Hjá bílaumboðinu BL eru um 10% starfsmanna af erlendum uppruna. Nýverið var þeim öllum boðið að taka stöðupróf í íslensku og hafa fjórtán þeirra nú hafið nám á 1. stigi í íslensku. Kennt er í tvær klukkustundir í einu í tíu skipti og lýkur námskeiðinu í lok maí. Kennslan er á vegum Retor fræðslu sem býður fyrirtækjum slíka þjónustu. Að sögn Önnu Láru Guðfinnsdóttur, starfsmannastjóra BL, leggur fyrirtækið áherslu á íslensku sem leiðandi tungumál í starfsemi sinni. 

„Í því fjölmenningarsamfélagi sem Ísland er í dag er nauðsynlegt að fyrirtækin aðstoði erlent starfsfólk sitt við að verða sem virkastir þátttakendur í samfélaginu. Í því sambandi er íslenskukunnátta á meðal lykilatriða í aðlögun að samfélaginu og í tengslamyndun við aðra, ekki síst við samstarfsfólk og viðskiptavini,“ segir Anna Lára.