Um tuttugu prósenta skipanir í embætti hafa verið gerðar án auglýsingar á tímabilinu 2009 til 2022 samkvæmt nýrri samantekt sem forsætisráðuneytið lét taka saman.

Í um 80 prósenta tilfella var skipað í embætti í kjölfar auglýsingar á umræddu tímabili.

Þetta kemur fram á vef forsætisráðuneytisins en samantektin er gerð í kjölfar skipunar Lilju Daggar Alfreðsdóttur, menningar- og viðskiptaráðherra, í embætti þjóðminjavarðar án þess að auglýsa stöðuna. Skipunin þykir mjög umdeild og hefur verið mikið til umfjöllunar.

Samantektin nær ekki til lögreglumanna en það er afstaða dómsmálaráðuneytisins að almennt sé ekki til skoðunar að flytja lögreglumenn milli starfsstiga án auglýsingar, nema uppi séu sérstakar aðstæður. Þá var heldur ekki kallað eftir upplýsingum um skipanir dómara.

Stjórnarráð Íslands

Breytingar á skipulagi

Samantektin nær til 334 embættisskipana og af þeim voru 267 gerðar í kjölfar auglýsingar en í 67 tilfellum var embættismaður fluttur í annað embætti, ýmist á grundvelli flutningsheimildar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eða sérstakra lagaheimilda.

Af þeim 67 tilfellum þar sem skipun fór fram án auglýsingar voru 39 þar sem embættismaður var fluttur í annað embætti í tengslum við breytingar á skipulagi stofnana eða ráðuneyta.

Embættum var skipt upp í þrjá flokka í samantektinni; ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra í ráðuneytum og aðra embættismenn. Hlutfallslega flestir flutningar áttu sér stað þegar skipað var í embætti ráðuneytisstjóra en alls átta ráðuneytisstjórar voru skipaðir í kjölfar auglýsingar á meðan ellefu voru fluttir í embættið án auglýsingar. Tveir af ellefu flutningum voru gerðir á grundvelli breytinga á skipan ráðuneyta að því er fram kemur í samantektinni.

Stjórnarráð Íslands

Flutningar á milli embætta

Tæplega tveir af hverjum þremur skrifstofustjórum í ráðuneytum voru skipaðir á tímabilinu í kjölfar auglýsingar. Flutningur 30 skrifstofustjóra af 38 var gerður í tengslum við breytingar á skipan ráðuneyta eða breytinga á innra skipulagi þeirra. Séu þau tilvik dregin frá voru tæplega 89 prósent skipana skrifstofustjóra í embætti gerðar í kjölfar auglýsingar.

Í flokki annarra embættismanna voru tæplega 92 prósent þeirra skipaðir í kjölfar auglýsingar en í sjö af þeim 18 tilfellum þar sem aðrir embættismenn voru fluttir milli embætta var sá flutningur gerður í tengslum við breytingar á skipulagi stofnana. „Í flestum tilvikum var um að ræða flutningsheimild í lögum vegna sameiningar stofnana. Sé litið fram hjá þeim tilvikum er hlutfall skipunar í embætti í kjölfar auglýsingar tæplega 95 prósent,“ segir í samantektinni.

Stjórnarráð Íslands