„Þetta eru fyrstu skrefin í að hefja orkuskipti í Grímsey en eyjan er síðasti svarti blettur Akureyrarbæjar enda eini staðurinn þar sem grunnhiti er framleiddur með olíu,“ segir Guðmundur Haukur Sigurðarson, framkvæmdastjóri Vistorku á Akureyri

Sótt hefur verið um að að víkka út athafnasvæðið í Grímsey til að reisa tvær vindmyllur til að byrja með, en sex alls.

Vindmyllurnar verða austarlega í eyjunni, þar sem fjarskiptamöstrin eru staðsett og trufla því ekki flugsamgöngur eða fuglalíf. Erindi til að stækka athafnasvæðið var tekið fyrir í skipulagsráði Akureyrar í vikunni.

„Við erum að teygja athafnasvæðið aðeins út til að koma vindmyllunum fyrir,“ segir Guðmundur. Í gildandi aðalskipulagi er það 0,4 hektarar að stærð er óskað eftir að það stækki upp í heilan hektara þar sem sex vindmyllur komast fyrir.

Fallorka á Akureyri annast verkefnið í samstarfi við Vistorku og Orkusetur, með stuðningi úr Evrópuverkefninu SMARTrenew og Orkusjóði. Orkuframleiðsla og -notkun í Grímsey er byggð á olíu. Heildarolíunotkun er um 400 þúsund lítrar á ári, enda er olía bæði notuð til raforkuframleiðslu og til húshitunar. Ætla má að losun vegna orkunotkunar í Grímsey sé um þúsund tonn af koltvísýringi á ári.

Stefnt er að því að byrja að reisa tvær sex kílóvatta vindmyllur í sumar, en allt að sex vindmyllur til framtíðar. Möstrin á vindmyllunum verða níu metrar á hæð og spaðarnir spanna um 5,6 metra. Hæsti punktur frá jörðu verður í tæplega 12 metrum og gert er ráð fyrir að fjarlægð á milli mastra verði á bilinu 30 til 50 metrar.

Vindmyllurnar verða austarlega í eyjunni, þar sem fjarskiptamöstrin eru staðsett og trufla því ekki flugsamgöngur eða fuglalíf.

Guðmundur segir að Fallorka muni reka vindmyllurnar þegar þær verða komnar á sinn stað, en þær eru á leiðinni til landsins.

Ýmislegt hefur nú þegar verið gert í Grímsey til að draga úr orkunotkun og þar með brennslu jarðefnaeldsneytis. Má nefna stuðning við heimili til að bæta einangrun í þaki og gluggum sem dregur úr upphitunarþörf. Auk þess hefur lýsingu í ljósastaurum verið skipt út fyrir LED sem skilar bæði betri lýsingu og miklum orkusparnaði.

Vindmyllurnar tvær eiga að framleiða um 30.000 kílóvattstundir á ári. Samið hefur verið við skoska framleiðendur sem framleiða litlar en mjög sterkar vindmyllur, enda skiptir veðurþol miklu máli.

Einnig eru áform um að setja upp sólarorkuver við Múla sem gæti framleitt allt að 10.000 kílóvattstundir á ári. Stefnan er að nýta reynsluna til að þróa lausnir fyrir íbúa sem gætu þá sett upp sólarsellur á og við hús sín án kostnaðar.

Þessar fyrstu aðgerðir eiga að minnka olíunotkun um 20 þúsund lítra og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 50 tonn á ári.

„Þetta eru um 10 prósent orkuskipti með þessum tveimur vindmyllum og ef allt gengur upp og sex vindmyllur verða reistar erum við í 35 til 40 prósentum plús sólarsellurnar. Afgangurinn verður svo lífdísill en stefnan er að orkuskiptin verði búin árið 2030,“ segir Guðmundur.