Flugvirkjafélag Íslands lýsir yfir fullum stuðning við Eflingu í baráttu þeirra vegna uppsagnar trúnaðarmanns hjá Icelandair á Reykjavíkurflugvelli. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem birt hefur verið á vefsíðu flugvirkja.

Fréttablaðið greindi fyrst frá deilunni og hefur fjallað um að þrátt fyrir að gögn sýni að brottrekna hlaðkonan, Ólöf Helga Adolfsdóttir, hafi verið ávörpuð sem trúnaðarmaður allt fram á síðasta vinnudag heldur Icelandair því fram að vafi leiki á að hún hafi enn verið trúnaðarmaður þegar henni var sagt upp. Ólöf stóð í réttindabaráttu sem trúnaðarmaður fyrir hóp hlaðmanna á Reykjavíkurflugvelli þegar henni var sagt upp.

FVFÍ telur að með uppsögninni séu Icelandair og Samtök atvinnulífsins sem samkvæmt Eflingu hafa staðið með uppsögninni, gert aðför að uppsagnarvernd trúnaðarmanna, mikilvægri stoð í umhverfi stéttarfélaga til að viðhalda vinnufriði í störfum í þágu félagsmanna.

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur (80/1938) taka skýrt fram að trúnaðarmenn skuli eigi gjalda fyrir störf sín í þágu félagsins eða vera í hættu á að sæta uppsögn vegna slíkra trúnaðastarfa:

„ 4. gr.

Atvinnurekendum, verkstjórum og öðrum trúnaðarmönnum atvinnurekenda er óheimilt að reyna að hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir verkamanna sinna, afstöðu þeirra og afskipti af stéttar- eða stjórnmálafélögum eða vinnudeilum með:

a. uppsögn úr vinnu eða hótunum um slíka uppsögn,

b. fjárgreiðslum, loforðum um hagnað eða neitunum á réttmætum greiðslum.“

„ 11. gr.

Atvinnurekendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt að segja trúnaðarmönnum upp vinnu vegna starfa þeirra sem trúnaðarmanna eða láta þá á nokkurn annan hátt gjalda þess, að stéttarfélag hefur falið þeim að gegna trúnaðarmannsstörfum fyrir sig. Nú þarf atvinnurekandi að fækka við sig verkamönnum, og skal þá trúnaðarmaður að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni.“

FVFÍ fordæmir þar af leiðandi þessar aðgerðir Icelandair og SA „sem ekki er hægt að túlka á neinn annan hátt en aðför að réttindum íslenskra launamanna til að sinna félagsstörfum“þ Skorað er á Icelandair að gangast við mistökum sínum og draga uppsögnina til baka.

Samtök atvinnulífsins hafa hvorki svarað póstum né símtölum Fréttablaðsins vegna málsins.