Ekki er lengur hægt að fá undanþáguheimild til að giftast undir 18 ára aldri. Frá þessu er greint í tilkynningu á vef stjórnarráðsins en þetta er meðal breytingar sem voru nýlega samþykktar á alþingi í breytingum á hjúskaparlögum. Í tilkynningu kemur fram að einnig hafi verið gerðar breytingar á ákvæðum um könnun hjónavígsluskilyrða og lögsögu í hjónaskilnaðarmálum, auk þess sem gerðar voru breytingar sem snúa að því að færa tiltekin verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanna.

Með breytingunum var lögfest sú grunnregla sem talin er eiga við hér á landi um viðurkenningu hjónavígslu sem stofnað er til erlendis ef hjúskapurinn uppfyllir hjónavígsluskilyrði og reglur um stofnun hjúskapar í vígslulandinu. Hjúskapur sem stofnað er til erlendis verður þó ekki viðurkenndur hér á landi ef annað hjóna eða bæði voru yngri en 18 ára þegar vígsla fór fram.

Þó kemur fram að þegar sérstaklega stendur á og ótvíræðir hagsmunir þess sem var yngri en 18 ára krefjast þess verður þó heimilt að viðurkenna hjúskap hér á landi ef viðkomandi hafði náð 16 ára aldri þegar hjónavígsla fór fram og hjúskapurinn er viðurkenndur í því landi þar sem hjónavígslan fór fram.

Gert er ráð fyrir að hjón sem óska viðurkenningar og skráningar á hjónavígslu sem hefur farið fram erlendis beini erindi sínu til Þjóðskrár Íslands. Ef einhver vafi leikur á í málinu er því vísað til sýslumanns sem úrskurðar en synjun hans má bera undir ráðuneytið.

Greint var frá því fyrir helgi að einnig voru gerðar ýmsar breytingar varðandi lögskilnað þegar upp er komið ofbeldi í nánu sambandi en einnig voru gerðar breytingar á ákvæðum hjúskaparlaga varðandi lögsögu íslenskra stjórnvalda og dómstóla til þess að veita lögskilnað hér á landi í tilteknum tilvikum ef hvorugur aðili býr hér á landi og viðkomandi eru ekki íslenskir ríkisborgarar.

Mál til hjónaskilnaðar má nú höfða hér á landi ef hjónavígslan hefur farið fram hér og leitt er í ljós að stefnandi geti ekki höfðað mál í landinu þar sem hann hefur ríkisfang eða er búsettur.

Þá geta stjórnvöld nú leyst úr hjónaskilnaðarmálum er tengjast öðrum ríkjum ef hjónavígsla hefur farið fram hér á landi og leitt er í ljós að sá sem óskar hjónaskilnaðar getur ekki óskað eftir hjónaskilnaði í landinu þar sem hann á ríkisfang eða er búsettur.

Nánar má lesa um breytingarnar hér á vef stjórnarráðsins.