Drög að matsáætlun fyrir tvær til sex vindmyllur á Grjóthálsi hafa verið birt og sendar ýmsum hagaðilum til umsagnar. Drögin eru unnin fyrir jarðirnar Hafþórsstaði og Sigmundarstaði í Borgarfirði af VSÓ Ráðgjöf.

Næstu vikur verður hægt að koma athugasemdum á framfæri og ábendingum um hvernig verði staðið að mati á umhverfisáhrifum

Þverárhlíð og og Norðurárdalur ofan Grábrókar helsta áhrifasvæðið

Óformlegur kynningarfundur var haldinn fyrir íbúa í Þverárhlíð og Norðurárdal ofan Grábrókar fyrr í mánuðinum en það er helsta áhrifasvæði verkefnisins. Fleiri slíkir fundir verða haldnir í Borgarbyggð á meðan matsferlinu stendur. Þetta segir í fréttatilkynningu VSÓ Ráðgjafar sem stendur að matsáætluninni fyrir vindmyllurnar.

Jafnframt segir í tilkynningu að framþróun í hagnýtingu vinds og tæknilegar framfarir hafi gert minni verkefni eins uppsetningu vindyllana í Borgarfirði hagkvæmari en áður. Nokkrir valkostir séu til skoðunar. „Minnsti valkostur sem skoðaður verður er ein vindmylla á hvorri jörð eða tvær alls. Stærsta útfærslan er 6 myllur alls með 85 metra turnhæð, en 150 metra hæð á oddi vængs þegar hann er í hæstu stöðu. Framleiðslugeta valkosta er á bilinu 9,8-30 MW. Til samanburðar eru önnur verkefni á Vesturlandi 24-35 vindmyllur hvert.

Fjölmarga þætti þurfi að rannsaka til að meta hvort svæðið henti í raun

Samkvæmt lauslegum athugunum VSÓ ráðgjafar undanfarin 3 ár hafa benda ýmsir þættir til þess að staðsetningin geti hentað fyrir orkuframleiðslu af þessu tagi.

„Mikill og jafn vindur er á Grjóthálsi stærstan hluta ársins. Einnig er vegur upp hálsinn og háspennulínur með stálmöstrum. Er því bæði um þegar raskað svæði að ræða og ekki þarf að reisa háspennulínur til að flytja orkuna. Fjölmarga þætti þarf hins vegar að rannsaka svo meta megi hvort svæðið henti í raun og veru. Þar má nefna fuglalíf, yfirflug fugla, áhrif á náttúrufar, áhrif á aðra starfsemi og ásýnd. Slíkar rannsóknir eru tímafrekar en búast má við fyrstu niðurstöðum á næsta ári. Verði rannsóknarniðurstöður jákvæðar og verkefnið hagkvæmt, þurfa verkefni yfir 10 MW að metast í rammaáætlun, en óvíst er hvenær það yrði. Síðar í ferlinu reynir einnig á skipulagsþátt málsins og aðra leyfisveitendur eftir atvikum.“

Frestur til að senda inn ábendingar er til 15. nóvember 2019.