tveir fundargestir ekki fengið fundarboðið. Við þetta bætist að fundargögnin hafi ekki borist þeim fyrr en eftir hádegi í gær. Á dagskrá fundarins eru 75 mál.

Af þessum sökum telja Sjálfstæðismenn að hægt væri að véfengja lögmæti fundarins og þær ákvarðanir sem þar eru teknar fyrir dómstólum. „Þetta er nefnd sem fullnaðarákveður mál og í mörgum málum liggja þarna miklir hagsmunir undir,“ segir hún.

Hildur gerir líka athugasemdir við að fundargögnin hafi ekki fylgt fundarboðinu. Um hafi verið að ræða mikinn gagnapakka sem fulltrúar flokksins hafi ekki haft tíma til að kynna sér. „Við fengum ekki gögnin fyrr en eftir hádegi í gær. Þetta eru fleiri hundruð blaðsíður. Við viljum vanda okkur og berum virðingu fyrir málaflokknum,“ segir Hildur.

Hún segir að samskiptin við meirihlutann í ráðinu hafi verið góð og að flokkarnir séu sammála um afstöðu í stórum dráttum í flestum málum. „Við erum mjög oft sammála og viljum halda áfram þessu góða samstarfi.“ Hún segir líka óhentugt að minnihlutinn fái ekki að sitja undirbúningsfundi á vegum nefndarinnar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu nýir borgarfulltrúar og þeir séu að setja sig inn í málin í fyrsta sinn.

Sjálfstæðismenn hófu fundinn í morgun, sem er fyrsti fundur skipulagsráðs á kjörtímabilinu, á því að ítreka beiðni sína um að fundinum yrði frestað. Hildur segir að við því hafi ekki verið orðið. Og þar sem þau Sjálfstæðismenn hafi dregið lögmæti fundarins í efa hafi þeim ekki þótt stætt á því að sitja hann áfram.

Fundurinn stendur enn yfir, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins, en blaðið hefur heimildir fyrir því að til standi að funda að nýju í ráðinu á föstudag.

Nú eftir hádegið barst yfirlýsing frá fulltrúum Sjálfstæðisflokks í skipulags- og samgönguráði Reykjavíkurborgar:

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skipulags- og samgönguráði telja fund ráðsins sem nú stendur yfir ólögmætan, enda ekki rétt staðið að boðun fundarins. Sú ákvörðun var tekin af fulltrúum Sjálfstæðisflokks að víkja af fundi ráðsins í morgun vegna þessa. Athygli formanns ráðsins var vakin á málinu í gær og farið fram á að fundinum yrði frestað og boðað til hans að nýju.  

Í fyrsta lagi gera fulltrúar Sjálfstæðisflokks athugasemdir við boðun fundarins. Skipulags- og samgönguráð starfar enn samkvæmt Samþykktum um umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar frá 21. júní 2016. Í 2. mgr. 7. gr. samþykktanna kemur fram að fundi skuli boða með minnst sólarhrings fyrirvara og að dagskrá skuli fylgja fundarboði.

Annars vegar láðist formanni ráðsins að senda borgarfulltrúanum og fulltrúa Sjálfstæðisflokks í ráðinu, Hildi Björnsdóttur, fundarboð innan lögbundins frests en það sama á við um áheyrnarfulltrúa Miðflokksins. Hins vegnar fylgdi dagskrá fundarins ekki fundarboði líkt og 2. mgr. 7. gr. samþykktanna gerir ráð fyrir. Dagskráin barst ekki fulltrúum ráðsins fyrr en eftir hádegi í gær, degi fyrir áformaðan fund.

Það getur með engu móti talist nægjanlegur tími fyrir ráðsmenn að kynna sér efni og gögn fundarins með fullnægjandi hætti, enda gögnin fleiri hundruð blaðsíður. Á dagskrá fundarins eru 75 mál og umtalsverður fjöldi gagna sem ráðsmenn verða að kynna sér. Flest þessara mála varða heilmikla hagsmuni fyrir borgarbúa og skiptir miklu að rétt sé haldið á allri ákvarðanatöku. Öðrum kosti geta þeir aðilar sem eiga mál fyrir nefndinni, látið reyna á lögmæti ákvarðanatöku fundarins, fyrir dómstólum eða eftir öðrum leiðum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja ríka áherslu á vönduð og fagleg vinnubrögð í málaflokknum.

Í öðru lagi höfðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks í ráðinu óskað eftir því við formann ráðsins, að tiltekin mál yrðu sett á dagskrá fundarins. Erindi þess efnis var sent formanni tveimur dögum fyrir áformaðan fund. Um beiðnina vísast aftur til 2. mgr. 7. gr. samþykktanna en þar kemur einnig fram að á dagskrá skuli tekin þau mál sem fulltrúar ráðsins hafi óskað eftir, enda séu þau á verksviði ráðsins. Ekkert þessara mála var sett á dagskrá fundarins og engar skýringar bárust fyrr en í gærkvöldi hvað þá ákvörðun varðaði sem fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja með öllu ófullnægjandi.